Prethodno savjetovanje o izmjenama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

27. travnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Mrežna pravila). Prije donošenja Mrežnih pravila HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodne rasprave u tekst prijedloga Mrežnih pravila, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prethodno savjetovanje o izmjenama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava provedeno je u trajanju od 18. do 24. travnja 2018. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su tri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati prethodnog savjetovanja (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u Prethodnom savjetovanju

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Prethodnog savjetovanja vezanog uz izmjene Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

U skladu s trajnim opredjeljenjem prema transparentnosti regulatornih procesa, te u želji za što kvalitetnijom stručnom komunikacijom s dionicima energetskog sektora Republike Hrvatske, HERA je odlučila uvesti u praksu institut PRETHODNOG SAVJETOVANJA – kao postupak stručnih konzultacija koji prethodi formalno propisanom postupku donošenja propisa odnosno podzakonskih akata iz svoje nadležnosti.

Cilj Prethodnog savjetovanja je omogućiti prikupljanje ideja i prijedloga dionika energetskog sektora u ranoj fazi formiranja koncepcije određenog propisa odnosno njegovih izmjena. Kao podlogu za Prethodno savjetovanje HERA izlaže svoje viđenje problema za koje smatra da trebaju biti obuhvaćeni rješenjima budućeg propisa i naznačuje moguće smjerove njihovog rješavanja.

HERA poziva sve dionike plinskog sektora i sudionike tržišta plina u Republici Hrvatskoj da uzmu učešća u ovom Prethodnom savjetovanju i dostave Agenciji svoja viđenja nedostataka trenutno važećih MPDS, odnosno problema u njihovoj primjeni, kao i svoje obrazložene prijedloge rješenja i poboljšanja.

Prethodno savjetovanje će se održati od 18. do 24. travnja 2018. godine.

Po okončanju Prethodnog savjetovanja, HERA će provesti i formalni postupak donošenja novih MPDS, pri čemu će osigurati odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i provesti propisanu javnu raspravu o prijedlogu novog propisa u trajanju od minimalno 15 dana.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 24. travnja 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-04"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-04 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke