Regulirane cijene - Plin

Iznosi tarifnih stavki

Transport plina
Skladištenje plina
Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin
Distribucija plina
Opskrba plinom u obvezi javne usluge
  Ikona za iPlin

- Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge

Cjenik nestandardnih usluga

Operator transportnog sustava
Operator sustava skladišta plina
Operator terminala za ukapljeni prirodni plin
Operator distribucijskog sustava

Cijene nestandardnih usluga za sve operatore distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj su iste i možete ih pronaći u nastavku:

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog operatora distribucijskog sustava možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. ČAPLIN d.o.o., Čazma
 3. DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 4. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 5. GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar
 6. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 7. ENERGO d.o.o., Rijeka
 8. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 9. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 10. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 11. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 12. HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 13. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 14. IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 15. KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 16. KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Koprivnica
 17. MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 18. MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 19. MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 20. PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 21. PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 22. PLIN d.o.o., Garešnica
 23. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 24. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 25. PLINARA d.o.o., Pula
 26. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 27. PLINKOM d.o.o., Pitomača
 28. PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 29. RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 30. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 31. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 32. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 33. ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 3. E.ON Plin d.o.o., Zagreb
 4. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 5. GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 6. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 7. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 8. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 9. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 10. PLINARA d.o.o., Pula
 11. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o, Vinkovci
 12. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 13. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 14. ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina