Prijavitelj nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju, pri čemu radno okruženje predstavlja profesionalnu aktivnost u okviru kojih bi osobe stjecale informacije o nepravilnostima i mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti (odnosi se i na slučajeve kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti).

Radno okruženje podrazumijeva:

  • osobe u radnom odnosu
  • osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
  • imatelje dionica i poslovnih udjela, članove upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
  • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača i
  • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe.