Novosti iz HERA-e

15. ožujka 2018. - U povodu obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača, u Muzeju Mimara, hrvatski potrošači imali su priliku dobiti odgovore na mnoga pitanja koja ih zanimaju u svezi opskrbe električnom energijom, toplinskom energijom ili plinom. Pitanja je bilo mnogo, a tom prigodom predstavnici nacionalnog energetskog regulatora potrošačima su podijelili i edukativno-informativne brošure s uputama o pravima i obvezama potrošača prilikom promjene opskrbljivača, a u kojima se može pronaći većina odgovora na pitanja koja interesiraju potrošače.


19. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Prethodnog savjetovanja vezanog uz izmjene Općih uvjeta opskrbe plinom koje će se održati od 19. do 24. travnja 2018. godine.

Više ...


18. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Prethodnog savjetovanja vezanog uz izmjene Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava koje će se održati od 18. do 24. travnja 2018. godine.

Više ...


Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

12. travnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 8. sjednici održanoj 6. travnja 2018. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Metodologija).

Metodologija je podzakonski akt kojim je propisan način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za one krajnje kupce plina kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, odnosno koji nisu koristili pravo izbora tržišnog opskrbljivača plinom. Metodologija također propisuje način utvrđivanja cijene plina za one kupce plina koji se nalaze u statusu zajamčene opskrbe.

O Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Prijedlog Metodologije) provedena je javna rasprava u trajanju od 5. veljače do 19. ožujka 2018. godine. Skraćeni prikaz primjedbi i prijedloga, kao i status svake od njih naveden je u Rezultatima javne rasprave.

U skladu s odredbama novog Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (Zakon), koji je stupio na snagu 3. ožujka 2018., Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za dva buduća razdoblja: prijelazno razdoblje koje traje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., te razdoblje nakon 31. ožujka 2021.

Za potrebe organizacije tržišta plina u prijelaznom razdoblju HERA je dužna provesti javni natječaj te do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

Nakon 31. ožujka 2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin će nabavljati prema tržišnim uvjetima. Zbog toga će HERA do 31. prosinca 2020. provesti natječaj i prema tržišnim načelima odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

U skladu s odredbama Zakona, jedan od osnovnih ciljeva Metodologije je tržišno orijentirano formiranje krajnje cijene opskrbe plinom za kućanstva, pa je nova Metodologija uključila i godišnju prilagodbu promjenama tržišne vrijednosti plina. Za prijelazno razdoblje uveden je mehanizam zaštite cijena plina za kućanstava tako da se godišnja promjena cijene nabave plina ograničava na +/-10%.

HERA je na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (Narodne novine, br. 23/18). Prema toj Odluci krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo nije se mijenjala u odnosu na cijenu važeću do 31. ožujka 2018. osim u slučaju tri opskrbljivača u obvezi javne usluge (vidi stranicu) koji su temeljem prethodno važeće Metodologije (Narodne novine, broj 26/17) samostalno donijeli odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, a iznosi tarifnih stavki iz tih odluka su manji od iznosa tarifnih stavki koje je bila donijela HERA.

Kako bi pravovremeno informirala sudionike na tržištu plina o strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, HERA će Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom prema odredbama nove Metodologije prvi puta utvrditi, te javno objaviti najkasnije do 10. srpnja 2018., za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Zakonom je propisano da je do 1. kolovoza 2018. opskrbljivač na veleprodajnom tržištu energetski subjekt HEP d.d. koji je dužan do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po trenutno važećoj cijeni koja je Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 18/17) utvrđena u iznosu od 0,1809 kn/kWh.

Točan iznos godišnjeg troška za plin, po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima, može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


Priopćenje za javnost sa 9. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 9. travnja 2018.

Priopćenje za javnost sa 8. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 6. travnja 2018.

Priopćenje za javnost sa 7. sjednice Upravnog vijeća HERA-e održane dana 29. ožujka 2018.


Copyright © 2005-2018 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –