HERA

Propisi - Električna energija

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15) – neslužbeni pročišćeni tekst

 1. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 109/16)
 3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 134/15)
 4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 134/15)
 5. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 6. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, br. 88/12)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 8. Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, br. 128/13)
 9. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15)
 10. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 11. Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HEP-OPS, 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012, 11/2013, 11/2014, 7/2015)
 12. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015)
 13. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 14. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15, 84/16)
 15. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16)
 16. Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
  (Narodne novine, br. 71/16, 112/16)
 17. Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
  (Narodne novine, br. 85/15)
 18. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14)
 19. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (HOPS, 5/2016, 3/2017)
 20. Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  (HOPS, 7/2016)
 21. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 28/06)
 22. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 23. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
  (Narodne novine, br. 36/06)
 24. Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
  (Narodne novine, br. 56/15, 33/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 25. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 14/06)
 26. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 85/15)
 27. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 28. Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
  (HEP-ODS, 09/2016)
 29. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 16.04.2014., HROTE 29.09.2016.)
 30. Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  (HEP-ODS, 12/2016)
 31. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)
 32. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  (Narodne novine, br. 95/15)
 33. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  (HERA, 2/2017)
 34. Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
  (Narodne novine, br. 37/17)

Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129