Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

10. Operator zatvorenog distribucijskog sustava

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HELB d.o.o.
Industrijska ulica 1
10370 Božjakovina
38935991904 080020179 080020179-1024/22 24.05.2022. 5 godina