Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

15. Upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom i/ili stlačenim prirodnim plinom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
PLINARA d.o.o.
Industrijska 17
52100 Pula
18436964560 040131181 040131181-0896/20 17.1.2020. 5 godina    
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plin
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0915/20 18.05.2020. 5 godina