Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

1. Proizvodnja električne energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
09518585079 080434256 080434256-0024-01/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0039-01/03-I/18 14.12.2018. 15 godina    
Adria Wind Power d.o.o. za proizvodnju električne energije
Varaždinska 61
10360 Sesvete
90921458823 080306353 080306353-307-1/07-I/12-II/16 30.03.2017. 7 godina    
EKO d.o.o. za energetski konzalting
Jurišićeva 1a
10000 Zagreb
06095316970 080383687 080383687-0337/07-I/12-II/17 07.12.2017. 7 godina    
VJETROELEKTRANA TRTAR-KRTOLIN d.o.o. za proizvodnju energije
Dr. Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
44523748256 060184464 060184464-0352/08-I/13-II/18 09.01.2018. 7 godina    
ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - upravljanje i pogon d.o.o. za usluge
Čulinečka cesta 287
10000 Zagreb
92336802703 080481036 080481036-0499/09-I/14 27.11.2014. 7 godina    
VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o. za proizvodnju energije
Dr. Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
56623189505 100007317 100007317-0505/09-I/14 16.12.2014. 7 godina    
UNIVERZAL d.o.o. za gospodarenje otpadom, proizvodnju i trgovinu
Cehovska 10
42000 Varaždin
71843925886 070023583 070023583-0544/10-I/15-II/20 03.09.2020. 7 godina    
SELAN d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju i opskrbu električnom energijom
Ulica Abatovo 7
53270 Senj
83897298924 020037925 020037925-0553/10-I/15 03.11.2015. 7 godina    
VELIKA POPINA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
35125743121 080537858 080537858-0566/10-I/15 01.01.2016. 7 godina    
KONČAR - OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb
83974943314 080672817 080672817-0576/11-I/16 10.05.2016. 7 godina    
VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o. za trgovinu i usluge
Krapanjska 8
22000 Šibenik
02826763846 100006200 100006200-0585/11-I/16 25.08.2016. 7 godina    
STRIZIVOJNA HRAST d.o.o. proizvodnja i trgovina drvom
B. Radića 82
31410 Strizivojna
30003644808 030020994 030020994-0587/11-I/16-II/21 22.09.2021. 7 godina    
OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi
Kralja Tomislava 91
31402 Semeljci
52123139126 030108724 030108724-0625/12-I/17 07.06.2017. 7 godina    
EUCON d.o.o. za posredovanje, trgovinu i usluge
Većeslava Kolara 13
10430 Samobor
30210207815 080448841 080448841-0650/12-I/18 18.12.2017. 7 godina    
Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom
Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
83373928482 080761705 080761705-0652/13-I/18 26.02.2018. 7 godina    
VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o. za proizvodnju energije
Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
02158940729 090018163 090018163-0657/13-I/18 14.03.2018. 7 godina    
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb
85584865987 080042653 080042653-0659/13-I/17 10.05.2018. 7 godina    
VJETROELEKTRANA JELINAK d.o.o. za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
Zrinsko-Frankopanska 64
21000 Split
39041138379 060184673 060184673-0666/13-I/18 25.06.2018. 7 godina    
OŠTRA STINA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
92020424950 080761617 080761617-0667/13-I/18 22.06.2018. 7 godina    
HIDRO-WATT d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije
Ožujska 21
10000 Zagreb
26129260504 080109844 080109844-0668/13-I/18 28.06.2018. 7 godina    
EKO ZADAR DVA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
23420 Benkovac
92434976123 110014215 110014215-0672/13-I/18 29.08.2018. 7 godina    
GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o.
Pavleka Miškine 64/c
42000 Varaždin
82298562620 070068018 070068018-0681/13-I/18 09.11.2018. 7 godina    
AMNIS ENERGIJA d.o.o. za usluge
Karlovačka cesta 203/A
10000 Zagreb
98255961383 080724265 080724265-0693/14-I/19 11.02.2019. 7 godina    
RP GLOBAL DANILO d.o.o. za razvoj projekata za proizvodnju energije
Bijenička 21
10000 Zagreb
00517045124 080623315 080623315-0707/14-I/19 17.07.2019. 7 godina    
EKO-ENERGIJA projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o.
Ante Starčevića 18
21241 Obrovac
08117207181 040108777 040108777-0717/14-I/19 16.12.2019. 7 godina    
SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Industrijska 24
34000 Požega
46390555097 050045574 050045574-0728/15-I/20 04.06.2020. 7 godina    
SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina
Svetog Lovre 75
35000 Slavonski Brod
80256482551 030126814 030126814-0734/15-I/20 29.07.2020. 7 godina    
UNI VIRIDAS d.o.o. za energetiku
Ulica Franje Petračića 4
10000 Zagreb
60213573960 080766514 080766514-0737/15-I/20 04.09.2020. 7 godina    
TEKONET d.o.o. za telekomunikacijsku tehniku i usluge
Trnac 50
10000 Zagreb
90302704759 080128779 080128779-0746/15-I/20 26.11.2020. 7 godina    
FLAMTRON d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica kralja Petra Krešimira IV br.1
44320 Kutina
57903066772 080336560 080336560-0750/15-I/20 30.12.2020. 7 godina    
Aiolos projekt d.o.o. za proizvodnju energije
Damira Tomljanovića Gavrana 17
10000 Zagreb
35913986960 080525164 080525164-0751/15-I/20 01.01.2021. 7 godina    
VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. za proizvodnju električne energije
Bijenička cesta 21
10000 Zagreb
79935688003 090026818 090026818-0752/16-I/21 30.01.2021. 7 godina    
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.
Orlovnjak Tovilište 1
31216 Antunovac
67259327174 030105588 030105588-0766/16-I/21 04.05.2021. 7 godina    
BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o.
Sveti Petar Orehovec 135
48267 Sveti Petar Orehovec
69972253924 010079826 010079826-0780/16-I/21 01.11.2021. 7 godina    
SLK PROJEKT d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom
Domagojeva 14
10000 Zagreb
62803266687 080523183 080523183-0781/16 04.11.2016. 5 godina    
SENSE ESCO BELIŠĆE d.o.o. za usluge
Zagorska 31
10000 Zagreb
00990551060 080929445 080929445-0787/16 16.12.2016. 5 godina    
MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sišćani 31, Sišćani
43240 Čazma
79916891256 010069355 010069355-0788/16 30.12.2016. 5 godina    
BIOINTEGRA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Antuna Mihanovića 23, Medinci
33520 Slatina
77593355425 010062329 010062329-0789/17 09.01.2017. 5 godina    
VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. za trgovinu i usluge
Oreškovićeva ulica 6H
10010 Zagreb
79006291606 100006443 100006443-0799/17 31.01.2017. 5 godina    
SAVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Trg hrvatskih branitelja 1
35435 Stara Gradiška
08556993077 050031472 050031472-0807/17 19.06.2017. 5 godina    
VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o. za proizvodnju električne energije
Dr. Franje Tuđmana 75
21250 Šestanovac
88524880809 060268041 060268041-0814/17 26.07.2017. 5 godina    
VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Tvornička 31
51326 Vrbovsko
30557421377 040290112 040290112-0816/17 01.09.2017. 5 godina    
DRVNI CENTAR GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 71
44400 Glina
70940620184 120003661 120003661-0817/17 20.09.2017. 5 godina    
POŠTAK d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
23548419031 080761641 080761641-0819/17 20.10.2017. 5 godina    
ĐAKOVO HRAST d.o.o. proizvodnja namještaja
Petra Preradovića 217
31400 Đakovo
47347730721 030152443 030152443-0829/18 16.02.2018. 5 godina    
T&H invest d.o.o. za proizvodnju, istraživanja i usluge
Adolfa Wisserta 3/a
42000 Varaždin
86546896316 070058422 070058422-0834/18 10.05.2018. 5 godina    
VJETROELEKTRANA LUKOVAC d.o.o. za proizvodnju električne energije
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
42275851184 090022036 090022036-0836/18 23.05.2018. 5 godina    
ENERGANA BENKOVAC d.o.o. za proizvodnju energije
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23420 Benkovac
39497681306 081004454 081004454-0839/18 18.06.2018. 5 godina    
BIOENERGIJA KLISA d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovanje električnom energijom
Đakovština 3
31000 Osijek
43097183844 030116020 030116020-0846/18 31.08.2018. 5 godina    
VDM ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju električne energije
Gregurovec 23
48260 Križevci
37045165848 010073895 010073895-0851/18 10.12.2018. 5 godina    
ENERGY 9 d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
69525622046 010076502 010076502-0856/18 28.12.2018. 5 godina    
Elektrana Grubišno Polje d.o.o.
Poduzetnička cesta I. 4
43290 Grubišno Polje
18885958586 010076123 010076123-0877/19 31.05.2019. 5 godina    
ENERGANA ŽUPANJA d.o.o. za proizvodnju energije
Industrijska 7
32270 Županja
85159321317 081004500 081004500-0883/19 22.07.2019. 5 godina    
A&A BIOENERGY VIRO d.o.o. za proizvodnju energije
Osječka 69
31326 Darda
26840224577 030148467 030148467-0890/19 29.11.2019. 5 godina    
C.E.M.P. d.o.o. za razvoj i izgradnju energetskih objekata i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
Trgovačka ulica 3
10255 Donji Stupnik
80708915943 080464964 080464964-0894/19 31.12.2019. 5 godina    
VJETROPARK JASENICE d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije iz obnovljivih izvora
Podudbina 15
53234 Udbina
27281247593 060112837 060112837-0895/19 03.01.2020. 5 godina    
KIRNEK d.o.o.
Mihovila Pavleka Miškine 64 c
42000 Varaždin
54472744098 070171489 070171489-0901/20 13.03.2020. 5 godina    
HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g
10000 Zagreb
97545235894 081231447 081231447-0902/20 13.03.2020. 5 godina    
VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o. za proizvodnju i usluge
Trg žrtava fašizma 14
10000 Zagreb
060286211 71215568006 060286211-0907/20 26.03.2020. 5 godina    
NTC GAJ d.o.o.
Ulica Đure Dolušića 2B
34551 Lipik
45045011090 010092427 010092427-0913/20 19.05.2020. 5 godina    
SUNČANA ELEKTRANA VIS d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb
85899629627 081196616 081196616-0937/20 24.08.2020. 5 godina    
Eco-biogas d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 2
10451 Pisarovina
49433857561 080971518 080971518-0939/20 31.08.2020. 5 godina    
BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge
Oranice 11
10000 Zagreb
75702378024 081205151 081205151-0944/20 21.09.2020. 5 godina    
RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Otok Oštarski 4/e
47300 Ogulin
31296566610 020047708 020047708-0947/20 07.10.2020. 5 godina    
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o.
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23240 Šopot
23302778966 040328712 040328712-0954/20 30.12.2020. 5 godina    
BE-TO BRINJE d.o.o.
I. Oranički odvojak 4
10000 Zagreb
51144808742 030228651 030228651-0982/21 28.07.2021. 5 godina    
Geo Power Energy Development d.o.o.
Radnička 34a
10000 Zagreb
98303218954 081322442 081322442-0983/21 23.07.2021. 1 godina    
ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
36005404070 081183412 081183412-0988/21 16.09.2021. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji