Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

15. Distribucija plina

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
ENERGO METAN d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom
Ulica Vlade Gotovca 2
10430 Samobor
12564015251 080008776 080008776-0004-09/03-I/08-II/13-III/21 06.11.2020. 9 godina    
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ohridska 17
32100 Vinkovci
16423775522 030066352 030066352-0005-09/03-I/09-II/13-III/20 06.11.2020. 9 godina    
TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spinčića 80
42000 Varaždin
70140364776 070000094 070000094-0009-09/03-I/18 04.11.2018. 15 godina    
ENERGO d.o.o.
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0015-09/03-I/19 07.11.2018. 15 godina    
HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek
41317489366 030070500 030070500-0026-09/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
MONTCOGIM - PLINARA d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje
Trg Ante Starčevića 3A
10431 Sveta Nedelja
85690422241 080134713 080134713-0048-09/04-I/09-II/13-III/21 08.01.2021. 9 godina    
MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina
Trg kralja Tomislava 6
44320 Kutina
78223722602 080439775 080439775-0049-09/04-I/09-II/13-III/19 08.01.2019. 5 godina    
ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom
Ulica Josipa Broza Tita 2F
49210 Zabok
67774118826 080176836 080176836-0058-09/04-I/08-II/13-III/21 08.01.2021. 9 godina    
PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina
Alojzija Stepinca 36
35400 Nova Gradiška
42679240944 050028006 050028006-0061-09/04-I/09-II/13-III/21 11.01.2021. 9 godina    
PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom
Industrijska 17
52100 Pula
18436964560 040131181 040131181-0064-09/04-I/09-II/14-III/21 01.02.2021. 9 godina    
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
20985255037 080083993 080083993-0067-09/04-I/19 30.01.2019. 15 godina    
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 050000030-0075-09/04-I/09-II/14-III/21 12.03.2021. 9 godina    
KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o.
Mosna ulica 15
48000 Koprivnica
59822583580 010069267 010036309-0082-09/04-I/19 10.03.2019. 15 godina    
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
Obrtnička 4
40000 Čakovec
29035933600 070028763 070028763-0089-09/04-I/19 06.04.2019. 15 godina    
PLIN KONJŠČINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Bistrička cesta 1
49282 Konjščina
92671926569 080681869 080352568-0111-09/04-I/19 08.06.2019. 15 godina    
PLINKOM d.o.o. za distribuciju plina
Vinogradska 41
33405 Pitomača
92107053211 010069728 010030572-0130-09/04-I/09-II/14-III/21 08.07.2021. 9 godina    
KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61
48350 Đurđevac
61631628760 010069259 010069259-0418/08-I/13-II/19 25.12.2018. 7 godina    
RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina
Ulica kralja Tomislava 45
48260 Križevci
20495179096 010069664 010069664-0419/08-I/13-II/18 25.12.2018. 7 godina    
GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o. za distribuciju plina
Blajburških žrtava 18
43000 Bjelovar
72439215688 010069478 010069478-0420/08-I/13-II/18 25.12.2018. 7 godina    
ZELINA-PLIN d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
00883067529 080666455 080666455-0425/09-I/13-II/18 04.02.2019. 7 godina    
ZELENJAK PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Trg Antuna Mihanovića 1
49290 Klanjec
21507021048 080644917 080644917-0456/09-I/14-II/19 10.06.2019. 7 godina    
ČAPLIN d.o.o. za distribuciju plina
Sv. Andrije 14
43240 Čazma
51603930728 010069082 010069082-0463/09-I/14-II/19 23.07.2019. 5 godina    
PLIN VRBOVEC d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Kolodvorska 29
10340 Vrbovec
18371876226 080660722 080660722-0466/09-I/14-II/19 25.07.2019. 7 godina    
PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina
Vladimira Nazora 14
33515 Orahovica
30839925614 010068029 010068029-0470/09-I/14-II/19 29.08.2019. 7 godina    
PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plina
Mate Lovraka 30
43280 Garešnica
72323067086 010068463 010068463-0471/09-I/14-II/19 30.08.2019. 7 godina    
IVKOM-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Vladimira Nazora 96/b
42240 Ivanec
95193122518 070081981 070081981-0472/09-I/14-II/19 30.08.2019. 7 godina    
IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ulica Krešimira IV 10
10310 Ivanić Grad
57676681803 080699684 080699684-0498/09-I/14-II/19 27.11.2019. 7 godina    
PAKRAC-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plina
Ulica križnog puta 18
34550 Pakrac
56937802546 050045775 050045775-0520/10-I/15-II/20 06.03.2020. 7 godina    
DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina
Slavka Kolara 4
10370 Dugo Selo
04711930896 080664084 080664084-0536/10-I/15-II/21 31.07.2020. 3 godine    
HUMPLIN d.o.o. za distribuciju plina
Lastine 1
49231 Hum na Sutli
35352838790 080661024 080661024-0541/10-I/15-II/20 04.08.2020. 7 godina    
EVN Croatia Plin d.o.o. za distribuciju plina
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
37680265422 080696637 080696637-0606/11-I/16-II/21 25.12.2021. 7 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji