Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne uslugev. 1.0.14
Odaberite opskrbljivača:
Unesite godišnju potrošnju u kWh


Podatak o potrošnji plina u prethodnoj godini, uz druge podatke bitne za sigurno i efikasno korištenje plina, svake godine do 1. ožujka Vam dostavlja opskrbljivač plinom.
Ukoliko unatoč tome ne raspolažete podatkom o godišnjoj potrošnji plina, možete koristiti informativni izračun.
Mjesečna potrošnja

Ukoliko želite saznati iznos računa za mjesečnu potrošnju prema važećim tarifnim stavkama, molimo upišite:
Mjesečna potrošnja: kWh    
Iznos računa (s PDV-om i subvencijom):
Relevantni propisi

Opći uvjeti opskrbe plinom
(Narodne novine, br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21, 103/22 i 68/23)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
(Narodne novine, br. 108/20 i 20/22 i 38/23)
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
(Narodne novine, br. 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.
(Narodne novine, br. 33/24)
Ukoliko želite preračunati kWh u m3, odnosno m3 u kWh, molimo koristite sljedeći izračun:
  Izračun iz m3 u kWh
Iznos m3
Gornja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u kWh
  Izračun iz kWh u m3
Iznos kWh
Gornja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u m3
Napomena: Podatak o gornjoj ogrjevnoj vrijednosti možete dobiti na internetskoj stranici Vašeg operatora distribucijskog sustava