Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

16. Organiziranje tržišta plina

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
75801633608 080517130 080517130-0506/09-I/14-II/19 10.12.2019. 7 godina