HERA

Obavijesti

OBAVIJEST ZA JAVNOST

22. veljače 2017. - Zbog velikog interesa javnosti i medija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovim putem podsjeća na zakonski propisan način ODREĐIVANJA KRAJNJE CIJENE PLINA ZA kupce iz kategorije KUĆANSTVO – dakle one cijene plina koju plaćaju kućanstva koja koriste JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, odnosno nisu koristili pravo promjene opskrbljivača i prešli na tržišnu opskrbu plinom.

Struktura cijene plina za kućanstvo (koje koristi javnu uslugu opskrbe plinom) određena je Zakonom o energiji (NN, br. 120/12, 14/14, 102/15) i Zakonom o tržištu plina (NN, br. 28/13, 14/14).

Cijena plina za kućanstvo, prema trenutno važećim propisima u RH, sastoji se od CIJENE PLINA koju određuje Vlada RH (u koju su uključeni troškovi nabave, skladištenja i transporta plina, kao i troškovi poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu – HEP-a), distributivne naknade i opskrbne marže.

TROŠKOVE SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA PLINA određuje HERA (temeljem važećih metodologija*1 i zahtjeva operatora).

DISTRIBUTIVNU NAKNADU (tarifu) za svakog pojedinog distributera određuje HERA na temelju priznatih troškova operatora distribucijskog sustava (temeljem važeće metodologije*2).

OPSKRBNU MARŽU, koja je namijenjena za pokrivanje operativnih troškova opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, određuje HERA (temeljem važeće metodologije*3).

*1Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN, br. 22/14);
   Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN, br. 85/13, 158/13, 118/15)

*2Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN, br. 104/13)

*3Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, br. 38/14, 28/15, 25/16)

Detalji o aktualnim cijenama plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom mogu se pronaći na HERA-inoj aplikaciji iPlin.

Arhiva...

Copyright © 2005-2017 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129