Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

1. Proizvodnja električne energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
09518585079 080434256 080434256-0024-01/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0039-01/03-I/18 14.12.2018. 15 godina    
Adria Wind Power d.o.o. za proizvodnju električne energije
Varaždinska cesta 61
10360 Sesvete
90921458823 080306353 080306353-307-1/07-I/12-II/16-III/24 31.03.2024. 9 godina    
EKO d.o.o. za energetski konzalting
Jurišićeva 1a
10000 Zagreb
06095316970 080383687 080383687-0337/07-I/12-II/17 07.12.2017. 7 godina    
VJETROELEKTRANA TRTAR-KRTOLIN d.o.o. za proizvodnju energije
Dr. Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
44523748256 060184464 060184464-0352/08-I/13-II/18 09.01.2018. 7 godina    
ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - upravljanje i pogon d.o.o. za usluge
Čulinečka cesta 287
10000 Zagreb
92336802703 080481036 080481036-0499/09-I/14-II/21 28.11.2021. 9 godina    
VJETROELEKTRANA ORLICE d.o.o. za proizvodnju energije
Dr. Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
56623189505 100007317 100007317-0505/09-I/14-II/21 17.12.2021. 9 godina    
UNIVERZAL d.o.o. za gospodarenje otpadom, proizvodnju i trgovinu
Cehovska 10
42000 Varaždin
71843925886 070023583 070023583-0544/10-I/15-II/20 03.09.2020. 7 godina    
SELAN d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju i opskrbu električnom energijom
Ulica Abatovo 7
53270 Senj
83897298924 020037925 020037925-0553/10-I/15-II/22 04.11.2022. 9 godina    
VELIKA POPINA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
35125743121 080537858 080537858-0566/10-I/15-II/22 02.01.2023. 9 godina    
KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o.
Fallerovo šetalište 22
10000 Zagreb
83974943314 080672817 080672817-0576/11-I/16-II/23 11.05.2023. 9 godina    
VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o.
Krapanjska 8
22000 Šibenik
02826763846 100006200 100006200-0585/11-I/16-II/23 26.08.2023. 9 godina    
STRIZIVOJNA HRAST d.o.o. proizvodnja i trgovina drvom
B. Radića 82
31410 Strizivojna
30003644808 030020994 030020994-0587/11-I/16-II/21 22.09.2021. 7 godina    
OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi
Kralja Tomislava 91
31402 Semeljci
52123139126 030108724 030108724-0625/12-I/17 07.06.2017. 7 godina    
EUCON d.o.o. za posredovanje, trgovinu i usluge
Većeslava Kolara 13
10430 Samobor
30210207815 080448841 080448841-0650/12-I/18 18.12.2017. 7 godina    
Energija Gradec d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 5
10360 Sesvete
83373928482 080761705 080761705-0652/13-I/18 26.02.2018. 7 godina    
VJETROELEKTRANA PONIKVE d.o.o. za proizvodnju energije
Ante Starčevića 45
20000 Dubrovnik
02158940729 090018163 090018163-0657/13-I/18 14.03.2018. 7 godina    
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb
85584865987 080042653 080042653-0659/13-I/17 10.05.2018. 7 godina    
VJETROELEKTRANA JELINAK d.o.o. za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
Zrinsko-Frankopanska 64
21000 Split
39041138379 060184673 060184673-0666/13-I/18 25.06.2018. 7 godina    
OŠTRA STINA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
92020424950 080761617 080761617-0667/13-I/18 22.06.2018. 7 godina    
HIDRO-WATT d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije
Ožujska 21
10000 Zagreb
26129260504 080109844 080109844-0668/13-I/18 28.06.2018. 7 godina    
EKO ZADAR DVA d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1/a
10000 Zagreb
92434976123 110014215 110014215-0672/13-I/18 29.08.2018. 7 godina    
GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA d.o.o.
Pavleka Miškine 64/c
42000 Varaždin
82298562620 070068018 070068018-0681/13-I/18 09.11.2018. 7 godina    
AMNIS ENERGIJA d.o.o. za usluge
Karlovačka cesta 203/A
10000 Zagreb
98255961383 080724265 080724265-0693/14-I/19 11.02.2019. 7 godina    
RP GLOBAL DANILO d.o.o. za razvoj projekata za proizvodnju energije
Bijenička 21
10000 Zagreb
00517045124 080623315 080623315-0707/14-I/19 17.07.2019. 7 godina    
EKO-ENERGIJA projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o.
Ante Starčevića 18
21241 Obrovac
08117207181 040108777 040108777-0717/14-I/19 16.12.2019. 7 godina    
SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Industrijska 24
34000 Požega
46390555097 050045574 050045574-0728/15-I/20 04.06.2020. 7 godina    
SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina
Svetog Lovre 75
35000 Slavonski Brod
80256482551 030126814 030126814-0734/15-I/20 29.07.2020. 7 godina    
UNI VIRIDAS d.o.o. za energetiku
Ulica Franje Petračića 4
10000 Zagreb
60213573960 080766514 080766514-0737/15-I/20 04.09.2020. 7 godina    
TEKONET d.o.o. za telekomunikacijsku tehniku i usluge
Trnac 50
10000 Zagreb
90302704759 080128779 080128779-0746/15-I/20 26.11.2020. 7 godina    
FLAMTRON d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica kralja Petra Krešimira IV br.1
44320 Kutina
57903066772 080336560 080336560-0750/15-I/20 30.12.2020. 7 godina    
Aiolos projekt d.o.o. za proizvodnju energije
Damira Tomljanovića Gavrana 17
10000 Zagreb
35913986960 080525164 080525164-0751/15-I/20 01.01.2021. 7 godina    
VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. za proizvodnju električne energije
Bijenička cesta 21
10000 Zagreb
79935688003 090026818 090026818-0752/16-I/21 30.01.2021. 7 godina    
Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o.
Orlovnjak Tovilište 1
31216 Antunovac
67259327174 030105588 030105588-0766/16-I/21 04.05.2021. 7 godina    
BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o.
Gregurovec 23
48265 Gregurovec
69972253924 010079826 010079826-0780/16-I/21 01.11.2021. 7 godina    
SLK PROJEKT d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom
Domagojeva 14
10000 Zagreb
62803266687 080523183 080523183-0781/16-I/21 05.11.2021. 7 godina    
MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sišćani 31, Sišćani
43240 Čazma
79916891256 010069355 010069355-0788/16-I/21 31.12.2021. 7 godina    
VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. za trgovinu i usluge
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb
79006291606 100006443 100006443-0799/17-I/22 01.02.2022. 7 godina    
SAVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Trg hrvatskih branitelja 1
35435 Stara Gradiška
08556993077 050031472 050031472-0807/17-I/22 20.06.2022. 7 godina    
VJETROELEKTRANA KATUNI d.o.o. za proizvodnju električne energije
Dr. Franje Tuđmana 75
21250 Šestanovac
88524880809 060268041 060268041-0814/17-I/22 27.07.2022. 7 godina    
VRBOVSKO EKO ENERGIJA d.o.o. u stečaju
Tvornička 31
51326 Vrbovsko
30557421377 040290112 040290112-0816/17-I/22 02.09.2022. 7 godina    
DRVNI CENTAR GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 71
44400 Glina
70940620184 120003661 120003661-0817/17-I/22 21.09.2022. 7 godina    
POŠTAK d.o.o. za usluge
Jurišićeva 1A
10000 Zagreb
23548419031 080761641 080761641-0819/17-I/22 21.10.2022. 7 godina    
ĐAKOVO HRAST d.o.o. proizvodnja namještaja
Petra Preradovića 217
31400 Đakovo
47347730721 030152443 030152443-0829/18-I/22 17.02.2023. 7 godina    
T&H invest d.o.o.
Svilarska ulica 2
42000 Varaždin
86546896316 070058422 070058422-0834/18-I/23 11.05.2023. 7 godina    
VJETROELEKTRANA LUKOVAC d.o.o. za proizvodnju električne energije
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
42275851184 090022036 090022036-0836/18-I/23 24.05.2023. 7 godina    
ENERGANA BENKOVAC d.o.o. za proizvodnju energije
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23420 Benkovac
39497681306 081004454 081004454-0839/18-I/23 19.06.2023. 7 godina    
VDM ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju električne energije
Gregurovec 23
48260 Križevci
37045165848 010073895 010073895-0851/18 10.12.2018. 5 godina    
ENERGY 9 d.o.o.
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
69525622046 010076502 010076502-0856/18-I/24 29.12.2023. 7 godina    
Elektrana Grubišno Polje d.o.o.
Poduzetnička cesta I. 4
43290 Grubišno Polje
18885958586 010076123 010076123-0877/19 31.05.2019. 5 godina    
ENERGANA ŽUPANJA d.o.o.
Industrijska 7
32270 Županja
85159321317 081004500 081004500-0883/19-I/24 23.07.2024. 7 godina    
A&A BIOENERGY VIRO d.o.o.
Ulica Antunovac 11A
33000 Virovitica
26840224577 030148467 030148467-0890/19 29.11.2019. 5 godina    
C.E.M.P. d.o.o. za razvoj i izgradnju energetskih objekata i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
Trgovačka ulica 3
10255 Donji Stupnik
80708915943 080464964 080464964-0894/19 31.12.2019. 5 godina    
VJETROPARK JASENICE d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije iz obnovljivih izvora
Podudbina 15
53234 Udbina
27281247593 060112837 060112837-0895/19 03.01.2020. 5 godina    
KIRNEK d.o.o.
