Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

9. Organiziranje energetske zajednice građana

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
MOJA ENERGETSKA ZAJEDNICA MEC
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2
10000 Zagreb
76473084124 5795486 5795486-1129/24 05.03.2024. 5 godina