Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

29. ožujka 2018. - Na 7. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 2. do 16. ožujka 2018 godine.

Tijekom javne rasprave HERA je zaprimila dva anonimna očitovanja.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 2. do 16. ožujka 2018. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 16. ožujka 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-01"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke