Obavijesti - Arhiva

2024.

26. travnja 2024. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. travnja do 12. svibnja 2024. godine.

Više ...


Obavijest o poništenju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

26. travnja 2024. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 24. travnja 2024. donijelo Odluku o poništenju postupka za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom. Navedena Odluka objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije i dostupna je na poveznici: https://www.hera.hr/hr/docs/2024/Odluka_2024-04-24_01.pdf.

U razdoblju od 22. ožujka do 19. travnja 2024. HERA je provela javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. Analiza zaprimljenih ponuda u provedenom javnom natječaju ukazala je na rizik od mogućeg značajnog povećanja tržišne koncentracije u segmentu javne usluge opskrbe plinom, kao i mogućih povezanih problema u sigurnosti opskrbe plinom.

Naime, odredbe Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ, propisuju da su regulatorna tijela pri izvršavanju regulatornih zadataka dužna poduzimati sve razumne mjere u okviru svojih dužnosti i ovlasti za promicanje konkurentnog, sigurnog i održivog unutarnjeg tržišta prirodnog plina i postizanja stvarnog otvaranja tržišta za sve kupce i opskrbljivače. Navedene odredbe preuzete su u hrvatsko zakonodavstvo kroz odredbe Zakona o tržištu plina.

HERA djeluje u cilju zaštite javnog interesa odnosno stvaranja preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta u postojećim tržišnim okolnostima te zaštite kupaca iz kategorije kućanstvo kao najosjetljivije skupine kupaca koji se opskrbljuju plinom po reguliranoj cijeni. Stoga je potrebno postići pravednu ravnotežu i razuman odnos razmjernosti između vrste i opsega poduzetih mjera te ciljeva koji se time žele postići u javnom interesu.

Zaključno, HERA će provesti novi postupak za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom s izmijenjenim uvjetima, a u cilju otklanjanja uočenih rizika.


Obavijest o otvaranju javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

22. ožujka 2024. - HERA obavještava o pokretanju postupka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18 i 23/20).

Propisanu dokumentaciju, dokaze i ponude u sklopu javnog natječaja zainteresirani opskrbljivači plinom (ponuditelji) dostavljaju u dva koraka. U prvom koraku, koji traje od 22. ožujka do 5. travnja 2024. do 11:00 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju dokaze i dokumentaciju kojima, prema uvjetima natječaja, dokazuju svoju kvalificiranost za sudjelovanje u natječaju, odnosno dokazuju nepostojanje osnove za isključenje. U drugom koraku, koji traje od 15. do 19. travnja 2024. do 11:00 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju popunjeni Prilog I – Ponudbeni list, kao i Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Dokumentaciju za javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. možete pronaći u nastavku:

 • Dokumentacija za javni natječaj

 • 6. ožujka 2024. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem (2024. - 2033.) planu razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 6. do 21. ožujka 2024.

  Više ...


  14. veljače 2024. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. do 29. veljače 2024. godine.

  Više ...


  2023.

  20. studenoga 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije - subjektima koji prodaju/preprodaju električnu energiju koje će trajati od 20. do 26. studenoga 2023. godine.

  Više ...


  2. listopada 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije koje će trajati od 2. do 8. listopada 2023. godine.

  Više ...


  Obavijest - Otvoreni javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

  5. rujna 2023. - HERA obavještava o pokretanju postupaka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, i to za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad i za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina.

  Javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom su otvoreni do 12. rujna 2023. do 12:00 sati. Dokumentaciju za javne natječaje za prikupljanje ponuda za određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom možete pronaći u nastavku:


  26. svibnja 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. svibnja do 11. lipnja 2023.

  Više ...


  Obavijest o primjeni iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom

  31. ožujka 2023. - HERA obavještava krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom i opskrbljivače u obvezi javne usluge, da će se od 1. travnja 2023., u skladu s člankom 21. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20 i NN 20/22), primjenjivati iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom određeni važećom Odlukom (NN 108/22), i to do stupanja na snagu nove odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koju će HERA donijeti po donošenju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.


  17. ožujka 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost da će se o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu provesti dodatna javna rasprava u trajanju od 10 dana počevši od 17. ožujka 2023. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja najkasnije do 26. ožujka 2023.

  Više ...


  8. ožujka 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. ožujka do 14. ožujka 2023. godine.

  Više ...


  1. ožujka 2023. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem (2023. - 2032.) planu razvoja distribucijske mreže HEP-ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 1. do 16. ožujka 2023.

  Više ...


  8. veljače 2023. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2023. - 2032., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 8. do 22. veljače 2023.

  Više ...


  Obavijest – donesene Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije

  27. siječnja 2023. - Hrvatska energetska regulatorna agencija, na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2023., donijela je Upute za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije.


  12. siječnja 2023. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Uputama za provedbu Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije koje će trajati od 12. do 17. siječnja 2023. godine.

  Više ...


  2022.

  Obavijest krajnjim kupcima plina - Izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti

  20. rujna 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 108/22), koja stupa na snagu 1. listopada 2022., kada prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.

  Također, s obzirom na navedene izmjene u načinu obračuna, odnosno utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti na istoj sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su i druge s tim povezane odluke.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena krajnja cijena za javnu uslugu opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2022.

  11. ožujka 2022. - Donesena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22) kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje primjene od 1. travnja 2022. Prema navedenoj Odluci prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a od 1. travnja 2022. iznosit će 77%, a zbog promjene troška nabave plina u strukturi krajnje cijene. Međutim, uzimajući u obzir mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, prosječno povećanje krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe plinom, s PDV-om, od 1. travnja 2022. iznosit će 16%.

  Više ...


  Informacije za krajnje kupce u pogledu ugovaranja opskrbe plinom

  11. ožujka 2022. - Svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira kupnje plina po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina. O načinu ugovaranja opskrbe plinom, kao i pravima krajnjih kupaca vidi ovdje.


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. godine

  4. ožujka 2022. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022., donijela je Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. Odluka je donesena temeljem javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 18. do 25. veljače 2022. te je, u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20), za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o.


  Obavijest - Otvoreni javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

  27. srpnja 2022. - HERA obavještava o pokretanju postupaka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, i to za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod i za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina.

  Javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom su otvoreni do 31. kolovoza 2022. do 12:00 sati. Dokumentaciju za javne natječaje za prikupljanje ponuda za određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom možete pronaći u nastavku:


  Obavijest - Otvoreno javno Savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

  27. srpnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. srpnja do 23. kolovoza 2022.

  Više ...


  29. lipnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova koja će trajati od 29. lipnja 2022. do 13. srpnja 2022.

  Više ...


  Obavijest - Realiziran europski regionalni Core FB MC projekt

  9. lipnja 2022. - Iako je prvotno predviđeno krajem 2020. godine, dana 8. lipnja 2022. godine uspješno je realiziran europski regionalni Core FB MC projekt čime su se prvi puta prekozonski kapaciteti za dan unaprijed tržište (isporuka električne energije 9. lipnja 2022.) na hrvatskim granicama sa Slovenijom i Mađarskom koordinirano izračunali zajedno sa svim ostalim granicama iz Core regije i implicitno dodijelili tržišnim sudionicima. Time je uspostavljeno povezivanje hrvatskog i mađarskog dan unaprijed tržišta. Osim toga, izračun unutardnevnih kapaciteta se također počeo primjenjivati na koordiniran način u Core regiji. Realizacija Core FB MC projekta je bitna i za donošenje akcijskog plana za osiguranje 70% kapaciteta za prekozonsko trgovanje.


  6. lipnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora koje će trajati od 6. lipnja do 20. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  6. lipnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije koje će trajati od 6. lipnja do 20. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  6. lipnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije koje će trajati od 6. lipnja do 20. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  27. svibnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Izmjena i dopuna Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata koje će trajati od 27. svibnja do 10. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  27. svibnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom koje će trajati od 27. svibnja do 12. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  20. svibnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu koje će trajati od 20. svibnja do 5. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  20. svibnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom koje će trajati od 20. svibnja do 5. lipnja 2022. godine.

  Više ...


  Obavijest o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom i otvaranju javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

  25. travnja 2022. - HERA obavještava o pokretanju postupka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o., Sveti Ivan Zelina.

  HERA pokreće javni natječaj slijedom utvrđenog početka pružanja zajamčene opskrbe plinom, odnosno slijedom donošenja Odluke kojom će zajamčeni opskrbljivač HEP-Plin d.o.o., Osijek, od 1. svibnja 2022. započeti opskrbljivati krajnje kupce opskrbljivača plinom ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sveti Ivan Zelina, kojemu je Rješenjem HERA-e od 25. travnja 2022. privremeno oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom.

  Javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom otvoren je do 17. svibnja 2022. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom možete naći u nastavku:


  Obavijest o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom i otvaranju javnih natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom

  11. travnja 2022. - HERA obavještava o pokretanju postupaka javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, i to za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad i za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod.

  HERA pokreće javne natječaje slijedom utvrđenog početka pružanja zajamčene opskrbe plinom, odnosno slijedom donošenja Odluke kojom je zajamčeni opskrbljivač HEP-Plin d.o.o., Osijek, od 1. travnja 2022. započeo opskrbljivati krajnje kupce opskrbljivača u poteškoćama IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, odnosno Odluke kojom zajamčeni opskrbljivač HEP-Plin d.o.o., Osijek, od 20. travnja 2022. započinje opskrbljivati krajnje kupce opskrbljivača u poteškoćama BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod.

  Javni natječaji za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom su otvoreni do 3. svibnja 2022. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javne natječaje za prikupljanje ponuda za određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom možete pronaći u nastavku:


  Obavijest - Donesena nova Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

  25. ožujka 2022. - Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 38/22) koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija. Predmetna Odluka stupa na snagu 2. travnja 2022.

  Više ...


  Javni natječaj za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom

  18. veljače 2022. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom. Javni natječaj je otvoren do 25. veljače 2022. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača možete pronaći ovdje.


  18. veljače 2022. - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za ožujak 2022. (Narodne novine, br. 21/22), a na temelju Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 20/22).

  Više ...


  Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

  3. veljače 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 3. veljače do 10. veljače 2022. godine.

  Više ...


  Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

  27. siječnja 2022. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja 2022. do 10. veljače 2022. godine.

  Više ...


  2021.

  Obavijest krajnjim kupcima plina – Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. i Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

  30. prosinca 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 20. prosinca 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. (NN 141/21) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. (NN 141/21 i NN 147/21).

  Više ...


  12. studenoga 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. studenoga do 26. studenoga 2021. godine.

  Više ...


  1. listopada 2021. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2022. - 2031., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 1. listopada do 15. listopada 2021. godine.

  Više ...


  27. rujna 2021. - Ispravak netočnih navoda objavljenih u emisiji Novi dan, od 22. rujna 2021. te na internetskoj stranici N1 televizije pod naslovom "Fižulić o rastu cijena plina: Tko kontrolira INA-u, kontrolira i hrvatski plin"


  21. rujna 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 18. sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijelo je:

  • Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom,
  • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava energetskom subjektu PLINACRO d.o.o.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. godine

  9. srpnja 2021. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ja na 14. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 9. srpnja 2021. donijela Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. (Odluka). Odluka je donesena na temelju rezultata javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača kojeg je HERA provela u razdoblju od 9. do 30. lipnja 2021. u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18 i 23/20) te je za zajamčenog opskrbljivača plinom u RH za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. određen energetski subjekt Termoplin d.d.

  Više ...


  9. srpnja 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021.

  Više ...


  9. srpnja 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021.

  Više ...


  23. lipnja 2021. - HERA objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača. Prijedloge kandidata potrebno je dostaviti do zaključno 23. srpnja 2021.


  Javni natječaj za odabir zajamčenog opskrbljivača plina za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024.

  9. lipnja 2021. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18, 23/20). Javni natječaj je otvoren do 30. lipnja 2021. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača možete pronaći ovdje.


  31. ožujka 2021. - Donesene odluke za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad: o opskrbljivaču plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine te o krajnjoj cijeni plina za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021.

  Više ...


  Informacije za kupce plina iz kategorije kućanstvo

  25. ožujka 2021. - Nakon donošenja Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) zaprimila je brojne upite krajnjih kupaca plinom vezane uz javnu uslugu opskrbe plinom i reguliranu krajnju cijenu plina za kućanstva. Stoga u nastavku objavljujemo relevantne informacije s ciljem boljeg razumijevanja funkcioniranja tržišta plina te prava kupca plina iz kategorije kućanstvo.


  Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom

  22. ožujka 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 17. ožujka 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. kojom je određena cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., i to za 32 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.

  Više ...


  17. ožujka 2021. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 17. ožujka do 31. ožujka 2021.

  Više ...


  2. ožujka 2021. - Priopćenje Hrvatske energetske regulatorne agencije za krajnje kupce plina iz kategorije kućanstvo na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad, povodom Obavijesti svim kupcima plina koje opskrbljuje IVAPLIN d.o.o., objavljene na mrežnoj stranici energetskog subjekta IVAPLIN d.o.o., a za koju je utvrđeno da sadrži neistinite odnosno nepotpune i zavaravajuće informacije čime se krajnji kupci kategorije kućanstvo dovode u zabludu.

  Više ...


  Radionica za povlaštene proizvođače električne energije
  "Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje"

  Pozivamo predstavnike povlaštenih proizvođača električne energije te druge zainteresirane osobe na radionicu "Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje" koja će se održati u dva dijela 2. veljače 2021. (utorak) i 4. veljače 2021. (četvrtak) s početkom u 9:00 sati.

  Radionica će se održati na daljinu putem platforme Microsoft Teams.

  Svrha radionice je pojasniti pripremu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje kojeg su povlašteni proizvođači električne energije obavezni dostaviti HERA-i do kraja veljače za prethodnu godinu za proizvodna postrojenja s uvjetima energetske učinkovitosti.

  Molimo Vas da svoje prisustvovanje najavite najkasnije do 28. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu . Zbog tehničkih ograničenja organiziranja radionice na daljinu potrebno je u prijavi naznačiti na koji dio Radionice se prijava odnosi.

  Više ...


  2020.

  30. prosinca 2020. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 30. prosinca 2020. - 13. siječnja 2021. godine.

  Više ...


  HERA je temeljem članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine", broj 17/19) donijela Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

  Temeljem članka 17. stavaka 2. i 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, odlukom HERA-e od 23. ožujka 2020. imenovana je povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, dok je Odlukom HERA-e od 17. rujna 2020. kojom se mijenja i dopunjava spomenuta Odluka iz ožujka 2020. (u skladu s člankom 11. stavkom 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 78/20)), uređeno da je povjerljiva osoba dužna zaprimati prijave o nepravilnostima u upravljanju sredstvima HERA-e i provoditi aktivnosti iz članka 8. stavka 1. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (kontakt adresa elektroničke pošte: ).


  23. prosinca 2020. - Donesene Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina i Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 28. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18. prosinca 2020., donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 144/20) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 144/20), za regulacijsko razdoblje 2021. - 2025.

  Više ...


  18. prosinca 2020. - Donesene odluke o određivanju opskrbljivača plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za sva distribucijska područja u RH – za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine

  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020. godine, nakon završenog javnog natječaja, donijela odluke kojima su za sva 33 plinska distribucijska područja u Republici Hrvatskoj određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge – za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 30. rujna 2024. godine.

  Javnim natječajem za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge proveden je predviđeni korak postupne deregulacije hrvatskog plinskog tržišta – koji je definiran važećim Zakonom o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20).

  Više ...


  OBAVIJEST O OTVARANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM

  20. listopada 2020. - HERA je objavila javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18 i 23/20).

  Propisanu dokumentaciju, dokaze i ponude u sklopu javnog natječaja zainteresirani opskrbljivači plinom (ponuditelji) dostavljaju u dva koraka. U prvom koraku, koji traje od 20. listopada do 10. studenoga 2020. do 12:00 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju dokaze i dokumentaciju kojima, prema uvjetima natječaja, dokazuju svoju kvalificiranost za sudjelovanje u natječaju odnosno dokazuju nepostojanje osnove za isključenje. U drugom koraku, koji traje od 1. prosinca do 7. prosinca 2020. do 15:00 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju popunjeni Prilog I – Ponudbeni list, kao i Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije.

  Više ...


  13. studenoga 2020. - HERA obavještava sve postojeće i potencijalne korisnike transportnog sustava o početku javne rasprave o prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2021. - 2030. Javna rasprava će se održati od 13. studenoga do 27. studenoga 2020.

  Više ...


  9. listopada 2020. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2021. - 2030., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 9. do 23. listopada 2020.

  Više ...


  OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  U skladu s člankom 59. stavkom 1. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donijelo je na svojoj 20. sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine nove Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20). Novi Opći uvjeti donose se radi usklađenja sa Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 111/18), Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 i 25/20), Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16) te Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18).

  Ovdje objavljujemo Obrazloženje najvažnijih promjena sadržanih u novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.


  10. rujna 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 10. rujna do 24. rujna 2020. godine.

  Više ...


  SAVJETOVANJE O RAZVOJU MODELA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM

  1. kolovoza 2020. - S ciljem transparentnosti u radu i što kvalitetnijom stručnom komunikacijom sa svim dionicima energetskog sektora RH kao i svom ostalom zainteresiranom javnošću, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) provodi savjetovanje o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj.

  Iako ovakva savjetovanja nisu uobičajena u hrvatskoj praksi HERA smatra da je u ovom trenutku korisno prikupiti razmišljanja svih dionika tržišta plina u RH kao i svih ostalih zainteresiranih strana, stoga pozivamo sve koji žele aktivno sudjelovati u ovom savjetovanju da predlože opcije razvoja modela javne usluge i provedbe javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge kroz ispunjavanje Upitnika o razvoju modela javne usluge opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj (online upitnik) koji je dostupan na internetskoj stranici HERA-e od 1. do 25. kolovoza 2020. godine.

  Više ...


  OBAVIJEST ENERGETSKIM SUBJEKTIMA NA PLINSKOM TRŽIŠTU
  Donesena je nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina i Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

  15. srpnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 15. sjednici održanoj 8. srpnja 2020. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (dalje: Metodologija za transport plina) i Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (dalje: Izmjene i dopune Metodologije za UPP).

  METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

  Prvenstveni razlog donošenja nove Metodologije za transport plina je provedba Uredbe Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Tekst značajan za EGP SL L 72/29) (Uredba NC TAR). Osnovni cilj Uredbe NC TAR je uspostaviti ujednačena pravila o načinu utvrđivanja i strukturi tarifa za transport plina, radi integracije plinskog tržišta i promicanja međusobnog povezivanja plinskih sustava te unaprjeđenja sigurnosti opskrbe plinom na EU razini. Donošenju nove Metodologije za transport plina prethodilo je donošenje Odluke o elementima metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga (NC TAR Odluka) i Odluke o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima u skladu s Uredbom NC TAR. Navedene odluke donesene su 23. svibnja 2019., a nakon provedenog javnog savjetovanja.

  Nova Metodologija za transport plina, osim elemenata o kojima su donesene NC TAR Odluka i Odluka o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima, uključuje i izmjene kojima se unaprjeđuje i usklađuje regulatorni okvir djelatnosti transporta plina, a s ciljem donošenja primjenjivih iznosa tarifnih stavki za transport plina počevši od trećeg regulacijskog razdoblja koje započinje 1. siječnja 2021. godine.

  Više ...


  Priopćenje za javnost

  1. lipnja 2020. - Očitovanje Hrvatske energetske regulatorne agencije povodom recentnih napisa i objava u medijima, kojima se Agencija i njezin čelnik dovode u vezu s aktualnim istražnim radnjama koje se provode, između ostalog, i u odnosu na proceduru ishođenja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna pravna osoba s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti čiji su poslovi, ovlasti i odgovornosti utvrđeni Zakonom o regulaciji energetskih djelatnost, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

  U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnost ("Narodne novine", broj 120/12, 68/18), jedan od osnovnih poslova HERA-e je izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

  Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije kao i uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije uređeni su Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15 i 68/18), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", broj 100/15 i 111/18) te Pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije ("Narodne novine", broj 132/13, 8/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) u dijelu u kojem nije protivan odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Na postupke povodom zahtjeva nositelja projekata za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

  Slijedom navedenih propisa, status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije kojeg izdaje HERA na zahtjev nositelja projekta uz koji je priložena propisana dokumentacija, a u skladu s procesnim pravilima upravnog postupka.

  U razdoblju prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, prije izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, nositelj projekta je bio u obvezi ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije , a sve u skladu s propisima koji su tu materiju tada uređivali. Takvo prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača se je moglo ishoditi ako je nositelj projekta ispunio uvjete i dostavio HERA-i dokumentaciju propisanu tada važećim propisima, a na rok važenja kako je to bilo određeno u propisima. Tako izdano prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije prestalo bi važiti istekom roka na koji je bilo izdano (odnosno eventualno produženo) ako nositelj projekta u roku važenja ne bi podnio HERA-i zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

  Člankom 20. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisani su uvjeti za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača općenito dok je sama dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje predmetnih uvjeta propisana člankom 9. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

  Ako nositelj projekta, kao stranka u upravnom postupku, nije uz svoj zahtjev dostavila svu potrebnu dokumentaciju i dokaze, HERA ju je dužna, u skladu s odredbama članka 47. Zakona o općem upravnom postupku, pozvati da to učini, a kako bi se o takvom zahtjevu mogla donijeti meritorna odluka.

  Ako je zahtjevu udovoljeno te je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, takav povlašteni proizvođač ima prava i obveze propisane člankom 19. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji odnosno takav povlašteni proizvođač električne energije, među ostalim, osim eventualnog prava na poticajnu cijenu koja bi proizlazila iz ugovora o otkupu koji je sklopljen s Hrvatskim operatorom tržišta električne energije d.o.o. na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, ima primjerice pravo na prioritetnu isporuku električne energije u elektroenergetsku mrežu, zatim pravo sudjelovanja u sustavu jamstva podrijetla električne energije kao i pravo na poticaje i druga prava prema tom Zakonu za neto isporučenu energiju koju utvrđuje operator prijenosnog sustava i/ili operator distribucijskog sustava, a u skladu s odredbama istog Zakona, zakona kojim se uređuje tržište električne energije i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona te mrežnim pravilima prijenosnog, odnosno distribucijskog sustava.

  Tijekom važenja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije takav povlašteni proizvođač dužan je pridržavati se svih uvjeta pod kojima je takav status stekao, a u slučaju bilo kakve promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodnje jedinice, dužan je od HERA-e zatražiti prethodnu suglasnost na planirane promjene, a u slučajevima propisanim člankom 24. stavkom 6. HERA može rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i izmijeniti.

  Zaključno, naglašavamo da je u svim upravnim postupcima vezano za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije HERA postupala i postupa u skladu s propisima kojima se ta materija uređuje uz odgovarajuću primjenu procesnih pravila Zakona o općem upravnom postupku.


  22. svibnja 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. svibnja do 5. lipnja 2020.

  Više ...


  22. svibnja 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. svibnja do 5. lipnja 2020.

  Više ...


  DONESENE IZMJENE OPĆIH UVJETA ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  23. travnja 2020. - Upravno vijeće HERA-e je na 9. sjednici održanoj 16. i 17. travnja 2020. godine donijelo Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom ("Narodne novine", broj 49/20) koje stupaju na snagu s današnjim danom.

  Kako bi u aktualnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom koronavirusa donekle olakšao položaj poduzetništva i gospodarstvenika – kupaca električne energije – u Republici Hrvatskoj, Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 9. sjednici Upravnog vijeća donijela Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom kojima se ukida penalizacija prekoračenja planirane vršne radne snage te redefinira obračun vršne radne snage u razdobljima nastupanja i ukidanja izvanrednih okolnosti.

  Više ...


  DONESENE IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

  2. travnja 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 7. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom.

  Prije donošenja Izmjena i dopuna Općih uvjeta (Opći uvjeti) HERA je u razdoblju od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Općih uvjeta.

  Dana 1. travnja 2020. objavljene su Izmjene i dopune Općih uvjeta ("Narodne novine" broj 39/20).

  Više ...


  DONESENE IZMJENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA

  26. ožujka 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 6. sjednici održanoj 23. ožujka 2020. donijelo je:

  • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

  Prije donošenja Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Mrežna pravila) HERA je u razdoblju od 9. do 19. ožujka 2020. godine provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila, dok je koordinirano u istom razdoblju energetski subjekt PLINACRO d.o.o. proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

  Dana 25. ožujka 2020. godine objavljene su Izmjene i dopune Mrežnih pravila ("Narodne novine" br. 36/20) i Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava ("Narodne novine" br. 36/20).

  Više ...


  11. ožujka 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine.

  Više ...


  9. ožujka 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 9. ožujka do 19. ožujka 2020. godine.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za kućanstva za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

  13. veljače 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 10. veljače 2020. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021., prema kojoj će se krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2020. smanjiti prosječno za 1% u odnosu na važeću cijenu.

  Više ...


  Radionica za povlaštene proizvođače električne energije
  "Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje"

  Pozivamo predstavnike povlaštenih proizvođača električne energije te druge zainteresirane osobe na radionicu "Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje" koja će se održati 5. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Unska 3.

  Svrha radionice je pojasniti pripremu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje kojeg su povlašteni proizvođači električne energije obavezni dostaviti HERA-i do kraja veljače za prethodnu godinu za proizvodna postrojenja s uvjetima energetske učinkovitosti.

  Molimo Vas da svoje prisustvovanje najavite najkasnije do 23. siječnja 2020. godine putem elektroničke pošte na adresu te da, zbog ograničenog prostora, na radionicu prijavite maksimalno dvije osobe iz iste pravne osobe.

  Više ...

  Prezentacija s radionice


  21. siječnja 2020. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. siječnja do 2. veljače 2020. godine.

  Više ...


  2019.


  31. prosinca 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

  Više ...


  31. prosinca 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

  Više ...


  Obavijest korisnicima plinskog transportnog sustava - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za 2020. i 2021. godinu

  19. prosinca 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 27. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za 2020. i 2021. godinu, drugog regulacijskog razdoblja. Temeljem ove Odluke, cijena transporta plina, odnosno prosječni iznos tarifnih stavki za transport plina u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, bit će manji za 0,2%.

  Više ...


  18. prosinca 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. prosinca 2019. do 3. veljače 2020. godine.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

  4. studenoga 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 28. listopada 2019. donijelo je Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. (Odluka) kojom je za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (OVT) imenovan energetski subjekt HEP d.d.

  Više ...


  18. listopada 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. listopada do 18. studenoga 2019.

  Više ...


  4. listopada 2019. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2020. - 2029., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 4. do 18. listopada 2019.

  Više ...


  1. listopada 2019. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18). Javni natječaj je otvoren do 11. listopada 2019. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj možete pronaći ovdje.


  20. rujna 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 20. sjednici održanoj 16. rujna 2019. donijelo je:

  • Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava,
  • Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom,
  • Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava.

  Više ...


  26. srpnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019.

  Više ...


  26. srpnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019.

  Više ...


  Obavijest korisnicima plinskog transportnog sustava - Donesena Odluka o elementima metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga i Odluka o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima

  31. svibnja 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 12. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. donijelo je Odluku o elementima metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga i Odluku o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima (dalje: Odluke), u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (dalje: Uredba NC TAR).

  Više ...


  HERA donijela Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom i nove tarife za kupce u zajamčenoj opskrbi

  11. ožujka 2019. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je 22. veljače donijela novu Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Metodologija, stupila na snagu 1. ožujka, NN 20/19). Metodologija definira način izračuna iznosa tarifnih stavki (tarifa) za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

  Na temelju Metodologije HERA je 8. ožujka donijela nove tarife za zajamčenu opskrbu električnom energijom koje će se primjenjivati od 1. travnja 2019.

  Više ...


  1. ožujka 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 1. do 10. ožujka 2019. godine.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - objavljena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

  14. veljače 2019. - U Narodnim novinama broj 15 od 13. veljače 2019. objavljena je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Odluka) koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) održanoj 8. veljače 2019.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za kućanstva za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

  8. veljače 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (Odluka), koja će biti objavljena u Narodnim novinama i na internetskoj stranici HERA-e. Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. bit će viša u odnosu na važeću cijenu, i to prosječno za 6,9%. Razlog tome je porast veleprodajne komponente krajnje cijene plina, odnosno referentne cijene, za 9,7%.

  Više ...


  28. siječnja 2019. - HERA obavještava da je u dokumentaciji za javni natječaj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2021. koja je objavljena 25. siječnja 2019. uočena pogreška u pisanju u odnosu na trajanje razdoblja važenja maksimalne referentne cijene plina (Cref) u Poglavlju II., točka (2), stoga se riječi "maksimalni iznos referentne cijene plina (Cref) za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2021." zamjenjuju riječima "maksimalni iznos referentne cijene plina (Cref) za regulacijsku godinu 2019.".

  Izmijenjenu dokumentaciju za javni natječaj možete pronaći ovdje.


  25. siječnja 2019. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18). Javni natječaj je otvoren do 5. veljače 2019. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj možete pronaći ovdje.


  18. siječnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. siječnja do 18. veljače 2019.

  Više ...


  2018.


  18. prosinca 2018. - HERA obavještava nacionalna regulatorna tijela svih izravno povezanih država članica i svu zainteresiranu javnost o početku savjetovanja koje se provodi u skladu sa člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Uredba 2017/460), a o razini izračunatih i predloženih popusta, množitelja i sezonskih faktora. Savjetovanje će se održati u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019. godine.

  Više ...


  18. prosinca 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne cijene plinskih transportnih usluga sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Uredba 2017/460). Završno savjetovanje će se održati u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019. godine.

  Više ...


  Obavijest korisnicima elektroenergetskog sustava – Donesene Odluke o iznosima tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za 2019. godinu

  17. prosinca 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 29. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. donijelo je Odluke o iznosima tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za 2019. godinu. Temeljem ovih Odluka, prosječno smanjenje mrežarina elektroenergetskog sustava, odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, iznosit će (ovisno o naponskoj razini priključenja) 10-15%.

  Više...


  Obavijest korisnicima plinskog transportnog sustava - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina 2019.-2021.

  17. prosinca 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 28. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2019.-2021. Temeljem ove Odluke, prosječno smanjenje cijene transporta plina, odnosno iznosa tarifnih stavki za transport plina u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, iznosit će 23,2%.

  Više...


  4. listopada 2018. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 4. do 18. listopada 2018.

  Više ...


  12. rujna 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. rujna do 11. listopada 2018. godine.

  Više ...


  Ispunjavanje online upitnika o parametrima standardne kvalitete plina u Republici Hrvatskoj

  10. kolovoza 2018. - HERA provodi ispitivanje vezano uz potencijalnu promjenu parametara standardne kvalitete plina u Republici Hrvatskoj. Stoga, ovim putem pozivamo sve energetske subjekte kao i zainteresiranu stručnu javnost da sudjeluju u ispunjavanju online upitnika koji će biti dostupan od 10. kolovoza do 15. rujna 2018. godine.

  Opširnije ...


  Obavijest o donošenju Odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021.

  27. srpnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na 21. sjednici održanoj 27. srpnja 2018. donijelo Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021.

  Više...


  Javni natječaj za odabir zajamčenog opskrbljivača plina za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021.

  13. srpnja 2018. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za određivanje zajamčenog opskrbljivača za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18). Javni natječaj je otvoren do 23. srpnja 2018. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj za prikupljanje ponuda za određivanje zajamčenog opskrbljivača možete pronaći ovdje.


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

  2. srpnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 19. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. donijelo je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (Odluka). Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo do kraja 2018. ostaje nepromijenjena, dok će u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2019., u odnosu na cijenu plina u 2018. godini, prosječno porasti za 0,3% zbog porasta troška distribucije plina.

  Točan iznos godišnjeg troška za plin, po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima, može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


  13. lipnja 2018. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18). Javni natječaj je otvoren do 20. lipnja 2018. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj možete pronaći ovdje.


  Doneseni novi Opći uvjeti opskrbe plinom

  8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nove Opće uvjete opskrbe plinom (Opći uvjeti).

  Prije donošenja Općih uvjeta HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je, nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodnog savjetovanja u tekst prijedloga Općih uvjeta, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

  Opći uvjeti objavljeni su 1. lipnja 2018. (NN br. 50/18), a stupaju na snagu 9. lipnja 2018.

  Više ...


  Donesene nove metodologije u sektoru plina

  8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 13. sjednici održanoj 22. svibnja 2018. donijelo je šest novih metodologija, i to:

  1. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina,
  2. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina,
  3. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina,
  4. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina,
  5. Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, i
  6. Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

  Više ...


  Donesena nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

  8. lipnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. donijelo je nova Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Mrežna pravila).

  Prije donošenja Mrežnih pravila HERA je provela prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te je nakon razmatranja i uvrštavanja dijela prijedloga sudionika prethodne rasprave u tekst prijedloga Mrežnih pravila, provela i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

  Mrežna pravila objavljena su 1. lipnja 2018. (NN br. 50/18), a stupaju na snagu 9. lipnja 2018.

  Više ...


  28. svibnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin koju provodi LNG Hrvatska d.o.o. Javna rasprava će se održati od 28. svibnja do 12. lipnja 2018. godine.


  15. svibnja 2018. - HERA obavještava o otvaranju javnog natječaja za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18). Javni natječaj je otvoren do 1. lipnja 2018. do 12:00 sati.

  Dokumentaciju za javni natječaj možete pronaći ovdje.

  Pitanja i odgovore vezane za javni natječaj možete pronaći ovdje.


  8. svibnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. do 22. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  8. svibnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 8. do 22. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

  12. travnja 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 8. sjednici održanoj 6. travnja 2018. donijelo je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Metodologija).

  Metodologija je podzakonski akt kojim je propisan način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za one krajnje kupce plina kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, odnosno koji nisu koristili pravo izbora tržišnog opskrbljivača plinom. Metodologija također propisuje način utvrđivanja cijene plina za one kupce plina koji se nalaze u statusu zajamčene opskrbe.

  O Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Prijedlog Metodologije) provedena je javna rasprava u trajanju od 5. veljače do 19. ožujka 2018. godine. Skraćeni prikaz primjedbi i prijedloga, kao i status svake od njih naveden je u Rezultatima javne rasprave.

  U skladu s odredbama novog Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (Zakon), koji je stupio na snagu 3. ožujka 2018., Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za dva buduća razdoblja: prijelazno razdoblje koje traje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., te razdoblje nakon 31. ožujka 2021.

  Za potrebe organizacije tržišta plina u prijelaznom razdoblju HERA je dužna provesti javni natječaj te do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

  Nakon 31. ožujka 2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin će nabavljati prema tržišnim uvjetima. Zbog toga će HERA do 31. prosinca 2020. provesti natječaj i prema tržišnim načelima odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

  U skladu s odredbama Zakona, jedan od osnovnih ciljeva Metodologije je tržišno orijentirano formiranje krajnje cijene opskrbe plinom za kućanstva, pa je nova Metodologija uključila i godišnju prilagodbu promjenama tržišne vrijednosti plina. Za prijelazno razdoblje uveden je mehanizam zaštite cijena plina za kućanstava tako da se godišnja promjena cijene nabave plina ograničava na +/-10%.

  HERA je na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (Narodne novine, br. 23/18). Prema toj Odluci krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo nije se mijenjala u odnosu na cijenu važeću do 31. ožujka 2018. osim u slučaju tri opskrbljivača u obvezi javne usluge (vidi stranicu) koji su temeljem prethodno važeće Metodologije (Narodne novine, broj 26/17) samostalno donijeli odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, a iznosi tarifnih stavki iz tih odluka su manji od iznosa tarifnih stavki koje je bila donijela HERA.

  Kako bi pravovremeno informirala sudionike na tržištu plina o strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, HERA će Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom prema odredbama nove Metodologije prvi puta utvrditi, te javno objaviti najkasnije do 10. srpnja 2018., za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

  Zakonom je propisano da je do 1. kolovoza 2018. opskrbljivač na veleprodajnom tržištu energetski subjekt HEP d.d. koji je dužan do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po trenutno važećoj cijeni koja je Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 18/17) utvrđena u iznosu od 0,1809 kn/kWh.

  Točan iznos godišnjeg troška za plin, po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima, može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


  27. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava koju provodi operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. Javna rasprava će se održati od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine.


  27. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina koju provodi operator tržišta plina Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Javna rasprava će se održati od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine.


  26. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz Prijedlog petog izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina koju provodi operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 26. travnja do 13. svibnja 2018. godine.


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  23. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 23. travnja do 7. svibnja 2018. godine.

  Više ...


  19. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Prethodnog savjetovanja vezanog uz izmjene Općih uvjeta opskrbe plinom koje će se održati od 19. do 24. travnja 2018. godine.

  Više ...


  18. travnja 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku Prethodnog savjetovanja vezanog uz izmjene Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava koje će se održati od 18. do 24. travnja 2018. godine.

  Više ...


  Radnici HERA-e ne obilaze kućanstva i ne očitavaju brojila

  22. ožujka 2018. - Obavještavamo sve građane da radnici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) ne obilaze kućanstva niti očitavaju brojila električne energije.

  Očitavanje brojila energije (električne energije ili plina), kao ni obilazak kućanstva ne spada u djelokrug rada HERA-e.

  Građane, osobito starije životne dobi, pozivamo na dodatni oprez, te ih ujedno podsjećamo na obvezu svih ovlaštenih osoba da se moraju identificirati službenom iskaznicom.


  Brošura za krajnje kupce električne energije iz kategorije kućanstvo

  Brošura za krajnje kupce plina iz kategorije kućanstvo

  15. ožujka 2018. - U povodu obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača, u Muzeju Mimara, hrvatski potrošači imali su priliku dobiti odgovore na mnoga pitanja koja ih zanimaju u svezi opskrbe električnom energijom, toplinskom energijom ili plinom. Pitanja je bilo mnogo, a tom prigodom predstavnici nacionalnog energetskog regulatora potrošačima su podijelili i edukativno-informativne brošure s uputama o pravima i obvezama potrošača prilikom promjene opskrbljivača, a u kojima se može pronaći većina odgovora na pitanja koja interesiraju potrošače.


  Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine i Prijedlog nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu stavljen na javnu raspravu

  5. ožujka 2018. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine. Prema ovoj odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo se neće mijenjati.

  Odredbama novog Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (dalje: Zakon), koji je stupio je na snagu 3. ožujka 2018., u prijelaznom razdoblju do 1. kolovoza 2018., za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu određen je energetski subjekt Hrvatska elektroprivreda d.d., koji je dužan u razdoblju od 1. travnja 2018. do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po sada važećoj cijeni, odnosno po cijeni koja je Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17) utvrđena u iznosu od 0,1809 kn/kWh.

  S obzirom da se od 1. travnja 2018. ostale komponente krajnje cijena plina također neće mijenjati, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ostaje nepromijenjena, osim u slučaju da opskrbljivač u obvezi javne usluge samostalno donese odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom pri čemu iznosi tarifnih stavki iz te odluke mogu biti samo manji od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA. Točan iznos godišnje cijene plina za svakog kupca (po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima) može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.

  Za razdoblje nakon 1. kolovoza 2018., potrebno je donijeti novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, stoga je na istoj sjednici donesen i prijedlog nove Metodologije za koji će se provesti javna rasprava u razdoblju od 5. do 19. ožujka 2018.

  Sukladno odredbama Zakona, nova Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom u dva razdoblja, i to u prijelaznom razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. (prijelazne odredbe) te u razdoblju nakon 31. ožujka 2021. (redovne odredbe). Za prijelazno razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., HERA je dužna provesti javni natječaj te najkasnije do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. Za razdoblje od 1. travnja 2021. HERA je do 31. prosinca 2020. obvezna provesti javni natječaj i odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, pri čemu se uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin nabavljaju prema tržišnim uvjetima.

  S obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva nove Metodologije približavanje potpunom tržišnom formiranju krajnje cijene opskrbe plinom, u skladu s odredbama novog Zakona, način utvrđivanja pojedinih elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom izmijenjen je u odnosu na važeću metodologiju. Istovremeno, važan element Prijedloga nove Metodologije, za prijelazno razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., je mehanizam osiguravanja zaštite krajnjih kupaca u vidu sprečavanja većih oscilacija u krajnjoj cijeni plina koji bi mogle biti uzrokovane anomalijama na veleprodajnom tržištu plina.

  Detaljniji opis načina regulacije i formiranja krajnje cijene opskrbe plinom prema Prijedlogu nove Metodologije prikazan je u popratnom dokumentu uz Prijedlog nove Metodologije koji je dostupan u rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.


  5. ožujka 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 5. ožujka do 19. ožujka 2018. godine.

  Više ...


  1. ožujka 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 02. do 16. ožujka 2018. godine.

  Više ...


  1. ožujka 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 02. do 16. ožujka 2018. godine.

  Više ...


  Tjedan prava potrošača

  Tjedan prava potrošača

  Povodom Svjetskog dana prava potrošača Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa drugim tijelima – dionicima politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj organizira Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i središnjoj razini.

  Više ...


  26. veljače 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku drugog kruga javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, a koju provodi LNG Hrvatska d.o.o. Javna rasprava će se održati od od 26. veljače do 12. ožujka 2018. godine.


  8. veljače 2018. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, a koju provodi operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. Javna rasprava će se održati od 8. do 22. veljače 2018. godine.


  2017.


  Obavijest kupcima plina - Smanjenje cijene distribucije plina za 2018. godinu na temelju provedene revizije prvog regulacijskog razdoblja

  29. prosinca 2017. – Nakon provedene redovne revizije dozvoljenih prihoda operatora plinskih distribucijskih sustava za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016., Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije je na 30. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. donijelo je Odluku o određivanju iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018.-2021..

  Redovna revizija dozvoljenih prihoda, sukladno odredbama članka 16. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina ("Narodne novine", broj 104/13), provodi se u godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, odnosno u 2017. godini za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016. Pri redovnoj reviziji utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prvom regulacijskom razdoblju 2014.-2016. koja se zatim raspodjeljuje na preostale godine drugog regulacijskog razdoblja (2017.-2021.), odnosno na godine od 2018. do 2021.

  Rezultati provedene revizije predstavljaju smanjenje cijene distribucije plina u Republici Hrvatskoj u 2018. godini prosječno za 2% u odnosu na cijenu distribucije plina koja je za 2018. godinu bila izvorno određena Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za drugo regulacijsko razdoblje iz prosinca 2016. Odnosno, prema Odluci iz prosinca 2016., prosječna cijena distribucije plina trebala je porasti 2,2%, no nakon provedene revizije prosječna cijena raste samo za 0,2%. Kao rezultat navedenog smanjenja iznosa tarifnih stavki kupcima na distribucijskim sustavima u Republici Hrvatskoj će, u razdoblju 2018.-2021., biti fakturirano otprilike 56 milijuna kuna manje.

  S obzirom na nove iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, od 1. siječnja 2018. mijenjaju se i iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, odnosno krajnja cijena plina za kućanstva. Pritom ostale komponente krajnje cijena plina za kućanstva, odnosno trošak nabave plina i opskrbna marža, ostaju nepromijenjeni. Prosječna cijena plina za kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj će se smanjiti na 17 distribucijskih područja, dok će na njih 18 porasti. Da HERA nije provela redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za distribuciju plina za prvo regulacijsko razdoblje prosječna cijena plina za kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj u 2018. u odnosu na 2017. bila bi prosječno viša za 0,53% umjesto sada određenih 0,04%.

  Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu neće se mijenjati barem do 1. travnja 2018., osim ako opskrbljivač u obvezi javne usluge samostalno ne donese odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. No, i u tom slučaju iznosi tarifnih stavki mogu biti samo niži od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA.

  Točan iznos godišnje promjene cijena za svakog kupca (po pojedinim distribucijskim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima), može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. siječanj - 31. ožujak 2018. dostupna je ovdje.


  Obavijest korisnicima Terminala za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

  29. prosinca 2017. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 30. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. donijelo je Odluku o zahtjevu za određivanje indikativnih iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina energetskog subjekta LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, za razdoblje 2020.-2039.

  HERA je navedenu Odluku donijela sukladno članku 49. stavak 1. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina ("Narodne novine", broj 110/17), čime je ostvarena mogućnost provođenja konačne obvezujuće faze Open Season postupka za projekt LNG terminala na otoku Krku.


  Obavijest korisnicima plinskog transportnog sustava

  1) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina 2018.-2021.

  29. prosinca 2017. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 30. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. donijelo je Odluku o zahtjevu za određivanje iznosa tarifnih stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Zagreb (dalje: Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina 2018.-2021.), i to u okviru redovne revizije dozvoljenih prihoda za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016. te izvanredne revizije dozvoljenih prihoda za preostale godine drugog regulacijskog razdoblja 2018.-2021., a na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 85/13, 158/13 i 118/15) (dalje: Metodologija). Naime, redovna revizija dozvoljenih prihoda, sukladno odredbama članka 16. Metodologije, provodi se u godini koja slijedi zadnju godinu regulacijskog razdoblja, odnosno u 2017. godini za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016. Pri redovnoj reviziji utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prvom regulacijskom razdoblju 2014.-2016. te se navedena razlika raspodjeljuje na preostale godine drugog regulacijskog razdoblja, odnosno na 2018.-2021. godinu. Također, sukladno članku 24. Metodologije, provedena je izvanredna revizija planiranih dozvoljenih prihoda za preostale godine drugog regulacijskog razdoblja 2018.-2021., odnosno planiranih operativnih troškova poslovanja zbog korekcije indeksa potrošačkih cijena, planiranih novih investicija koje su usklađene s Desetogodišnjim planom razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027., te planirane nominalne vrijednosti ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (WACC) i prinosa na regulirana sredstva.

  Rezultati provedenih revizija predstavljaju smanjenje cijene transporta plina u Republici Hrvatskoj u 2018. godini prosječno za 1,9% u odnosu na cijenu transporta plina koja je za 2018. godinu bila određena Odlukom o iznosu tarifnih stavki za transport plina iz ožujka 2017. S obzirom na navedeno, prosječna cijena transporta plina u Republici Hrvatskoj u 2018. godini bit će za 1,6% niža od cijene transporta plina važeće u 2017. godini.

  2) Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina 2020.-2039.

  29. prosinca 2017. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 31. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. donijelo je Odluku o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina 2020.-2039. sukladno članku 25. Uredbe Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (Tekst značajan za EGP), čime je ostvarena mogućnost provođenja konačne obvezujuće faze Open Season postupka za projekt evakuacijskih plinovoda za LNG terminal na otoku Krku.


  12. prosinca 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, a koju provodi operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. Javna rasprava će se održati od 12. do 20. prosinca 2017. godine.


  11. prosinca 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. do 20. prosinca 2017. godine.

  Više ...


  28. studenoga 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2018.-2027. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. studenoga do 12. prosinca 2017.

  Više ...


  27. studenoga 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o prijedlogu Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, a koju provodi LNG Hrvatska d.o.o. Javna rasprava će se održati od od 27. studenoga do 11. prosinca 2017. godine.


  20. listopada 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 20. listopada do 5. studenog 2017. godine.

  Više ...


  3. listopada 2017. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2018. - 2027., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 4. do 18. listopada 2017.

  Više ...


  21. srpnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. srpnja do 1. kolovoza 2017.

  Više ...


  30. lipnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 30. lipnja do 16. srpnja 2017.

  Više ...


  14. lipnja 2017. - HERA objavljuje Javni natječaj za imenovanje direktora/ice Službe za zajedničke poslove. Prijave na javni natječaj podnose se do zaključno 23. lipnja 2017.


  4. svibnja 2017. - Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) je 26. travnja 2017. u 12:00 sati pokrenula prvo organizirano tržište za unutardnevnu kontinuiranu trgovinu električnom energijom na burzi u Republici Hrvatskoj. Unutardnevno tržište CROPEX-a otvara mogućnost kontinuiranog trgovanja električnom energijom do 30 minuta prije sata fizičke isporuke električne energije u hrvatski elektroenergetski sustav. Rezultate unutardnevnog tržišta možete pratiti na https://www.cropex.hr/hr/trgovanje/unutarnja-trgovina.html.


  12. travnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. travnja do 12. svibnja 2017. godine.

  Više ...


  11. travnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. do 26. travnja 2017.

  Više ...


  4. travnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 3. do 18. travnja 2017.

  Više ...


  Obavijest kupcima plina

  31. ožujka 2017. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava kupce plina da su na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu na snazi nove cijene (tarifne stavke) javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sva opskrbna područja u Republici Hrvatskoj i primjenjuju se od 1. travnja 2017.

  Isto tako, napominjemo da sukladno članku 11, stavak 2. Metodologije, opskrbljivač u obvezi javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, uz uvjet da ti iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA. Odluke o iznosu krajnje cijene za javnu uslugu opskrbe plinom, donesene sukladno odlukama opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017., možete pronaći ovdje.

  Važeću cijenu plina po pojedinim područjima i pojedinim tarifnim modelima, kao i točan iznos godišnje uštede za pojedinog kupca na bilo kojem području Republike Hrvatske, možete provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.


  13. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javnih rasprava, koje će održati od 11. ožujka do 25. ožujka 2017., o sljedećim aktima:

  Predloženim propisima usklađuju se pravila uravnoteženja plinskog sustava Republike Hrvatske sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 312/2014.


  10. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca, koja će se održati u razdoblju od 10. ožujka do 10. travnja 2017. godine.

  Više ...


  9. ožujka 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati do 15. ožujka 2017. godine.

  Više ...


  Obavijest za javnost

  22. veljače 2017. - Zbog velikog interesa javnosti i medija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovim putem podsjeća na zakonski propisan način ODREĐIVANJA KRAJNJE CIJENE PLINA ZA kupce iz kategorije KUĆANSTVO – dakle one cijene plina koju plaćaju kućanstva koja koriste JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM, odnosno nisu koristili pravo promjene opskrbljivača i prešli na tržišnu opskrbu plinom.

  Struktura cijene plina za kućanstvo (koje koristi javnu uslugu opskrbe plinom) određena je Zakonom o energiji (NN, br. 120/12, 14/14, 102/15) i Zakonom o tržištu plina (NN, br. 28/13, 14/14).

  Cijena plina za kućanstvo, prema trenutno važećim propisima u RH, sastoji se od CIJENE PLINA koju određuje Vlada RH (u koju su uključeni troškovi nabave, skladištenja i transporta plina, kao i troškovi poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu – HEP-a), distributivne naknade i opskrbne marže.

  TROŠKOVE SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA PLINA određuje HERA (temeljem važećih metodologija*1 i zahtjeva operatora).

  DISTRIBUTIVNU NAKNADU (tarifu) za svakog pojedinog distributera određuje HERA na temelju priznatih troškova operatora distribucijskog sustava (temeljem važeće metodologije*2).

  OPSKRBNU MARŽU, koja je namijenjena za pokrivanje operativnih troškova opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, određuje HERA (temeljem važeće metodologije*3).

  *1Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN, br. 22/14);
     Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN, br. 85/13, 158/13, 118/15)

  *2Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN, br. 104/13)

  *3Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, br. 38/14, 28/15, 25/16)

  Detalji o aktualnim cijenama plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom mogu se pronaći na HERA-inoj aplikaciji iPlin.


  15. veljače 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2017.-2026. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. veljače do 28. veljače 2017.

  Više ...


  24. siječnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava, a koju provodi operator transportnog sustava Plinacro d.o.o. Javna rasprava će se održati od od 25. siječnja do 8. veljače 2017. godine.


  24. siječnja 2017. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina, a koju provodi operator tržišta plina Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Javna rasprava će se održati od 24. siječnja do 7. veljače 2017. godine.


  Obavijest kupcima električne energije

  2. siječnja 2017. - Od 1. siječnja 2017. za kupce električne energije nastupile su sljedeće zakonske promjene:

  1. smanjena je stopa PDV-a s 25% na 13%,
  2. tržišni opskrbljivači će svojim krajnjim kupcima na niskom naponu početi izdavati jedinstveni račun s iznosima za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju,
  3. HEP-ODS više neće obavljati djelatnost javne usluge opskrbe električnom energijom, već će to obavljati nova tvrtka HEP-Elektra.

  Razgraničenje potrošnje

  HEP-ODS, koji je zadužen za očitanje brojila, napravit će razgraničenje potrošnje s datumom 1. siječnja 2017. na temelju procjene, korištenjem mjernih podataka dobivenih redovnim očitanjem ili dostavljenog stanja brojila.

  Kupci koji žele razgraničenje potrošnje temeljem očitanja brojila, stanje brojila mogu do 4. siječnja 2017. dostaviti HEP-ODS-u putem web-a, potrošačkog telefona ili u nadležno distribucijsko područje.

  Jedinstveni račun i akontacije

  Krajnjim kupcima koji su s tržišnim opskrbljivačem sklopili ugovor o opskrbi električnom energijom, HEP-ODS će poslati završni obračun za 2016. godinu. Od svojih opskrbljivača kupci će dobiti nove uplatnice za 2017. godinu, koje će sadržavati iznose za korištenje mreže (mrežarinu) i za električnu energiju. Stare uplatnice i od HEP-ODS-a i od opskrbljivača bit će stornirane.

  Prijelaz na HEP-Elektru i akontacije

  Krajnji kupci koji su bili kod HEP-ODS-a, automatizmom postaju kupci HEP-Elektre te njihove akontacijske rate koje se odnose na 2017. godinu vrijede i dalje. Prema informacijama dobivenim iz HEP-Elektre tim kupcima će se završni obračun sa smanjenim PDV-om napraviti po isteku obračunskog razdoblja.


  2016.


  21. prosinca 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 21. prosinca 2016. do 5. siječnja 2017. godine.

  Više ...


  1. prosinca 2016. - Sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", br. 158/13 i 91/16) HERA je donijela Odluku o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.


  21. studenoga 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina a koju provodi operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 18. studenoga do 5. prosinca 2016. godine.

  Više ...


  18. studenoga 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. studenog do 30. studenog 2016. godine.

  Više ...


  19. listopada 2016. - HERA poziva zainteresiranu javnost na podnošenje zahtjeva za klasifikaciju tehnologije proizvodnog modula u tehnologiju u nastajanju u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu. Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije do 17. studenoga 2016. godine.

  Više ...


  19. listopada 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu koja će se održati u razdoblju od 19. listopada do 30. prosinca 2016. godine.

  Više ...


  17. listopada 2016. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2017. - 2026., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 17. listopada do 31. listopada 2016. godine.

  Više ...


  16. rujna 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 16. rujna do 30. rujna 2016. godine.

  Više ...


  25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 23. rujna 2016. godine.

  Više ...


  25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 8. rujna 2016. godine.

  Više ...


  25. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjene Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. srpnja do 1. kolovoza 2016. godine.

  Više ...


  18. srpnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na objavljeni tekst Prijedloga Odluke. Javna rasprava će se održati od 18. srpnja do 17. kolovoza 2016. godine.

  Više ...


  27. lipnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku konzultacija koje je inicirao ACER u pogledu određivanja regija za proračun kapaciteta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, kao i zainteresiranu i stručnu javnost da dostave komentare ACER-u, a posebno na pitanje br. 3. koje se odnosi na uključivanje hrvatskih granica sa Slovenijom i Mađarskom u CEE regiju. Konzultacije traju do 20. srpnja 2016. godine.


  14. lipnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. lipnja do 5. srpnja 2016. godine.

  Više ...

  14 June 2016 - HERA informs interested parties about the start of the public consultation regarding the Draft Methodology for the Determination of the Tariff Items for the Unloading and Send Out of Liquefied Natural Gas. We invite energy operators/entities and interested parties and experts to submit their comments, opinions or statements. The public consultation will be held in the period from June 14 to July 5, 2016.

  Read more ...


  18. svibnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. svibnja do 1. lipnja 2016. godine.

  Više ...


  17. svibnja 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. svibnja do 23. svibnja 2016. godine.

  Više ...


  Obavijest kupcima plina

  25. ožujka 2016. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) obavještava kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2016.

  Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom HERA-e na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14, 28/15 i 25/16) (dalje: Metodologija) koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

  Sukladno Metodologiji, komponente krajnje cijena plina za kućanstva su trošak nabave plina, trošak distribucije plina i opskrbna marža.

  Trošak nabave plina utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i uz mišljenje HERA-e. Sukladno Odluci o cijeni po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo koja se primjenjuje za razdoblje 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017., cijena po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo iznosi 0,1734 kn/kWh. Navedena cijena je smanjena 24,2% u odnosu na cijenu plina od 0,2289 kn/kWh koja je prema Odluci Vlade ("Narodne novine", broj 28/15) na snazi do 31. ožujka 2016.

  Trošak distribucije plina utvrđuje odlukom HERA na prijedlog operatora distribucijskog sustava a sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina ("Narodne novine", broj 104/13). HERA je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2015. i 2016. godinu ("Narodne novine", broj 31/15) donijela još u ožujku 2015. godine. Iznosi iz navedene odluke već su sadržani u cijeni plina koja će važiti do 31. ožujka 2016., te se neće mijenjati do kraja 2016. godine, što znači da nemaju utjecaja na promjenu cijene plina 1. travnja 2016.

  Opskrbna marža je, sukladno izmjenama i dopunama Metodologije, utvrđena u iznosu od 0,0149 kn/kWh koji je jednak opskrbnoj marži sadržanoj u važećim cijenama, što znači da nema utjecaja na promjenu cijene plina 1. travnja 2016.

  Odluku HERA-e o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom primjenjuju 34 opskrbljivača u obvezi javne usluge. Potrebno je naglasiti da je, zbog različitog troška distribucije plina koji odražava stvarne troškove operatora distribucijskog sustava, krajnja cijena plina različita po pojedinim distribucijskim područjima. Krajnja cijena se također razlikuje po tarifnim modelima koji obuhvaćaju kupce usporedivih značajki potrošnje (ukupno 12 tarifnih modela od kojih se prva četiri tarifna modela TM1 – TM4 najvećim dijelom odnose na kupce iz kategorije kućanstvo).

  Važeću cijenu plina po pojedinim područjima i pojedinim tarifnim modelima, kao i točan iznos godišnje uštede za pojedinog kupca na bilo kojem području Republike Hrvatske, možete provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.

  HERA podsjeća krajnje kupce na područjima gdje se primjenjuje tromjesečno ili šestomjesečno obračunsko razdoblje o njihovim pravima s obzirom da se stupanje na snagu Odluke ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja.

  Naime, Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13) propisuju da u navedenom slučaju krajnji kupac može sam očitati plinomjer i o tome dostaviti podatke svom opskrbljivaču plinom u roku tri dana od dana stupanja na snagu Odluke, dakle do uključivo 3. travnja 2016. Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja. Opskrbljivač je dužan uskladiti račune, odnosno mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, s danom primjene novih cijena iz Odluke, odnosno od 1. travnja 2016.


  22. ožujka 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. ožujka do 8. travnja 2016. godine.

  Više ...


  16. ožujka 2016. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 16. ožujka do 20. ožujka 2016. godine.

  Više ...


  Certificiran Hrvatski operator prijenosnog sustava

  22. veljače 2016. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na sjednici Upravnog vijeća dana 22. veljače 2016. donijela Rješenje o izdavanju certifikata trgovačkom društvu HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), kao neovisnom operatoru prijenosa (NOP).

  U skladu sa zakonskom procedurom, HERA je o izdavanju Certifikata obavijestila i Europsku komisiju. HERA je izdala Certifikat uz propisivanje četiriju uvjeta i za svaki od njih definirala krajnji rok ispunjenja, što je proceduralna opcija kakvu je predvidio Zakon o tržištu električne energije. U slučaju neispunjenja bilo kojeg od uvjeta, HERA donosi rješenje o oduzimanju Certifikata.

  Izdavanjem Certifikata potvrđuje se usklađenost strukture, organizacije i poslovanja HOPS-a sa zahtjevima modela neovisnog operatora prijenosa (eng. Independent Transmission Operator - ITO model) kojeg je HEP d.d. (kao 100% vlasnik HOPS-a) 9. travnja 2013. izabrao kao opciju razdvajanja operatora prijenosnog sustava, što je jedan od ključnih zahtjeva 3. energetskog paketa EU.

  Certificiranje po ITO modelu predstavlja jednu od najzahtjevnijih komponenti implementacije pravnog nasljeđa EU na području energetike, između ostalog zato što regulator mora kontinuirano nadzirati operatora u njegovom pridržavanju zahtjeva knjigovodstvene, organizacijske i funkcionalne razdvojenosti od vertikalno integriranog subjekta. Pri tom je posebice važno sprječavanje mogućeg pristranog ponašanja operatora.

  Istovremeno, izdavanje ovog Certifikata završetak je gotovo trogodišnjih napora svih sudionika procesa certifikacije (HOPS, HEP d.d. i HERA) kako bi se hrvatski operator prijenosa električne energije uvrstio u red jednakopravnih EU operatora prijenosa.


  10. veljače 2016. - Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) i Nord Pool, vodeća europska burza električne energije, uspješno su pokrenuli prvo dan-unaprijed tržište električne energije u Republici Hrvatskoj. Opširnije na www.cropex.hr.


  4. veljače 2016. - Stupanjem na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", br. 100/15), 1. siječnja 2016., prestala je vrijediti odredba Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13, 102/15) prema kojoj je elektroenergetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba, prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, dužna od HERA-e ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

  S obzirom da Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ne predviđa izdavanje prethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, HERA će odbacivati zahtjeve za izdavanje takvih rješenja podnesene nakon 1. siječnja 2016.


  2015.


  11. prosinca 2015. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže 2016. - 2025., s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje koja će se održati u razdoblju od 11. prosinca do 26. prosinca 2015. godine.

  Više ...


  13. listopada 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Općih uvjeta za isporuku toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. listopada do 28. listopada 2015.

  Više ...


  28. rujna 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 29. rujna do 13. listopada 2015. godine.

  Više ...


  Donesena Odluka o odgodi početka primjene Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (Tekst značajan za EGP) (SL L 91, 27.3.2014.) do 1. listopada 2016. na zahtjev energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb

  Uredba (EU) br. 312/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujak 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (Tekst značajan za EGP) (Tekst značajan za EGP) (SL L 91, 27.3.2014.) (dalje: Uredba (EU) br. 312/2014) uspostavlja mrežna pravila kojima se propisuju pravila za uravnoteženje, uključujući i pravila u vezi s mrežom o postupcima nominacije, naknadama za odstupanje, postupcima namire povezanim s dnevnim naknadama za odstupanje i operativnom uravnoteženju među mrežama operatora transportnih sustava. Uredba (EU) br. 312/2014 je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije.

  Sukladno članku 52. Uredbe (EU) br. 312/2014 nacionalno regulatorno tijelo može operatoru transportnog sustava, na temelju njegove opravdane molbe, dozvoliti da uskladi svoje poslovanje s odredbama Uredbe u roku od dvadeset i četiri mjeseca od 1. listopada 2014., dakle do 1. listopada 2016., ako on ne primjenjuje niti jednu privremenu mjeru.

  PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88/a, Zagreb je dostavio je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji Zahtjev za odgodu početka primjene Uredbe (EU) br. 312/2014 do 1. listopada 2016. (dalje: Zahtjev) uz dopise od 22. svibnja 2015. i 1. srpnja 2015.

  HERA je Odluku o Zahtjevu donijela 28. rujna 2015. godine na 20. sjednici Upravnog vijeća, a istu možete pronaći u nastavku:


  Poziv za podnošenje zahtjeva za određivanje nominiranog operatora tržišta električne energije

  U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015., o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 20I5 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management - CACM), svaka država čiji je elektroenergetski sustav povezan sa Zonom trgovanja u drugoj državi članici osigurava određivanje jednog ili više nominiranih operatora tržišta električne energije (nominated electriciy market operator - NEMO). U tu svrhu Hrvatska energetska regulatorna agencija poziva na podnošenje zahtjeva za određivanje NEMO-a.

  (See the English version.)


  Doneseni Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

  23. srpnja 2015. - Zakon o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) u članku 59. propisuje obvezu Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) da po pribavljenom mišljenju operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava te aktivnih opskrbljivača električnom energijom donese Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

  HERA je o prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom pribavila mišljenje HEP-Operatora distribucijskog sustava, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i aktivnih opskrbljivača električnom energijom te je održala savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine, nakon čega je HERA 23. srpnja 2015. godine na 17. sjednici Upravnog vijeća donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

  Više ...


  Donesena Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja

  23. srpnja 2015. - Upravno vijeće HERA-e je, u skladu s člankom 52. stavkom 8. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13) donijelo Metodologiju za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (Metodologija) kojom se određuje način izračuna jediničnih cijena za pružanje usluge uravnoteženja u obračunskom intervalu za povećanje i smanjenje proizvodnje električne energije u okviru aktiviranja rezerve snage za automatsku sekundarnu regulaciju frekvencije i snagu razmjene, aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava te aktiviranja rezerve snage za tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava. Metodologija će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

  Više ...


  Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro

  8. lipnja 2015. - Upravno vijeće HERA-e je, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Metodologija), donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina energetskom subjektu Plinacro d.o.o. (Odluka). Odlukom je okončana službena procedura izvanredne revizije iznosa tarifnih stavki po zahtjevu Plinacro d.o.o. a njome se revidiraju iznosi tarifnih stavki utvrđeni Odlukom o iznosu tarifnih stavki iz srpnja 2013. godine (Odluka iz 2013.) za preostale godine prvog regulacijskog razdoblja, odnosno za 2015. i 2016. godinu. Odluka stupa na snagu 1. listopada 2015. godine.

  Više ...


  U tijeku izvanredna revizija iznosa tarifnih stavki za transport plina

  23. travnja 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku izvanredna revizija iznosa tarifnih stavki za transport plina za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina ("Narodne novine", broj 85/13 i 158/13). Odobreni Plan razvoja je jedan od elemenata na osnovu kojih će se provesti izvanredna revizija. HERA planira odluku o iznosu tarifnih stavki donijeti do kraja svibnja 2015. godine, a novi iznos tarifnih stavki bi se trebao primjenjivati od početka plinske godine 2015./16.


  Obavijest kupcima plina

  23. ožujka 2015. – HERA obavještava kupce plina da su na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (Narodne novine, br. 31/15) od 1. travnja 2015. na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge i odnose se na razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015.

  HERA obavještava krajnje kupce na području gdje se primjenjuje tromjesečno ili šestomjesečno obračunsko razdoblje o njihovim pravima s obzirom da se stupanje na snagu Odluke ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja.

  Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13), u navedenom slučaju krajnji kupac može sam očitati plinomjer i o tome dostaviti podatke svom opskrbljivaču plinom u roku tri dana od dana stupanja na snagu Odluke, dakle do uključivo 3. travnja 2015. Ukoliko krajnji kupac ne dostavi podatke o stanju plinomjera, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu Odluke utvrditi razmjerno broju dana potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog razdoblja.

  Vaš opskrbljivač dužan je uskladiti vaš račun, odnosno mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, s danom primjene nove cijene iz Odluke, odnosno s 1. travnja 2015.

  Više informacija o novim cijenama plina možete pronaći ovdje.


  26. veljače 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 26. veljače do 8. ožujka 2015. godine.

  Više ...


  27. siječnja 2015. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 27. siječnja 2015. godine do 10. veljače 2015. godine.

  Više ...


  2014.


  24. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine.

  Više ...


  24. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. prosinca 2014. godine do 24. siječnja 2015. godine.

  Više ...


  11. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 11. prosinca 2014. do 21. prosinca 2014.

  Više ...


  5. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, a koju provodi energetski subjekt HROTE d.o.o. Javna rasprava će se održati od 5. do 19. prosinca 2014. godine.


  5. prosinca 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava, a koju provodi energetski subjekt PLINACRO d.o.o. Javna rasprava će se održati od 5. do 20. prosinca 2014. godine.


  10. studenoga 2014. - HERA obavještava sve stvarne ili potencijalne korisnike prijenosne mreže o početku javne rasprave o Desetogodišnjem planu razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015.-2024.) koja će se održati u razdoblju od 10. do 25. studenoga 2014.

  Više ...


  19. rujna 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 19. rujna do 3. listopada 2014. godine.

  Više ...


  12. rujna 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o novom Prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina a koju provodi operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 12. do 29. rujna 2014. godine.


  31. srpnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, a koju provodi energetski subjekt HROTE d.o.o. Javna rasprava će se održati od 1. do 15. kolovoza 2014.


  28. srpnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. srpnja do 27. kolovoza 2014.

  Više ...


  25. srpnja 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) poziva sve sudionike na tržištu električne energije i plina koji podliježu odredbama Uredbe Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) na davanje komentara putem javne rasprave na ACER-ove Upute za dostavljanje tržišnih transakcija (TRUM) i Uvjete za registraciju sustava za dostavu podataka (RRM).

  Više ...


  13. lipnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata. Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na objavljeni tekst Prijedloga Odluke. Javna rasprava će se održati od 13. do 26. lipnja 2014.

  Više ...


  22. svibnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 22. svibnja do 5. lipnja 2014. godine.

  Više ...


  20. svibnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom. Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 20. svibnja do 4. lipnja 2014.

  Više ...


  14. travnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, tijela javne vlasti te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 14. do 28. travnja 2014. godine.

  Više ...


  10. travnja 2014. - Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) poziva sve relevantne sudionike koji podliježu odredbama Uredbe Europske unije br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT) na davanje komentara putem javne rasprave na ACER-ove Upute za dostavljanje tržišnih transakcija.

  Više ...


  12. ožujka 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 12. ožujka do 18. ožujka 2014. godine.

  Više ...


  25. veljače 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Izmjena Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne opskrbe. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 25. veljače do 11. ožujka 2014.

  Više ...


  Priopćenje za javnost povodom prigovora građana na iznos računa za isporučeni plin za prosinac 2013.

  22. siječnja 2014. - Praćenje kvalitete plina u Republici Hrvatskoj provodi se na neovisan i propisan način. Na kvalitetu plina nije moguće utjecati od strane operatora distribucijskog sustava, odnosno opskrbljivača plinom. Iako je uobičajeno da je iznos računa za prosinac veći od iznosa za studeni, HERA je postupila bez odgode po prigovorima kupaca koji ističu da je ta razlika značajno veća od uobičajene te zatražila potrebne podatke od operatora transportnog sustava i operatora distribucijskih sustava. Prve analize upućuju da je do značajne razlike u iznosima računa došlo zbog razmaka između dva očitanja. Za očitanje je propisana dozvoljena tolerancija koja ovisi o trajanju obračunskog razdoblja.

  Više ...


  20. siječnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 20. siječnja do 20. veljače 2014.

  Više ...


  17. siječnja 2014. - Sukladno odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", br. 158/13) HERA je donijela Odluku o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga.


  17. siječnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 17. siječnja do 1. veljače 2014. godine.

  Više ...


  2013.


  30. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za isporuku toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, kupce toplinske energije, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 30. prosinca 2013. do 30. siječnja 2014.

  Više ...


  23. prosinca 2013. - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.


  Donesena Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

  23. prosinca 2013. - Sukladno članku 49. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

  Zajamčena opskrba električnom energijom je javna usluga koju pruža zajamčeni opskrbljivač (trenutačno je to HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.) opskrbljujući kupca iz kategorije poduzetništvo, u slučajevima kada je takav kupac ostao bez svog opskrbljivača, a pod uvjetima na koje nije mogao utjecati.

  Više ...


  Donesena Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

  23. prosinca 2013. - HERA je sukladno odredbama Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

  HERA je prijedlog Metodologije utvrdila na sjednici Upravnoga vijeća u studenom 2013. godine, nakon čega je provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 29. studenoga do 13. prosinca 2013. Ukupno osam energetskih subjekata i jedan predstavnik zainteresirane javnosti je dalo primjedbe i prijedloge dorade Metodologije.

  Više ...


  Temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 28/13) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/13-02/189, Ur. broj: 371-01/13-03) od 23. prosinca 2013., HROTE je donio nova Pravila o organizaciji tržišta plina.


  Sukladno odredbama članka 84. stavka 3. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" br. 28/13) te temeljem Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava (Klasa: 310-05/13-01/41, Urbroj: 371-01/13-3) od 23. prosinca 2013. Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava, donio je nova Mrežna pravila transportnog sustava.


  Podzemno skladište plina d.o.o. na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", br. 28/2013) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa 310-05/13-02/137, Ur.br. 371-01/13-03) od 23. prosinca 2013. objavilo je Pravila korištenja sustava skladišta plina.


  13. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. prosinca 2013. do 13. siječnja 2014.

  Više ...


  13. prosinca 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte, te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. prosinca 2013. do 13. siječnja 2014.

  Više ...


  Donesena Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje

  20. rujna 2013. - Upravno vijeće HERA-e donijelo je Metodologiju za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje. Metodologija je donesena temeljem Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), članka 11., stavka 2., točke 3. Stupanjem na snagu nove Metodologije, dosadašnja Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu ("Narodne novine", broj 37/11 i 42/11) stavlja se izvan snage.

  Nova Metodologija predstavlja jedan u nizu dokumenata koji su na tragu poticanja tržišnih načela te jačanja regulatornog okvira na tržištu električne energije. Metodologijom se određuje način izračuna jediničnih cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje u obračunskom intervalu za pozitivna i negativna odstupanja, način izračuna referentne cijene električne energije uravnoteženja u obračunskom intervalu, način izračuna tolerancijskog praga u obračunskom intervalu za pozitivna i negativna odstupanja subjekta odgovornog za odstupanje, način određivanja jedinične cijene energije uravnoteženja u obračunskom razdoblju za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvođača električne energije koji su u sustavu poticaja te način izvješćivanja i nadzora nad primjenom Metodologije.

  Više...


  Donesena Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge

  13. rujna 2013. - Sukladno članku 48. stavka 6. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13), na 17. sjednici Upravnoga vijeća HERA-e donijeta je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge.

  Navedenom Metodologijom, između ostaloga, određuju se način i kriteriji prema kojima opskrbljivač kupaca u okviru univerzalne usluge (što je trenutno HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.) nabavlja električnu energiju, tarifni modeli, tarifni elementi i tarifne stavke, određuje se način određivanja troškova i prihoda opskrbljivača, zatim podaci potrebni za utvrđivanje troškova i prihoda opskrbljivača te postupak za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki.

  Glavni su ciljevi Metodologije uvođenje transparentnih tržišnih uvjeta nabave i prodaje električne energije za opskrbu kupaca u okviru univerzalne usluge (isključivo kategorije kućanstvo) te stvaranje stabilnih i predvidljivih uvjeta poslovanja opskrbljivača.

  Više...


  29. kolovoza 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, a koju provodi energetski subjekt HROTE d.o.o. Javna rasprava će se održati od 29. kolovoza do 12. rujna 2013.


  28. kolovoza 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava, a koju provodi energetski subjekt Plinacro d.o.o. Javna rasprava će se održati od 28. kolovoza do 11. rujna 2013.


  28. kolovoza 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina, a koju provodi energetski subjekt Podzemno skladište plina d.o.o. Javna rasprava će se održati od 28. kolovoza do 11. rujna 2013.


  Ispravak netočnih informacija objavljenih u Jutarnjem listu 7. kolovoza 2013.

  8. kolovoza 2013. - Kako bismo demantirali neistinite informacije o Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji objavljene u Jutarnjem listu 7. kolovoza 2013. u članku pod naslovom "Šef HERA-e otišao na godišnji, ništa od pojeftinjenja struje!", koje je potom prenijelo više drugih tiskanih i elektronskih medija, objavljujemo ispravak netočnih informacija koji smo 7. kolovoza 2013. poslali Jutarnjem listu.

  Prije svega ističemo da su naslovi na naslovnici Jutarnjeg lista "HEP U PROBLEMU: Ne mogu sniziti cijenu struje jer je šef HERA-e na godišnjem" i na 11. stranici "IZ HEP-a OPTUŽUJU JUREKOVIĆA: Šef HERA-e otišao na godišnji, ništa od pojeftinjenja struje!", kao i dio članka u kojem se navodi takva tvrdnja te tvrdnja da je predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Jureković odlučio da HEP-ov zahtjev ne bude na dnevnom redu sjednice održane 31. srpnja, potpuno netočni i nekorektni jer se njegov odlazak na godišnji odmor potpuno netočno i nekorektno navodi kao uzrok zašto HERA zasad nije donijela odluku o HEP-ovom zahtjevu za snižavanje cijena. Naime, Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije zasad nije odlučivalo o zahtjevu HEP-a za smanjivanje proizvodne komponente cijene električne energije za kategoriju kućanstvo zato što takav zahtjev, prema postojećim propisima, treba biti usklađen s postojećim zakonskim okvirom.

  Više...


  Donesena Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

  31. srpnja 2013. - Na 15. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Metodologija je donesena sukladno odredbama Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina, a HERA ju je bila dužna donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o tržištu plina, odnosno do 14. rujna 2013.

  U skladu sa Zakonom o energiji, metodologija se temelji na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te omogućava ostvarenje odgovarajućeg povrata na razumno uložena sredstva. Model regulacije, tj. metodologija za utvrđivanje tarifnih stavki u prijedlogu Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda. Prema Prijedlogu Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2014. i završava 31. prosinca 2016.

  Više...


  Trgovačkom društvu ELEKTROMETAL d.d. trajno oduzeta dozvola

  31. srpnja 2013. - Na 15. sjednici Upravnoga vijeća HERA-e trgovačkom društvu Elektrometal d.d., za izvođenje instalatersko montažerskih radova, proizvodnju vatrootpornih elemenata, distribuciju plina te inženjering izgradnju investicijskih objekata, iz Bjelovara, trajno je oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom.

  Trajnom oduzimanju dozvole prethodilo je donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole, od 15. srpnja 2013. HERA je Rješenje o privremenom oduzimanju dozvole donijela nakon što su utvrđene sve relevantne okolnosti iz kojih je bilo razvidno kako je energetski subjekt ELEKTROMETAL d.d. prestao ispunjavati uvjete tehničke i financijske kvalificiranosti te da pravodobno nije ispunjavao ni obveze prema drugim energetskim subjektima koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu.

  Više...


  31. srpnja 2013. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 1. kolovoza do 1. listopada 2013. godine.

  Više ...


  Distributerima plina predstavljen model regulatornog računa

  U HERA-i je 19. srpnja 2013. održan sastanak s predstavnicima operatora plinskog distribucijskog sustava koji su potencijalni korisnici modela regulatornog računa.

  Stručnjaci HERA-e su u suradnji s konzultantima iz Energetskog instituta Hrvoje Požar sudionike sastanka detaljno upoznali s modelom regulatornog računa koji je naišao na dobar prijem predstavnika distributera.

  Više...

  Fotografija sa sastanka s predstavnicima operatora plinskog distribucijskog sustava 19. srpnja 2013.

  Operatorima predstavljen prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

  U HERA-i je u skladu s novom praksom redovnih konzultacija s predstavnicima energetskog sektora 8. srpnja 2013. održan sastanak s predstavnicima operatora plinskog distribucijskog sustava na kojem su upoznati s prijedlogom Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koji je do 14. srpnja bio na javnoj raspravi.

  Nastojimo unaprijediti rad regulatornog tijela i sa svim energetskim subjektima pa tako i s distributerima plina stvoriti što bolju interakciju, kazao je dipl. ing. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, i napomenuo kako je riječ o novoj generaciji tarifnih sustava te značajnom poboljšanju u odnosu na dosadašnju praksu. Smatramo da će ovakva Metodologija mrežnim djelatnostima postupno stvoriti bolje i stabilnije uvjete za rad i održivo poslovanje, dodao je Jureković.

  Više...

  Fotografija sa sastanka s predstavnicima operatora plinskog distribucijskog sustava 8. srpnja 2013.

  Predsjednik Upravnog vijeća HERA-e Tomislav Jureković u ACER-ovom Odboru regulatora

  Po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) postala je članica Agencije za suradnju energetskih regulatora ACER, a Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, postao je 28. član ACER-ovog Odbora regulatora (BoR).

  HERA je postala i članicom Vijeća Europskih Energetskih Regulatora (the Council of European Energy Regulators – CEER). Skupština CEER-a primila je HERA-u u članstvo CEER-a 16. srpnja 2013. CEER zastupa stajališta europskih nacionalnih regulatora za električnu energiju i plin. Pozdravljajući Tomislava Jurekovića, predsjednika Upravnog vijeća HERA-e, CEER-ov predsjednik Lord Mogg je rekao:

  "CEER je vrlo zadovoljan što je hrvatsko regulatorno tijelo odlučilo pristupiti CEER-u. Već dulje od desetljeća europski energetski regulatori surađuju na dobrovoljnoj osnovi kroz CEER. CEER se razvijao i nastavlja to činiti. Ali ono što zastupamo ostaje isto. CEER zagovara razvoj konkurentnih energetskih tržišta, s prepoznatljivom i neovisnom regulacijom, u javnom interesu. Nastavit ćemo promicati najbolju praksu energetske regulacije, podržavajući nacionalne regulatore, uključujući i našeg najnovijeg člana HERA-u, u njihovom svakodnevnom djelovanju."

  S pristupanjem Hrvatske, CEER sada predstavlja 32 energetska regulatora (iz 28 država članica Europske unije, Islanda i Norveške kao članova CEER-a te regulatora iz Švicarske i Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije kao promatrača).


  HERA postala članica ACER-a

  Od 1. srpnja 2013. HERA je postala članica Agencije za suradnju energetskih regulatora ACER. Članstvom u ACER-u HERA i hrvatsko tržište električne energije i plina dobiva još jedno nadzorno tijelo, ali i priliku aktivnije sudjelovati u kreiranju energetske politike Europske unije.

  ACER ima sjedište u Ljubljani, a osnovan je 2011. godine s ciljem koordinacije rada nacionalnih energetskih regulatornih agencija u stvaranju zajedničkog europskog energetskog tržišta. Članstvo neovisnog hrvatskog regulatora u ACER-u izravni je rezultat ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.


  Donesena Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

  21. lipnja 2013. - Na 12. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena dvotjedna javna rasprava, a većina primljenih primjedbi i prijedloga usvojena je i ugrađena u konačni tekst Metodologije. To je, sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, početak nove prakse provođenja javnih rasprava o podzakonskim propisima za čije je donošenje nadležna HERA.

  HERA je prema odredbama Zakona o energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina bila dužna tu Metodologiju donijeti u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o tržištu plina, tj. do 14. rujna 2013.

  Više ...


  Radionica o provedbi Uredbe o integritetu i transparentnosti tržišta energije

  U HERA-i je 11. lipnja 2013. održana radionica "REMIT" (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency, Regulation EU No 1227/2011). Radionicu su u okviru europskog twinning projekta IPA 2009 "Jačanje i daljnji razvoj unutarnjeg energetskog tržišta u domeni Ugovora o Energetskoj zajednici" organizirali austrijski E-Control, Ministarstvo gospodarstva i HERA.

  Na radionici se okupilo pedesetak stručnjaka iz brojnih hrvatskih institucija (Ministarstva gospodarstva, Hrvatskog operatora tržišta energijom i HERA-e) i energetskih tvrtki (HEP-Operatora prijenosnog sustava, HEP-Operatora distribucijskog sustava, HEP-Opskrbe, RWE Energije, Gradske plinare Zagreb, Podzemnog skladišta plina, Crodux Energetike, Prvog plinarskog društva, Petrokemije i drugih). Sudionike je na početku radionice pozdravio Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća HERA-e.

  Više...

  Fotografija s radionice o provedbi REMIT-a