Novosti iz HERA-e

Priopćenje za javnost sa 15. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 13. lipnja 2018.


Doneseni novi Opći uvjeti opskrbe plinom

8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nove Opće uvjete opskrbe plinom (Opći uvjeti).

Prije donošenja Općih uvjeta HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je, nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodnog savjetovanja u tekst prijedloga Općih uvjeta, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Opći uvjeti objavljeni su 1. lipnja 2018. (NN br. 50/18), a stupaju na snagu 9. lipnja 2018.

Više ...


Donesene nove metodologije u sektoru plina

8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 13. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. donijelo je šest novih metodologija, i to:

  1. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,
  2. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina,
  3. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina,
  4. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina,
  5. Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, i
  6. Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

Više ...


Donesena nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Mrežna pravila).

Prije donošenja Mrežnih pravila HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodne rasprave u tekst prijedloga Mrežnih pravila, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Mrežna pravila objavljena su 1. lipnja 2018. (NN br. 50/18), a stupaju na snagu 9. lipnja 2018.

Više ...


Priopćenje za javnost sa 14. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 29. svibnja 2018.


Priopćenje za javnost sa 13. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 22. svibnja 2018.


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

12. travnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 8. sjednici održanoj 6. travnja 2018. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Metodologija).

Metodologija je podzakonski akt kojim je propisan način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za one krajnje kupce plina kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, odnosno koji nisu koristili pravo izbora tržišnog opskrbljivača plinom. Metodologija također propisuje način utvrđivanja cijene plina za one kupce plina koji se nalaze u statusu zajamčene opskrbe.

O Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Prijedlog Metodologije) provedena je javna rasprava u trajanju od 5. veljače do 19. ožujka 2018. godine. Skraćeni prikaz primjedbi i prijedloga, kao i status svake od njih naveden je u Rezultatima javne rasprave.

U skladu s odredbama novog Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (Zakon), koji je stupio na snagu 3. ožujka 2018., Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za dva buduća razdoblja: prijelazno razdoblje koje traje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., te razdoblje nakon 31. ožujka 2021.

Za potrebe organizacije tržišta plina u prijelaznom razdoblju HERA je dužna provesti javni natječaj te do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

Nakon 31. ožujka 2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin će nabavljati prema tržišnim uvjetima. Zbog toga će HERA do 31. prosinca 2020. provesti natječaj i prema tržišnim načelima odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

U skladu s odredbama Zakona, jedan od osnovnih ciljeva Metodologije je tržišno orijentirano formiranje krajnje cijene opskrbe plinom za kućanstva, pa je nova Metodologija uključila i godišnju prilagodbu promjenama tržišne vrijednosti plina. Za prijelazno razdoblje uveden je mehanizam zaštite cijena plina za kućanstava tako da se godišnja promjena cijene nabave plina ograničava na +/-10%.

HERA je na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (Narodne novine, br. 23/18). Prema toj Odluci krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo nije se mijenjala u odnosu na cijenu važeću do 31. ožujka 2018. osim u slučaju tri opskrbljivača u obvezi javne usluge (vidi stranicu) koji su temeljem prethodno važeće Metodologije (Narodne novine, broj 26/17) samostalno donijeli odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, a iznosi tarifnih stavki iz tih odluka su manji od iznosa tarifnih stavki koje je bila donijela HERA.

Kako bi pravovremeno informirala sudionike na tržištu plina o strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, HERA će Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom prema odredbama nove Metodologije prvi puta utvrditi, te javno objaviti najkasnije do 10. srpnja 2018., za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Zakonom je propisano da je do 1. kolovoza 2018. opskrbljivač na veleprodajnom tržištu energetski subjekt HEP d.d. koji je dužan do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po trenutno važećoj cijeni koja je Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 18/17) utvrđena u iznosu od 0,1809 kn/kWh.

Točan iznos godišnjeg troška za plin, po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima, može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


Copyright © 2005-2018 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –