Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

6. Agregiranje

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
Nano Energies Hrvatska d.o.o. za usluge
Puževa ulica 11
10000 Zagreb
87165314175 081387929 081387929-1035/22 30.08.2022. 3 godine    
IE-ENERGY d.o.o. Urinj 46
51221 Kostrena
20017883360 040414398 040414398-1041/22 07.09.2022. 3 godine    
KOER d.o.o.
Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9
10000 Zagreb
31266492849 081341493 081341493-1065/22 22.12.2022. 3 godine    
GEN-I Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-1101/23 28.06.2023. 3 godine