Savjetovanje o Prijedlogu izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

22. prosinca 2017. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 31. sjednici donijelo je Izmjenu Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Izmjena Metodologije). O Prijedlogu Izmjene Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 11. do 20. prosinca 2017. godine.

Tijekom javne rasprave nisu pristigla očitovanja energetskih subjekata i predstavnika zainteresirane javnosti.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

11. prosinca 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. do 20. prosinca 2017. godine.

HERA je, u skladu s odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), donijela Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 158/13, 91/16 i 116/16) (dalje: Metodologija).

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjene Metodologije zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: Prijedlog izmjene Metodologije).

Prijedlog izmjene Metodologije izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 20. prosinca 2017. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2017-12"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2017-12 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke