Registar kupaca toplinske energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa kupca toplinske energije OIB Grad u kojem kupac toplinske energije obavlja djelatnost Broj zgrada / građevina s kojima kupac toplinske energije ima sklopljen ugovor o potrošnji Broj krajnjih kupaca u zgradama / građevinama s kojima kupac toplinske energije ima sklopljen ugovor o potrošnji Ukupan broj zgrada / građevina u kojima kupac toplinske energije obavlja djelatnost Ukupan broj krajnjih kupaca za koje kupac toplinske energije obavlja djelatnost
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Miševečka 15/a
10000 Zagreb
15907062900 Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, Samobor, Zaprešić - - 1.971 126.976
GRADSKA TOPLANA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Tina Ujevića 7
47000 Karlovac
84300617934 Karlovac - - 158 7.805
GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Kralja Zvonimira 1
32100 Vinkovci
10215081461 Vinkovci - - 94 1.676
BROD-PLIN d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 Slavonski Brod 71 3.724 71 3.724
TEHNOSTAN d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Dr. Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar
91347134540 Vukovar 100 3.708 100 3.708
ENERGO d.o.o. za rukovođenje termoenergetskim postrojenjima
Braće Kavurić 16
44000 Sisak
67917430855 - - - - -
ENERGO-TERMOENERGETIKA d.o.o. za rukovođenje termoenergetskim postrojenjima
Braće Kavurić 16
44000 Sisak
73672315147 - - - - -
GSG - gradsko stambeno gospodarstvo, d.o.o. za upravljanje nekretninama, građenje, trgovinu i usluge
Rimska 5
44000 Sisak
91351512667 Sisak 2 29 2 29
VARTOP d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo
Stanka Vraza 6
42000 Varaždin
91016122289 Varaždin 18 951 18 951
KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Vukovarska 8
34000 Požega
99740428762 Požega 12 417 12 417
A.V. USLUGE REKLAME I DIZAJNA, VLADO HORVAT
Ivane Brlić Mažuranić 20
44000 Sisak
85017926118 Sisak, Petrinja 23 145 23 145
PLINO SERVIS, OBRT ZA INSTALATERSKE I DRUGE USLUGE VL. NENAD KUZMAN, ZAGREB, MRZLOPOLJSKA 2
Mrzlopoljska 2
10000 Zagreb
53047211759 - - - - -
TI-SAN d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
Industrijska 13
10431 Sveta Nedelja
37196134947 Zadar 12 383 12 383
ENERGO d. o. o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 Rijeka - - 57 9.514
GP STANORAD d.o.o. za obavljanje poslova upravljanja nekretninama
Ulica Matice hrvatske 10
40000 Čakovec
28410884585 - - - - -
ENERGO RITEH d.o.o. za projektiranje i energetsku učinkovitost
Stubička 84
Ivanec Bistranski
10290 Zaprešić
12950791115 - - - - -
KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o.
Mosna ulica 15
48000 Koprivnica
59822583580 Koprivnica - - 10 414
STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR d.o.o. za upravljanje i održavanje objekata
Čanićeva 4
10000 Zagreb
42547882422 - - - - -
DOM EXPRESS d.o.o. za trgovinu i usluge
Bočadir 3B
49282 Konjščina
63123163880 - - - - -
PLIN VTC d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ote Horvata 15
33000 Virovitica
98883434930 - - - - -
STAMBENI PULS d.o.o. za upravljanje nekretninama, građenje, trgovinu i usluge
Ante Starčevića 92
44000 Sisak
31550519361 Sisak - - 18 371
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama
Ivana Gorana Kovačića 8
47300 Ogulin
26211106548 Ogulin - - 7 90
STAN DESIGN d.o.o. za građevinarstvo i usluge
Maksimilijana Vrhovca 10
47000 Karlovac
48575597057 Karlovac - - 2 129
KANJER d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Put Bože Felkera 43
51000 Rijeka
11843686605 - - - - -
CAVALLIN d.o.o. za usluge
Rimska ulica 4
44000 Sisak
96677016190 Sisak 2 128 2 128
TOP-TERME d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge
Trg Josipa Bana Jelačića 16
44415 Topusko
93566581281 Općina Topusko - - 22 187
POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. za obavljanje uslužnih djelatnosti
Trg bana Josipa Jelačića 21/III
33000 Virovitica
03136769948 Virovitica 21 444 21 444
ELEMENT ENERGETIKA d.o.o. za usluge i trgovinu
Šetalište Nikole Fallera 14
10000 Zagreb
48169772340 - - - - -
TEMING d.o.o. za strojarstvo, graditeljstvo, strojarski inženjering, graditeljski inženjering, konzalting, unutarnju i vanjsku trgovinu
Varaždinska 20
Kućan Marof
42000 Varaždin
08112672125 Varaždin 2 44 2 44
DOMMIL d.o.o. za upravljanje nekretninama
Kurilovac 15
47280 Ozalj
43861074904 Ozalj 7 57 7 57
UDRUGA SUVLASNIKA - NAŠ TRG
Ivana Meštrovića 18
44000 Sisak
57252574942 - - - - -
GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. za energetiku i graditeljstvo
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb
20754560639 - - - - -
SAVJETOVANJE d.o.o. za poslovno savjetovanje
Kralja Zvonimira 23
40315 Mursko Središće
87905219348 Mursko Središće 1 4 1 4
TERMOINST-MT d.o.o. za izvođenje centralnog grijanja, te vodovodnih i plinskih instalacija
Martinska 161
40315 Mursko Središće
38964555969 Mursko Središće - - 1 14
PETRAČIĆ-projekt d.o.o. za vještačenje, projektiranje i nadzor u graditeljstvu
Domobranska 3
47000 Karlovac
08290645350 Karlovac 3 99 3 99
UDRUGA STANARA "LASTA"
Jurja Dalmatinca 7
32100 Vinkovci
00574071963 Vinkovci 1 20 1 20
ČAČIĆ, obrt za stambeno gospodarstvo, upravljanje nekretninama i vodoinstalacije
Ante Starčevića 8
23000 Zadar
10528660822 Zadar - - 2 320
REGEA ULAGANJA d.o.o.
Ulica Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
03614860787 Karlovac 3 7 3 7
AT ITPS d.o.o. za usluge
Ulica Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
24444413949 Zagreb - - 1 83
FRIGO ŠKRLAC d.o.o. za usluge i trgovinu
Škaljevica 26
47280 Ozalj
82465087377 Ozalj - - - -
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za usluge, građevinarstvo i trgovinu
Savska cesta 1
10000 Zagreb
03744272526 Zaprešić - - 2 47
F O R E S T - OBRT ZA ŠUMARSKE USLUGE TRGOVINU I PRIJEVOZ - vl. Goran Navoj, Jastrebarsko
Antuna Mihanovića 14
10450 Jastrebarsko
42549606948 Jastrebarsko 2 2 2 2
MI MARIS d.o.o.
Ulica 65. bataljuna ZNG 15
10310 Ivanić-Grad
38118858399 Ivanić-Grad, Duga Resa, Vinkovci, Ogulin 1 1 1 1
EUROLAND d.o.o.
Josipa Kozarca 1/a
40000 Čakovec
88000989770 Čakovec, Varaždin 6 181 6 181
GTV Upravljanje d.o.o.
Kneza Trpimira 1
47000 Karlovac
57908372055 Karlovac 1 54 1 54
TROKUT GOLD INVEST d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 1A
40000 Čakovec
69594966359 Čakovec 1 66 1 66
Red. broj Naziv, sjedište i adresa kupca toplinske energije OIB Grad u kojem kupac toplinske energije obavlja djelatnost Broj zgrada / građevina s kojima kupac toplinske energije ima sklopljen ugovor o potrošnji Broj krajnjih kupaca u zgradama / građevinama s kojima kupac toplinske energije ima sklopljen ugovor o potrošnji Ukupan broj zgrada / građevina u kojima kupac toplinske energije obavlja djelatnost Ukupan broj krajnjih kupaca za koje kupac toplinske energije obavlja djelatnost