Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

12. Transport plina

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
Plinacro d.o.o. za transport prirodnim plinom
Savska cesta 88/a
10000 Zagreb
69401829750 080304171 080304171-0030-08/03-I/18 11.11.2018. 15 godina