v1.0
Odaberite opskrbljivača:
Unesite godišnju potrošnju u kWh


Podatak o potrošnji plina u prethodnoj godini, uz druge podatke bitne za sigurno i efikasno korištenje plina, svake godine do 1. ožujka Vam dostavlja opskrbljivač plinom.
Ukoliko unatoč tome ne raspolažete podatkom o godišnjoj potrošnji plina, možete koristiti informativni izračun.
Mjesečna potrošnja

Ukoliko želite saznati iznos računa za mjesečnu potrošnju prema važećim tarifnim stavkama, molimo upišite:
Mjesečna potrošnja: kWh    
Iznos računa (s PDV-om):
Relevantni propisi

Opći uvjeti opskrbe plinom
(Narodne novine br. 158/13, 74/17)

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
(Narodne novine 158/13, 91/16, 116/16)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
(Narodne novine, br. 127/17)
Ukoliko želite preračunati kWh u m3, odnosno m3 u kWh, molimo koristite sljedeći izračun:
  Izračun iz m3 u kWh
Iznos m3
Donja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u kWh
  Izračun iz kWh u m3
Iznos kWh
Donja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u m3
Podatak o donjoj ogrjevnoj vrijednosti možete dobiti na internetskoj stranici Vašeg operatora distribucijskog sustava