Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

9. prosinca 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 28. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. donijelo je novu Odluku o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. O Prijedlogu Odluke je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 12. rujna do 11. listopada 2018. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave pristigla su dva anonimna očitovanja te očitovanje sljedećeg energetskog subjekta:

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. rujna do 11. listopada 2018. godine.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 11. listopada 2018. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-14"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-14 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke