Propisi - Toplinska energija

 1. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
  (Narodne novine, br. 35/14)
 3. Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
  (Narodne novine, br. 35/14, 129/15)
 4. Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
  (Narodne novine, br. 35/14)
 5. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
  (Narodne novine, br. 56/14)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
  (Narodne novine, br. 56/14)
 7. Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 42/16)
 8. Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  (Narodne novine, br. 99/14, 27/15, 124/15)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  (Narodne novine, br. 105/14)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  (Narodne novine, br. 105/14)
 11. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  (Narodne novine, br. 27/22, 35/22)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  (Narodne novine, br. 105/14)
 13. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  (Narodne novine, br. 105/14)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  (Narodne novine, br. 105/14)
 15. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  (Narodne novine, br. 105/14)
 16. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  (Narodne novine, br. 105/14)
 17. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
  (Narodne novine, br. 105/14)
 18. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  (Narodne novine, br. 105/14)
 19. Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  (Narodne novine, br. 105/14)
 20. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  (Narodne novine, br. 105/14)
 21. Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
  (Narodne novine, br. 153/13)
 22. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
  (Narodne novine, br. 1/14)
 23. Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
  (Narodne novine, br. 110/19)
 24. Odluka o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije
  (Narodne novine, br. 158/23)

Arhiva...