Regulirane cijene - Plin

Iznosi tarifnih stavki

Transport plina
Skladištenje plina
Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin
Distribucija plina
Opskrba plinom u obvezi javne usluge
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (Narodne novine, br. 16/20)
  Ikona za iPlin

- Informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge

Cjenik nestandardnih usluga

Operator transportnog sustava
Operator sustava skladišta plina
Operator terminala za ukapljeni prirodni plin
Operator distribucijskog sustava

Cijene nestandardnih usluga za sve operatore distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj su iste i možete ih pronaći u nastavku:

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog operatora distribucijskog sustava možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. ČAPLIN d.o.o., Čazma
 3. DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 4. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 5. GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Bjelovar
 6. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 7. ENERGO d.o.o., Rijeka
 8. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 9. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 10. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb
 11. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 12. HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 13. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 14. IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 15. KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 16. KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Koprivnica
 17. MEĐIMURJE PLIN d.o.o., Čakovec
 18. MONTCOGIM - PLINARA d.o.o., Sveta Nedjelja
 19. MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 20. PAKRAC-PLIN d.o.o., Pakrac
 21. PAPUK PLIN d.o.o., Orahovica
 22. PLIN d.o.o., Garešnica
 23. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 24. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 25. PLINARA d.o.o., Pula
 26. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci
 27. PLINKOM d.o.o., Pitomača
 28. PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 29. RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci
 30. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 31. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 32. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 33. ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina
Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge

Cijene nestandardnih usluga za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge u Republici Hrvatskoj su iste i možete ih pronaći u nastavku:

Cjenike nestandardnih usluga pojedinog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge možete pronaći u nastavku:

 1. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod
 2. DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar
 3. DUKOM PLIN d.o.o., Dugo Selo
 4. ENERGO METAN d.o.o., Samobor
 5. ENERGO d.o.o., Rijeka
 6. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb
 7. GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o., Krapina
 8. GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb
 9. HEP-PLIN d.o.o., Osijek
 10. HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 11. IVAPLIN d.o.o., Ivanić Grad
 12. IVKOM-PLIN d.o.o., Ivanec
 13. KOMUNALAC d.o.o., Garešnica
 14. KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Koprivnica
 15. KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
 16. KOMUNALIJE d.o.o., Čazma
 17. KOMUNALIJE-PLIN d.o.o., Đurđevac
 18. KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača
 19. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec
 20. E.ON Plin d.o.o., Zagreb
 21. MOSLAVINA PLIN d.o.o., Kutina
 22. PAPUK d.o.o., Orahovica
 23. PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
 24. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina
 25. PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 26. PLINARA d.o.o., Pula
 27. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o, Vinkovci
 28. RADNIK d.d., Križevci
 29. TERMOPLIN d.d., Varaždin
 30. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok
 31. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec
 32. ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina