Regulirane cijene - Plin

Iznosi tarifnih stavki

Transport plina
Skladištenje plina
Distribucija plina
Opskrba plinom u obvezi javne usluge
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (Narodne novine, br. 60/18, 61/18)
 

Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge

 • Odluke o iznosu krajnje cijene za javnu uslugu opskrbe plinom, sukladno odlukama opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018., donesenima na temelju članka 11. stavak 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, broj 34/18), možete pronaći u nastavku:
  1. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
  2. ENERGO d.o.o., Rijeka

Cjenik nestandardnih usluga

Operator transportnog sustava
Operator sustava skladišta plina
Operator distribucijskog sustava

Cijene nestandardnih usluga za sve operatore distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj su iste i možete ih pronaći u nastavku:

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog operatora distribucijskog sustava možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. ČAPLIN d.o.o., Čazma
 3. DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 4. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 5. ELEKTROMETAL-DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Bjelovar
 6. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 7. ENERGO d.o.o., Rijeka
 8. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 9. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 10. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 11. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 12. HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 13. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 14. IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 15. KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 16. KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Koprivnica
 17. MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 18. MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 19. MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 20. PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 21. PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 22. PLIN d.o.o., Garešnica
 23. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 24. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 25. PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 26. PLINARA d.o.o., Pula
 27. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 28. PLINKOM d.o.o., Pitomača
 29. PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 30. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Vukovar
 31. RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 32. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 33. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 34. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 35. ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge

Cijene nestandardnih usluga za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge u Republici Hrvatskoj su iste i možete ih pronaći u nastavku:

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. DARKOM d.o.o., Daruvar
 3. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 4. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 5. ENERGO d.o.o., Rijeka
 6. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 7. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 8. GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 9. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 10. HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 11. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 12. IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 13. KOMUNALAC d.o.o., Garešnica
 14. KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Koprivnica
 15. KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
 16. KOMUNALIJE d.o.o., Čazma
 17. KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 18. KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača
 19. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 20. MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 21. MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 22. PAPUK d.o.o., Orahovica
 23. PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 24. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 25. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 26. PLIN VTC d.o.o., Virovitica
 27. PLINARA d.o.o., Pula
 28. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o, Vinkovci
 29. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA KUĆANSTAVA d.o.o., Vukovar
 30. RADNIK d.d., Križevci
 31. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 32. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 33. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 34. ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina

Copyright © 2005-2018 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –