Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

4. Organiziranje tržišta električne energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
75801633608 080517130 1924419-0217-06/06-I/10-II/15-III/22 26.01.2023. 9 godina