Zbirni pregled
Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

R.b. Djelatnost Broj dozvola
1. Proizvodnja električne energije 122
2. Prijenos električne energije 1
3. Distribucija električne energije 1
4. Organiziranje tržišta električne energije 1
5. Opskrba električnom energijom 12
6. Agregiranje 5
7. Trgovina električnom energijom 45
8. Skladištenje energije 0
9. Organiziranje energetske zajednice građana 1
10. Operator zatvorenog distribucijskog sustava 4
11. Proizvodnja prirodnog plina 1
12. Transport plina 1
13. Skladištenje plina 1
14. Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin 1
15. Distribucija plina 27
16. Organiziranje tržišta plina 1
17. Trgovina plinom 40
18. Opskrba plinom 39
19. Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom 6
20. Proizvodnja toplinske energije 47
21. Opskrba toplinskom energijom 43
22. Distribucija toplinske energije 6
23. Proizvodnja biogoriva 3
24. Trgovina na veliko biogorivom 8
25. Skladištenje biogoriva 6
26. Proizvodnja naftnih derivata 1
27. Transport nafte naftovodima 1
28. Transport naftnih derivata produktovodima 0
29. Trgovina na veliko naftnim derivatima 50
30. Skladištenje nafte i naftnih derivata 16
31. Skladištenje ukapljenog naftnog plina 3
32. Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom 16