Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne uslugev1.0
Odaberite opskrbljivača:
Unesite godišnju potrošnju u kWh


Podatak o potrošnji plina u prethodnoj godini, uz druge podatke bitne za sigurno i efikasno korištenje plina, svake godine do 1. ožujka Vam dostavlja opskrbljivač plinom.
Ukoliko unatoč tome ne raspolažete podatkom o godišnjoj potrošnji plina, možete koristiti informativni izračun.
Mjesečna potrošnja

Ukoliko želite saznati iznos računa za mjesečnu potrošnju prema važećim tarifnim stavkama, molimo upišite:
Mjesečna potrošnja: kWh    
Iznos računa (s PDV-om i subvencijom):
Relevantni propisi

Opći uvjeti opskrbe plinom
(Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21, 103/22 i 68/23)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
(Narodne novine, br. 108/20 i 20/22 i 38/23)
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
(Narodne novine, br. 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.
(Narodne novine, br. 51/23)
Ukoliko želite preračunati kWh u m3, odnosno m3 u kWh, molimo koristite sljedeći izračun:
  Izračun iz m3 u kWh
Iznos m3
Gornja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u kWh
  Izračun iz kWh u m3
Iznos kWh
Gornja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u m3
Napomena: Podatak o gornjoj ogrjevnoj vrijednosti možete dobiti na internetskoj stranici Vašeg operatora distribucijskog sustava