Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

18. Opskrba plinom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d.
Ulica kralja Tomislava 45
48260 Križevci
21846792292 010008841 010008841-333-13/07-I/12-II/17-III/22 08.11.2022. 5 godina    
ENERGO d.o.o.
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-336-13/07-I/12-II/18-III/22 29.11.2022. 5 godina    
ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Ulica Josipa Broza Tita 2F
49210 Zabok
67774118826 080176836 080176836-0340/07-I/12-II/17-III/23 15.12.2022. 5 godina    
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnička 4
40000 Čakovec
29035933600 070028763 070028763-0341/07-I/22 13.12.2022. 5 godina    
HEP-PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7
31000 Osijek
41317489366 030070500 030070500-0342/07-I/22 13.12.2022. 5 godina    
PLINARA d.o.o. za opskrbu plinom
Industrijska ulica 17
52100 Pula
18436964560 040131181 040131181-0355/08-I/12-II/17-III/23 31.01.2023. 5 godina    
TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spinčića 80
42000 Varaždin
70140364776 070000094 070000094-0356/08-I/23 29.01.2023. 5 godina    
PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ohridska 17
32100 Vinkovci
16423775522 030066352 030066352-0360/08-I/12-II/17-III/23 07.02.2023. 5 godina    
Komunalije d.o.o.
Svetog Andrije 14
43240 Čazma
88859295468 010028682 010028682-0366/08-I/13-II/18-III/23 08.03.2023. 5 godina    
Komunalac d.o.o. za komunalnu djelatnost
Mate Lovraka 30
43280 Garešnica
27917254847 010044903 010044903-0368/08-I/13-II/18-III/23 06.04.2023. 5 godina    
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar
58292277611 030070559 030070559-0386/08-I/12-II/18-III/23 13.07.2023. 5 godina    
ENERGO METAN d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom
Ulica Vlade Gotovca 2
10430 Samobor
12564015251 080008776 080008776-0388/08-I/13-II/18-III/23 12.07.2023. 5 godina    
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.
Vinogradska 41
33405 Pitomača
17466734943 010030572 010030572-0389/08-I/13-II/18-III/23 13.07.2023. 5 godina    
PLIN KONJŠČINA d.o.o.
Bistrička cesta 1
49282 Konjščina
92671926569 080681869 080352568-0390/08-I/23 10.07.2023. 5 godina    
KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Radnička cesta 61
48350 Đurđevac
61631628760 010069259 010069259-0417/08-I/13-II/18-III/23 26.12.2023. 5 godina    
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
74364571096 080654572 080654572-0442/09-I/24 09.05.2024. 5 godina    
INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0443/09-I/14-II/19-III/24 21.05.2024. 9 godina    
ZELENJAK PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Trg Antuna Mihanovića 1
49290 Klanjec
21507021048 080644917 080644917-0457/09-I/14-II/19 10.06.2019. 5 godina    
PLIN VRBOVEC d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Kolodvorska 29
10340 Vrbovec
18371876226 080660722 080660722-0467/09-I/14-II/19 25.07.2019. 5 godina    
IVKOM-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Vladimira Nazora 96/b
42240 Ivanec
95193122518 070081981 070081981-0473/09-I/12-II/17-III/22 31.08.2022. 5 godina    
DELTA PLIN d.o.o.
Kaptol 19
10000 Zagreb
50388109754 080525050 080525050-0524/10-I/13-II/18 08.04.2018. 5 godina    
DUKOM PLIN d.o.o.
Ulica Slavka Kolara 4
10370 Dugo Selo
04711930896 080664084 080664084-0560/10-I/13-II/18-III/23 19.11.2023. 5 godina    
Vetropack Straža tvornica stakla d.d.
Hum na Sutli 203
49231 Hum na Sutli
74210066591 080088797 080088797-0591/11-I/14-II/19 08.10.2019. 5 godina    
EVN Croatia Plin d.o.o. za distribuciju plina
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
37680265422 080696637 080696637-0601/11-I/14-II/19 26.11.2019. 5 godina    
PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4
44320 Kutina
24503685008 080004355 080004355-0621/12-I/15-II/18-III/21-IV/24 22.04.2024. 3 godine    
HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
16725102805 080593713 080593713-0653/13-I/16-II/21 01.03.2021. 5 godina    
HEP d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
28921978587 080004306 080004306-0660/13-I/16-II/21 10.05.2021. 5 godina    
GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
77604626413 080542189 080542189-0669/13-I/16-II/19 09.08.2019. 5 godina    
MET Croatia Energy Trade d.o.o. za trgovinu i usluge
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
85106651596 080868953 080868953-0686/13-I/16-II/21 19.12.2021. 5 godina    
Geoplin d.o.o.
Radnička cesta 177
10000 Zagreb
79143436702 080895019 080895019-0696/14-I/17-II/22 24.05.2022. 5 godina    
E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom
Capraška ulica 6
10000 Zagreb
14555304503 080928811 080928811-0712/14-I/17-II/22 13.11.2022. 5 godina    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Savska Opatovina 36
10000 Zagreb
75550985023 040156017 060114373-0722/15-I/18-II/23 04.04.2023. 5 godina    
BUTAN PLIN d.o.o. za trgovinu nafte i naftnim derivatima na veliko i malo
Ulica rijeke Dragonje 23
52466 Novigrad
80051835685 040173797 040173797-0868/19-I/22 05.03.2022. 5 godina    
MVM CEEnergy Croatia d.o.o.
Radnička cesta 177
10000 Zagreb
13711462122 081306196 081306196-0955/21-I/24 02.02.2024. 5 godina    
HEP-Opskrba d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
63073332379 080453206 080453206-0970/21 21.04.2021. 3 godine    
ENNA Opskrba d.o.o.
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar
61700516273 030241858 030241858-0973/21-I/24 11.05.2024. 5 godina    
TOTAL ENERGY d.o.o.
Celine 2
49210 Zabok
43898874028 080999435 080999435-0998/22 24.01.2022. 3 godine    
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Republika Slovačka
  35 815 256 35 815 256-1037/22 31.08.2022. 3 godine    
ENERGY PRIME d.o.o.
Vlaška ulica 9
10000 Zagreb
61454652224 080560730 080560730-1053/22 05.10.2022. 3 godine    
  Elektrometal d.d.
Ferde Rusana 21
43000 Bjelovar
45669853088 010006428 010006428-0365/08 05.03.2008. 15 godina 31.07.2013. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
  ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina
55460105464 080177689 080177689-0347/08-I/12-II/17 06.01.2018. 5 godina 06.06.2022. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
  ENERGIA GAS AND POWER d.o.o
Ulica Alexandera von Humboldta 4B
10000 Zagreb
10326808167 080872637 080872637-0965/21 08.04.2021. 3 godine 31.08.2022. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
  IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
Ulica Krešimira IV 10
10310 Ivanić Grad
57676681803 080699684 080227207-0370/08-I/13-II/16-III/19 10.05.2019. 5 godina 14.10.2022. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
  Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 050000030-0350/08-I/12-II/17 09.01.2018. 5 godina 17.10.2022. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji