Zbirni pregled
Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

R.b. Djelatnost Broj dozvola
1. Proizvodnja električne energije 66
2. Prijenos električne energije 1
3. Distribucija električne energije 1
4. Organiziranje tržišta električne energije 1
5. Opskrba električnom energijom 12
6. Trgovina električnom energijom 34
7. Proizvodnja prirodnog plina 1
8. Transport plina 1
9. Skladištenje plina 1
10. Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin 1
11. Distribucija plina 34
12. Organiziranje tržišta plina 1
13. Trgovina plinom 22
14. Opskrba plinom 49
15. Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom 2
16. Proizvodnja toplinske energije 35
17. Opskrba toplinskom energijom 30
18. Distribucija toplinske energije 7
19. Proizvodnja biogoriva 4
20. Trgovina na veliko biogorivom 7
21. Skladištenje biogoriva 5
22. Proizvodnja naftnih derivata 1
23. Transport nafte naftovodima 1
24. Transport naftnih derivata produktovodima 0
25. Trgovina na veliko naftnim derivatima 51
26. Skladištenje nafte i naftnih derivata 21
27. Skladištenje ukapljenog naftnog plina 4
28. Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom 14