Mihovila Pavleka Miškine 64 c
42000 Varaždin
54472744098 070171489 070171489-0901/20 13.03.2020. 5 godina    
HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g
10000 Zagreb
97545235894 081231447 081231447-0902/20 13.03.2020. 5 godina    
VJETROELEKTRANA ORJAK d.o.o. za proizvodnju i usluge
Trg žrtava fašizma 14
10000 Zagreb
71215568006 060286211 060286211-0907/20 26.03.2020. 5 godina    
PMA GAJ d.o.o.
Ulica Đure Dolušića 2B
34551 Lipik
45045011090 010092427 010092427-0913/20 19.05.2020. 5 godina    
SUNČANA ELEKTRANA VIS d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
85899629627 081196616 081196616-0937/20 24.08.2020. 5 godina    
Eco-biogas d.o.o.
Ribnjačarska ulica 1
10451 Pisarovina
49433857561 080971518 080971518-0939/20 31.08.2020. 5 godina    
BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge
Oranice 11
10000 Zagreb
75702378024 081205151 081205151-0944/20 21.09.2020. 5 godina    
RENETEH OGULIN d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Otok Oštarski 4/e
47300 Ogulin
31296566610 020047708 020047708-0947/20 07.10.2020. 5 godina    
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o.
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23240 Šopot
23302778966 040328712 040328712-0954/20 30.12.2020. 5 godina    
BE-TO BRINJE d.o.o.
I. Oranički odvojak 4
10000 Zagreb
51144808742 030228651 030228651-0982/21 28.07.2021. 5 godina    
Geo Power Energy Development d.o.o.
Radnička cesta 34a
10000 Zagreb
98303218954 081322442 081322442-0983/21-I/22 24.07.2022. 3 godine    
ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
36005404070 081183412 081183412-0988/21 16.09.2021. 5 godina    
NIZA d.o.o.
Kolodvorska 42
31224 Niza
97184913351 050010811 050010811-0994/21 02.12.2021. 5 godina    
BERKO d.o.o.
Marije Jurić-Zagorke 3
40000 Čakovec
94639159357 070066107 070066107-0995/21 30.12.2021. 5 godina    
DIN ENERGO d.o.o.
Park hrvatskih mučenika 4
10315 Novoselec
94858707430 080986982 080986982-1006/22 17.03.2022. 5 godina    
BIOINTEGRA d.o.o.
Antuna Mihanovića 23
Medinci
33520 Slatina
77593355425 010062329 010062329-1007/22 22.03.2022. 5 godina    
KIRCEK ENERGY d.o.o.
Ivanovo polje 1D
42222 Ljubešćica
14220388881 070093415 070093415-1013/22 04.04.2022. 5 godina    
OSILOVAC d.o.o.
Ferićeva 16
31512 Feričanci
54035700225 050010119 050010119-1014/22 12.04.2022. 5 godina    
PANA ENERGY d.o.o.
Ulica Ivana Mažuranića 2
40000 Čakovec
49769402242 070093659 070093659-1016/22 11.05.2022. 5 godina    
MATVEJ d.o.o.
Lonjička ulica 2A
10000 Zagreb
21270912551 010033876 010033876-1019/22 11.05.2022. 5 godina    
MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o.
Žakanje 58
47276 Žakanje
35758881045 020048225 020048225-1020/22 11.05.2022. 5 godina    
BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o.
Pakračka 12
43000 Bjelovar
22842839903 010078866 010078866-1026/22 01.06.2022. 5 godina    
BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.
Sveti Petar Orehovec 97A
48267 Sveti Petar Orehovec
75434757177 070097507 070097507-1027/22 10.06.2022. 5 godina    
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-1030/22 15.07.2022. 5 godina    
VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o. za trgovinu i usluge
Krapanjska cesta 8
22000 Šibenik
86009549656 100010492 100010492-1031/22 18.07.2022. 5 godina    
BIOPLIN PROIZVODNJA dioničko društvo za proizvodnju i izgradnju
Gregurovec 23
48265 Gregurovec
36078253086 080867949 080867949-1032/22 18.07.2022. 5 godina    
BE-TO GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 74/A
44400 Glina
92551965470 120010356 120010356-1036/22 31.08.2022. 5 godina    
SOLIDA CERJE d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
01265763988 070160884 070160884-1047/22 26.09.2022. 5 godina    
KLASA d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
76787626366 010068772 010068772-1048/22 26.09.2022. 5 godina    
CEP Belišće 2 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
76386801400 080985830 080985830-1049/22 26.09.2022. 5 godina    
BIOPLIN-MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizama 6
10000 Zagreb
32844634737 010079289 010079289-1054/22 14.10.2022. 5 godina    
LIKA ENERGO EKO d.o.o.
Podudbina 15
53234 Udbina
84637584071 020045232 020045232-1055/22 14.10.2022. 5 godina    
BIOEL d.o.o.
Velika Maslenjača 46
43531 Maslenjača
07396240233 010079449 010079449-1057/22 17.10.2022. 5 godina    
NOVPROS d.o.o.
Frankopanska 99
31000 Osijek
67995376750 030080613 030080613-1058/22 04.11.2022. 5 godina    
SOLEKTRA d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 9
40000 Čakovec
29052227993 070092264 070092264-1061/22 08.11.2022. 5 godina    
PLAVI SVOD d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
50550597630 010068586 010068586-1069/23 23.01.2023. 5 godina    
DRUGI NIVO d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
04010000129 010068990 010068990-1070/23 23.01.2023. 5 godina    
CENT d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
84081708691 010066919 010066919-1071/23 23.01.2023. 5 godina    
TRASA d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
52055649120 010067655 010067655-1072/23 23.01.2023. 5 godina    
SOLIDA NEKRETNINE d.o.o.
Ulica Stanka Vraza 1
42000 Varaždin
24242675725 070074912 070074912-1073/23 21.01.2023. 5 godina    
SOLEKUM d.o.o.
Ulica dr. Rudolfa Horvata 38
40000 Čakovec
23404468006 070097041 070097041-1074/23 25.01.2023. 5 godina    
NOVA DUGA d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
89980381951 010069015 010069015-1076/23 26.01.2023. 5 godina    
SOLIDA NOVA d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
17806060081 010067671 010067671-1077/23 30.01.2023. 5 godina    
PELET GRUPA d.o.o.
Vlaška ulica 9
10000 Zagreb
81393241090 080632586 080632586-1079/23 30.01.2023. 5 godina    
BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.
Gudovac 1E
43251 Gudovac
63975656194 010089271 010089271-1080/23 31.01.2023. 5 godina    
SOLIDA LOVREČAN d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
10595218716 070160905 070160905-1082/23 16.02.2023. 5 godina    
JAVA d.o.o.
Trg hrvatskih Ivanovaca 9A
42240 Ivanec
85067444784 010067358 010067358-1083/23 16.02.2023. 5 godina    
BERKO SOLAR d.o.o.
Ulica Ivane Brlić Mažuranić 25
40000 Čakovec
13663409623 070153012 070153012-1084/23 28.02.2023. 5 godina    
HLAD USLUGE d.o.o.
Industrijska zona Bjeliš
Ferde Filipovića 59F
35000 Slavonski Brod
68664625515 030142500 030142500-1085/23 06.04.2023. 5 godina    
Drava Pulp d.o.o.
Ulica Matije Gupca 254
33000 Virovitica
31894462365 010124954 010124954-1087/23 06.04.2023. 5 godina    
CEP Vrpolje d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
92507785585 030122281 030122281-1088/23 05.04.2023. 5 godina    
ADRIA SOL d.o.o.
Industrijska zona bb
51223 Kukuljanovo
47042943341 040183309 040183309-1090/23 24.04.2023. 5 godina    
EKO KOTOR d.o.o.
Sajmišna 33
40329 Kotoriba
15641893226 070092377 070092377-1093/23 12.05.2023. 5 godina    
CEP Belišće 1 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
39177179536 081271268 081271268-1096/23 24.05.2023. 5 godina    
TVIN d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
33000 Virovitica
38872693315 010014887 010014887-1099/23 23.06.2023. 5 godina    
MODERATOR d.o.o.
Podudbina 15
53234 Udbina
10160841858 070082517 070082517-1100/23 26.06.2023. 5 godina    
PODRAVKA d.d.
Ulica Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica
18928523252 010006549 010006549-1114/23 18.09.2023. 5 godina    
BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o.
Zrinska 2
33507 Crnac
97092881822 010081566 010081566-1118/23 05.10.2023. 5 godina    
LANDIA d.o.o.
Vukovarska ulica 27
32214 Tordinci
86812953672 030061308 030061308-1120/23 02.11.2023. 5 godina    
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.
Strojarska cesta 11
10360 Sesvete
90174095121 080758522 080758522-1121/23 20.11.2023. 5 godina    
BREZNA d.o.o.
Osječka ulica 125
35000 Slavonski Brod
17622107942 030244709 030244709-1127/24 15.02.2024. 5 godina    
BJELIN SPAČVA d.o.o.
Duga ulica 181
32100 Vinkovci
02046778584 030014502 030014502-1131/24 21.03.2024. 5 godina    
EL Sun Electric d.o.o.
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
67733379659 081419466 081419466-1132/24 21.03.2024. 5 godina    
ZB ENERGY d.o.o.
Velika Londžica 1
31500 Našice
24643667836 030228073 030228073-1133/24 28.03.2024. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji