Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

5. Opskrba električnom energijom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HEP - Opskrba d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
63073332379 080453206 080453206-0038-04/03-I/08-II/11-III/16-IV/23 16.12.2023. 9 godina    
HEP ELEKTRA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
43965974818 081058899 080434230-0262-04/06-I/09-II/14-III/21 18.05.2021. 9 godina    
GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-0532/10-I/13-II/18 30.07.2018. 7 godina    
E.ON Energija d.o.o. za opskrbu energijom
Capraška ulica 6
10000 Zagreb
81103558092 080771938 080771938-0592/11-I/14-II/19 30.10.2019. 7 godina    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb
75550985023 040156017 040040669-0624/12-I/15-II/20 11.05.2020. 7 godina    
Axpo Trgovina d.o.o.
Bosutska 30
10000 Zagreb
12604342512 080806175 080806175-0656/13-I/15-II/18-III/23 29.02.2024. 5 godina    
MET Croatia Energy Trade d.o.o. za trgovinu i usluge
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
85106651596 080868953 080868953-0716/14-I/17-II/22 27.11.2022. 7 godina    
SOLARIS PONS d.o.o.
Vukovarska 131
31000 Osijek
28260438524 030127270 030127270-0900/20-I/23 14.03.2023. 3 godine    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0929/20-I/23 28.07.2023. 3 godine    
ENNA Opskrba d.o.o.
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar
61700516273 030241858 030241858-0972/21-I/23 11.05.2024. 5 godina    
IE-ENERGY d.o.o.
Urinj 46
51221 Kostrena
20017883360 040414398 040414398-1000/22 09.02.2022. 3 godine    
EP Commodities, a.s.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Češka Republika
  034 37 680 034 37 680-1126/23 29.12.2023. 3 godine    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji