HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

04. veljače 2016. - Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", br. 100/15), 1. siječnja 2016., prestala je vrijediti odredba Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13, 102/15) prema kojoj je elektroenergetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba, prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dužna od HERA-e ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

S obzirom da Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ne predviđa izdavanje prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, HERA će odbacivati zahtjeve za izdavanje takvih rješenja podnesene nakon 1. siječnja 2016.


Na 30. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 30. prosinca 2015. donesene su sljedeće odluke:


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129