Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

14. Upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom
Slavonska avenija 1B
10000 Zagreb
53902625891 080733282 080733282-0753/16-I/17-II/19-III/23 06.02.2023. 5 godina