HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti. Poslovi, ovlasti i odgovornosti HERA-e utvrđuju se Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12), Zakonom o energiji ("Narodne novine", br. 120/12, 14/14) i zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

Novosti iz HERA-e

18. svibnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. svibnja do 1. lipnja 2016. godine.

Više ...


Na 9. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 29. travnja 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Na 8. sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 5. travnja 2016. donesene su sljedeće odluke:

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća HERA-e


Obavijest kupcima plina

25. ožujka 2016. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2016.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom HERA-e na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14, 28/15 i 25/16) (dalje: Metodologija) koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Sukladno Metodologiji, komponente krajnje cijena plina za kućanstva su trošak nabave plina, trošak distribucije plina i opskrbna marža.

Trošak nabave plina utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i uz mišljenje HERA-e. Sukladno Odluci o cijeni po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo koja se primjenjuje za razdoblje 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017., cijena po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo iznosi 0,1734 kn/kWh. Navedena cijena je smanjena 24,2% u odnosu na cijenu plina od 0,2289 kn/kWh koja je prema Odluci Vlade ("Narodne novine", broj 28/15) na snazi do 31. ožujka 2016.

Trošak distribucije plina utvrđuje odlukom HERA na prijedlog operatora distribucijskog sustava a sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina ("Narodne novine", broj 104/13). HERA je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016. godinu ("Narodne novine", broj 31/15) donijela još u ožujku 2015. godine. Iznosi iz navedene odluke već su sadržani u cijeni plina koja će važiti do 31. ožujka 2016., te se neće mijenjati do kraja 2016. godine, što znači da nemaju utjecaja na promjenu cijene plina 1. travnja 2016.

Opskrbna marža je, sukladno izmjenama i dopunama Metodologije, utvrđena u iznosu od 0,0149 kn/kWh koji je jednak opskrbnoj marži sadržanoj u važećim cijenama, što znači da nema utjecaja na promjenu cijene plina 1. travnja 2016.

Odluku HERA-e o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom primjenjuju 34 opskrbljivača u obvezi javne usluge. Potrebno je naglasiti da je, zbog različitog troška distribucije plina koji odražava stvarne troškove operatora distribucijskog sustava, krajnja cijena plina različita po pojedinim distribucijskim područjima. Krajnja cijena se također razlikuje po tarifnim modelima koji obuhvaćaju kupce usporedivih značajki potrošnje (ukupno 12 tarifnih modela od kojih se prva četiri tarifna modela TM1 – TM4 najvećim dijelom odnose na kupce iz kategorije kućanstvo).

Važeću cijenu plina po pojedinim područjima i pojedinim tarifnim modelima, kao i točan iznos godišnje uštede za pojedinog kupca na bilo kojem području Republike Hrvatske, možete provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.

HERA podsjeća krajnje kupce na područjima gdje se primjenjuje tromjesečno ili šestomjesečno obračunsko razdoblje o njihovim pravima s obzirom da se stupanje na snagu Odluke ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja.

Naime, Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13) propisuju da u navedenom slučaju krajnji kupac može sam očitati plinomjer i o tome dostaviti podatke svom opskrbljivaču plinom u roku tri dana od dana stupanja na snagu Odluke, dakle do uključivo 3. travnja 2016. Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Opskrbljivač je dužan uskladiti račune, odnosno mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, s danom primjene novih cijena iz Odluke, odnosno od 1. travnja 2016.


Arhiva...

Copyright © 2005-2016 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129