Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

13. Skladištenje plina

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
Podzemno skladište plina d.o.o. za skladištenje plina
Veslačka 2-4
10000 Zagreb
82292688592 080679079 080679079-0424/08-I/13-II/18 21.01.2019. 7 godina