Savjetovanje o Prijedlogu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

29. svibnja 2018. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Mrežna pravila). Prije donošenja Mrežnih pravila HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodne rasprave u tekst prijedloga Mrežnih pravila, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. O Prijedlogu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 8. svibnja do 22. svibnja 2018. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su tri anonimna očitovanja te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

te očitovanje predstavnika zainteresirane javnosti:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. do 22. svibnja 2018. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 22. svibnja 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-12"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-12 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke