Sprječavanje sukoba interesa - čl. 80. Zakona o javnoj nabavi

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16 i 114/22) Hrvatska energetska regulatorna agencija, kao javni naručitelj, objavljuje da su predstavnici naručitelja Hrvatske energetske regulatorne agencije iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. PROJEKTURA d.o.o., Palinovečka ulica 19B, Zagreb, OIB: 26769692796
  2. IT-MINT, Silberburgstr. 102, Stuttgart, Savezna Republika Njemačka

Zagreb, 28. veljače 2024.