Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

22. svibnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 13. sjednici donijelo je Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Metodologija). O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave pristiglo je jedno anonimno očitovanje te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 7. svibnja 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-10"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-10 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke