Propisi - Plin

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13, 74/17)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14, 43/17)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 3/2017)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava
  (PLINACRO, 3/2017, 12/2017)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina
  (Podzemno skladište plina d.o.o, 03/2017)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 26/17)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
  (Narodne novine, br. 127/17)
 8. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine - stupa na snagu 1. travnja 2018.
  (Narodne novine, br. 23/18)
 9. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 104/13)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15) – neslužbeni pročišćeni tekstneslužbeni prijevod (unofficial translation)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 127/17)
 13. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
  (Narodne novine, br. 132/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 14. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 22/14)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 16. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 110/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 17. Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  (Narodne novine, br. 127/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 18. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  (Narodne novine, br. 76/14)
 19. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina
  (Narodne novine, br. 122/16)
 20. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13, 91/16, 116/16, 132/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 21. Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  (HERA, 11/2016)
 22. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  (Narodne novine, br. 49/16)
 23. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 18/17)
 24. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  (Narodne novine, br. 23/16)
 25. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 31/14)
 26. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)
 27. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  (Narodne novine, br. 78/14)
 28. Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda
  (Narodne novine, br. 78/17)

Arhiva...

Copyright © 2005-2018 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –