Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

28. prosinca 2020. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 20. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. rujna 2020. donijela Izmjene metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. O Prijedlogu Izmjena metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećih subjekata:

  • Hrvatska gospodarska komora

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju

Popratni dokument uz Izmjene Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže – neslužbeni pročišćeni tekst


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

31. prosinca 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 14. veljače 2020. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-09"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-09 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke