Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

17. Opskrba toplinskom energijom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0018-18/03-I/18 07.11.2018. 7 godina    
HEP-Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Miševečka 15/a
10000 Zagreb
15907062900 080396278 080396278-0033-18/03-I/18 12.12.2018. 15 godina    
TEHNOSTAN d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Dr. Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar
91347134540 030065911 030065911-0054-18/04-I/08-II/11-III/19 08.01.2019. 7 godina    
INAS-INVEST d.o.o. za usluge i trgovinu
Slavonska avenija 22c
10000 Zagreb
11042950364 080098106 080098106-0079-18/04-I/08-II/11-III/19 12.03.2019. 7 godina    
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
20183823241 050008858 050008858-0137-18/04-I/10-II/12-III/20 08.07.2019. 7 godina    
GTG VINKOVCI d.o.o.
Kralja Zvonimira 1
32100 Vinkovci
10215081461 030110949 030038269-0213-18/06-I/20 13.01.2021. 15 godina    
Brod-plin d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 50000030-331-19/07-I/10-II/15 29.08.2015. 7 godina    
KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Vukovarska 8
34000 Požega
99740428762 030141269 050029429-0402/08-I/11-II/16 11.10.2016. 7 godina    
TOP-TERME d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge
Trg Josipa Bana Jelačića 16
44415 Topusko
93566581281 020032190 120007218-0407/08-I/11-II/16 30.11.2016. 7 godina    
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb
69693144506 080251008 080251008-0469/09-I/12-II/17 26.07.2017. 7 godina    
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama
Ivana Gorana Kovačića 8
47300 Ogulin
26211106548 020032462 020032462-0538/10-I/13-II/18 30.07.2018. 5 godina    
GRADSKA TOPLANA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Tina Ujevića 7
47000 Karlovac
84300617934 080799600 080799600-0636/12-I/15-II/20 29.07.2020. 5 godina    
VARTOP d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo
Stanka Vraza 6
42000 Varaždin
91016122289 070117395 070117395-0692/14-I/17 05.02.2017. 5 godina    
SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Industrijska 24
34000 Požega
46390555097 050045574 050045574-0735/15-I/18 04.09.2018. 5 godina    
DRVNI CENTAR GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 71
44400 Glina
70940620184 120003661 120003661-0745/15-I/18 28.10.2018. 5 godina    
POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. za obavljanje uslužnih djelatnosti
Trg bana Josipa Jelačića 21/III
33000 Virovitica
03136769948 010070337 010070337-0776/16-I/19 30.09.2019. 5 godina    
TI-SAN d.o.o. za trgovinu, promet i usluge
Industrijska 13
10431 Sveta Nedelja
37196134947 080041319 080041319-0785/16-I/19 03.12.2019. 5 godina    
ELEMENT ENERGETIKA, d.o.o. za usluge i trgovinu
Šetalište Nikole Fallera 14
10000 Zagreb
48169772340 080634384 080634384-0835/18-I/21 12.05.2021. 5 godina    
RESALTA d.o.o. za savjetovanje i usluge
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
05240563443 080933691 080933691-0858/18 17.12.2018. 3 godine    
BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, distribuciju usluge i trgovinu
Ulica hrvatskog proljeća 3
43000 Bjelovar
22842839903 010078866 010078866-0865/19 12.02.2019. 3 godine    
Toplota Slatina d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Trg Sv. Josipa 10
33520 Slatina
65341591192 010107026 010107026-0870/19 21.03.2019. 3 godine    
Elektrana Grubišno Polje d.o.o.
Poduzetnička cesta I. 4
43290 Grubišno Polje
18885958586 010076123 010076123-0876/19 31.05.2019. 3 godine    
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Ulica Rudolfa Fizira 1
10410 Velika Gorica
79446233150 080805299 080805299-0885/19 02.09.2019. 3 godine    
Energija Gradec d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
83373928482 080761705 080761705-0888/19 21.10.2019. 3 godine    
Biomasa Vukovar d.o.o.
Gospodarska zona 17
32000 Vukovar
07791884968 030158799 030158799-0889/19 29.11.2019. 3 godine    
A&A BIOENERGY VIRO d.o.o. za proizvodnju energije
Osječka 69
31326 Darda
26840224577 030148467 030148467-0893/19 06.12.2019. 3 godine    
UNI VIRIDAS d.o.o.
Ulica Franje Petračića 4
10000 Zagreb
60213573960 080766514 080766514-0904/20 13.03.2020. 3 godine    
MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o.
Žakanje 58
47276 Žakanje
35758881045 020048225 020048225-0914/20 25.05.2020. 3 godine    
BIOENERGETIKA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske i električne energije
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
92507785585 030122281 030122281-0925/20 09.07.2020. 3 godine    
SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina
Svetog Lovre 75
35000 Slavonski Brod
80256482551 030126814 030126814-0935/20 27.07.2020. 3 godine    
RENETEH OGULIN d.o.o.
Otok Oštarski 4e
47300 Ogulin
31296566610 020047708 020047708-0967/21 08.04.2021. 3 godine    
BIOEL d.o.o.
Velika Maslenjača 46
43531 Maslenjača
07396240233 010079449 010079449-0971/21 22.04.2021. 3 godine    
ENERGANA BENKOVAC d.o.o.
Poslovno industrijska zona Šopot 28
23420 Benkovac
39497681306 0810044554 081004454-0978/21 31.05.2021. 3 godine    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji