Regulirane cijene - Plin

Iznosi tarifnih stavki, cijene i naknade

Transport plina
Skladištenje plina
Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin
Distribucija plina
Opskrba plinom u obvezi javne usluge
  Ikona za iPlin

- Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge

Zajamčena opskrba