Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

2. Prijenos električne energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Kupska 4
10000 Zagreb
13148821633 080517105 080517105-0023-02/03-I/18 11.12.2018. 15 godina