v1.0
Odaberite opskrbljivača:
Podatak o nazivu Vašeg opskrbljivača možete pronači na zadnjem računu plina
Unesite godišnju potrošnju u kWh


Podatak o potrošnji plina u prethodnoj godini, uz druge podatke bitne za sigurno i efikasno korištenje plina, svake godine do 1. ožujka Vam dostavlja opskrbljivač plinom.
Ukoliko unatoč tome ne raspolažete podatkom o godišnjoj potrošnji plina, možete koristiti informativni izračun.
Mjesečna potrošnja

Ukoliko želite saznati iznos računa za mjesečnu potrošnju prema važećim tarifnim stavkama molimo upišite:
Mjesečna potrošnja: kWh    
Iznos računa (s PDV-om):
Ukoliko želite preračunati kWh u m3, odnosno m3 u kWh molimo koristite slijedeći izračun:
  Izračun iz m3 u kWh
Iznos m3
Donja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u kWh
  Izračun iz kWh u m3
Iznos kWh
Donja ogrj. vrijednost kWh/m3
Iznos u m3
Podatak o donjoj ogrjevnoj vrijednosti možete dobiti na internetskoj stranici Vašeg operatora distribucijskog sustava