HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 23. rujna 2016. godine.

Više ...


25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 8. rujna 2016. godine.

Više ...


25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 1. kolovoza 2016. godine.

Više ...


18. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na objavljeni tekst Prijedloga Odluke. Javna rasprava će se održati od 18. srpnja do 17. kolovoza 2016. godine.

Više ...


Na 14. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 29. lipnja 2016. donesene su sljedeće odluke:


Na 13. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 13. lipnja 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129