HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

16. rujna 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 16. rujna do 30. rujna 2016. godine.

Više ...


Na 18. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 31. kolovoza 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 26. srpnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


Na 16. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 22. srpnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129