Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

23. svibnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 13. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave pristiglo je jedno anonimno očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 7. svibnja 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-06"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-06 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke