Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

6. Trgovina električnom energijom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
MVM Partner d.o.o. za trgovinu i usluge
Ilica 1
10000 Zagreb
94783611888 080759159 080759159-0600/11-I/14-II/19 12.11.2019. 7 godina    
HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
16725102805 080593713 080593713-0664/13-I/16 25.05.2016. 5 godina    
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
28921978587 080004306 080004306-0022-19/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
EZPADA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
59169392843 080537171 080537171-0267-19/06-I/09-II/14 18.06.2014. 7 godina    
GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-0281-22/06-I/09-II/14 02.12.2014. 7 godine    
JAS Energy d.o.o. za trgovinu i usluge
Štefanovečka 10
10000 Zagreb
58040907653 080973460 080973460-0744/15-I/18 15.10.2018. 5 godina    
Interenergo d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
  2226405000 2226405000-0756/16-I/19 03.03.2019. 5 godina    
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
Republika Češka
  45274649 45274649-0758/16-I/19 22.03.2019. 5 godina    
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
  1662970000 1662970000-0759/16-I/18 30.03.2019. 5 godina    
DANSKE COMMODITIES A/S
Varkmestergade 3
8000 Aarhus C
Kraljevina Danska
  28113951 28113951-0760/16-I/19 31.03.2019. 5 godina    
AYEN ENERGIJA, trgovanje z električno energijo, d.o.o.
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
  6632840000 6632840000-0763/16-I/19 04.05.2019. 3 godine    
ENERGI DANMARK A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N
Kraljevina Danska
  17225898 17225898-0764/16-I/19 03.05.2019. 3 godine    
EPS Trgovanje, Družba za trgovino z električno energijo, d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
  6639607000 6639607000-0765/16-I/19 04.05.2019. 5 godina    
Centrica Energy Trading A/S
Skelagervej 1
9000 Aalborg
Kraljevina Danska
  20293195 20293195-0769/16-I/19 25.05.2019. 5 godina    
ALPIQ ENERGY SE
Jungmannova 26/15, Nové Mĕsto
110 00 Praha 1
Češka Republika
  28477090 28477090-0778/16-I/19 04.10.2019. 5 godina    
ENERGY SUPPLY EOOD
Ulica Grafa Ignatieva 2
1000 Sofija
Republika Bugarska
  175392783 175392783-0779/16-I/19 18.10.2019. 3 godine    
Enel Global Trading S.p.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 Rim
Talijanska Republika
  RM-936646 RM-936646-0818/17-I/20 27.09.2020. 5 godina    
Električni Finančni Tim d.o.o.
Cesta v Mestni log 88 A
1000 Ljubljana
Republika Slovenija
  1837419000 1837419000-0821/17-I/20 26.11.2020. 5 godina    
ENERGIE2 d.o.o. za trgovinu električnom energijom
Prilaz Gjure Deželića 74/II
10000 Zagreb
20972414192 080873349 080873349-0823/17 29.12.2017. 3 godine    
Yesilyurt Energy Trading d.o.o. za trgovinu električnom energijom
Josipa Stadlera 76
10000 Zagreb
27290139073 081086811 081086811-0824/18 22.01.2018. 3 godine    
Pow-en a.s.
Prievozská 4B
82109 Bratislava
Slovačka Republika
  43860125 43860125-0825/18 31.01.2018. 3 godine    
AXPO BULGARIA EAD
5 Lachezar Stanchev, zgrada B, kat 8
1756 Sofija
Republika Bugarska
  175156562 175156562-0847/18 04.09.2018. 3 godine    
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
75801633608 080517130 080517130-0857/18 28.12.2018. 3 godine    
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Mogyoródi út 168
1141 Budimpešta
Republika Mađarska
  01-10-044858 01-10-044858-0860/19 25.01.2019. 3 godine    
ADRIA SOL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Industrijska zona bb
51223 Kukuljanovo
47042943341 040183309 040183309-0867/19 04.03.2019. 3 godine    
E D F TRADING LIMITED
80 Victoria Street, Cardinal Place, 3rd floor
London SW1E 5JL
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
  3750288 3750288-0872/19 12.04.2019. 3 godine    
ELECTRADE S.P.A.
Via Nonis 68/A
36063 Marostica (VI)
Talijanska Republika
  03294530245 03294530245-0873/19 18.04.2019. 3 godine    
Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Slovenija
  5025796000 5025796000-0891/19 09.12.2019. 3 godine    
SOLARIS PONS d.o.o.
Vukovarska 131
31000 Osijek
28260438524 030127270 030127270-0897/20 23.01.2020. 3 godine    
TrailStone Renewables GmbH
Haus Cumberland
Kurfürstendamm 194
10707 Berlin
Federal Republic of Germany
  HRB 206999 B HRB 206999 B-0906/20 28.03.2020. 3 godine    
ENERGOVIA EOOD
Ivan Vazov district, 62A Burel Str., entr. A, floor 3, app. 9
1408 Sofia
Republic of Bulgaria
  203328328 203328328-0908/20 17.04.2020. 3 godine    
Energy Trading System OOD
Boris Arsov 5, entr. A, app. 68
1000 Sofia
Republic of Bulgaria
  BG204145899 BG204145899-0917/20 28.05.2020. 3 godine    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0928/20 27.07.2020. 3 godine    
IE-ENERGY d.o.o.
Vlade Grozdanića 11
51000 Rijeka
20017883360 040414398 040414398-0938/20 26.08.2020. 3 godine    
EDS International SK, s.r.o.
Bajkalská 22
821 09 Bratislava – Ružinov
Slovačka Republika
  47 237 961 47 237 961-0946/20 29.09.2020. 3 godine    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji