Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

20. Proizvodnja toplinske energije

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0016-16/03-I/18 07.11.2018. 7 godina    
HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
Ulica grada Vukovara 37
10000 Zagreb
09518585079 080434256 080434256-0025-16/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
HEP-Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Miševečka 15/a
10000 Zagreb
15907062900 080396278 080396278-0031-16/03-I/18 12.12.2018. 15 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0044-16/03-I/18 14.12.2018. 15 godina    
TEHNOSTAN d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Dr. Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar
91347134540 030065911 030065911-0052-16/04-I/08-II/15 07.01.2016. 10 godina    
PETROKEMIJA d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4
44320 Kutina
24503685008 080004355 080004355-0102-16/04-I/19 04.05.2019. 15 godina    
GTG VINKOVCI d.o.o.
Blok tržnica 21
32100 Vinkovci
10215081461 030110949 030098269-0153-16/04-I/19 30.07.2019. 15 godina    
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 50000030-329-19/07-I/12-II/19 29.08.2019. 9 godina    
KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za komunalne djelatnosti
Vukovarska 8
34000 Požega
99740428762 030141269 050029429-0401/08-I/13-II/20 11.10.2020. 7 godina    
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. za proizvodnju i usluge
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
20183823241 050008858 050008858-0526/10-I/15-II/22 20.04.2022. 7 godina    
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. za komunalne djelatnosti, upravljanje zgradama i poslovanje nekretninama
Ivana Gorana Kovačića 8
47300 Ogulin
26211106548 020032462 020032462-0537/10-I/15-II/22 30.07.2022. 7 godina    
DI ČAZMA d.o.o. za proizvodnju namještaja i preradu drveta
A. Vulinca 28
43240 Čazma
48193612203 010045623 010045623-0617/12-I/17 30.03.2017. 7 godina    
GRADSKA TOPLANA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Tina Ujevića 7
47000 Karlovac
84300617934 080799600 080799600-0637/12-I/17 28.07.2017. 7 godina    
VARTOP d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo
Stanka Vraza 6
42000 Varaždin
91016122289 070117395 070117395-0691/14-I/19 05.02.2019. 7 godina    
UNIVERZAL d.o.o. za gospodarenje otpadom, proizvodnju i trgovinu
Cehovska 10
42000 Varaždin
71843925886 070023583 070023583-0700/14-I/19 03.06.2019. 7 godina    
SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina
Svetog Lovre 75
35000 Slavonski Brod
80256482551 030126814 030126814-0733/15-I/20 29.07.2020. 7 godina    
SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Industrijska 24
34000 Požega
46390555097 050045574 050045574-0736/15-I/20 04.09.2020. 5 godina    
UNI VIRIDAS d.o.o. za energetiku
Ulica Franje Petračića 4
10000 Zagreb
60213573960 080766514 080766514-0740/15-I/20 10.09.2020. 7 godina    
BE-TO GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 74/A
44400 Glina
92551965470 120010356 120010356-0741/15-I/20 09.09.2020. 7 godina    
SAVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Trg hrvatskih branitelja 1
35435 Stara Gradiška
08556993077 050031472 050031472-0810/17-I/22 01.07.2022. 7 godina    
ĐAKOVO HRAST d.o.o. proizvodnja namještaja
Petra Preradovića 217
31400 Đakovo
47347730721 030152443 030152443-0830/18-I/22 23.02.2023. 7 godina    
ENERGANA BENKOVAC d.o.o. za proizvodnju energije
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23420 Benkovac
39497681306 081004454 081004454-0837/18-I/23 19.06.2023. 7 godina    
RESALTA d.o.o.
Petrovaradinska ulica 7
10000 Zagreb
05240563443 080933691 080933691-0854/18-I/24 18.12.2023. 7 godina    
ENERGY 9 d.o.o.
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina
69525622046 010076502 010076502-0855/18-I/24 29.12.2023. 7 godina    
BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o.
Pakračka 12
43000 Bjelovar
22842839903 010078866 010078866-0864/19-I/24 13.02.2024. 7 godina    
Elektrana Grubišno Polje d.o.o.
Poduzetnička cesta I. 4
43290 Grubišno Polje
18885958586 010076123 010076123-0875/19-I/24 01.06.2024. 7 godina    
ENERGANA ŽUPANJA d.o.o.
Industrijska 7
32270 Županja
85159321317 081004500 081004500-0884/19-I/24 23.07.2024. 7 godina    
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Ulica Rudolfa Fizira 1
10410 Velika Gorica
79446233150 080805299 080805299-0886/19 02.09.2019. 5 godina    
Energija Gradec d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 5
10360 Sesvete
83373928482 080761705 080761705-0887/19 21.10.2019. 5 godina    
A&A BIOENERGY VIRO d.o.o. za proizvodnju energije
Ulica Antunovac 11A
33000 Virovitica
26840224577 030148467 030148467-0892/19 06.12.2019. 5 godina    
DRVNI CENTAR GLINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Žrtava Domovinskog rata 71
44400 Glina
70940620184 120003661 120003661-0898/20 06.02.2020. 5 godina    
HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269g
10000 Zagreb
97545235894 081231447 081231447-0903/20 13.03.2020. 5 godina    
MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o.
Žakanje 58
47276 Žakanje
35758881045 020048225 020048225-0916/20 25.05.2020. 5 godina    
BE-TO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i usluge
Oranice 11
10000 Zagreb
75702378024 081205151 081205151-0943/20 21.09.2020. 5 godina    
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o.
Poslovno industrijska zona Šopot br. 28
23240 Šopot
23302778966 040328712 040328712-0953/20 30.12.2020. 5 godina    
RENETEH OGULIN d.o.o.
Otok Oštarski 4e
47300 Ogulin
31296566610 020047708 020047708-0968/21 08.04.2021. 5 godina    
BE-TO BRINJE d.o.o.
I. Oranički odvojak 4
10000 Zagreb
51144808742 030228651 030228651-0986/21 28.07.2021. 5 godina    
NIZA d.o.o.
Kolodvorska 42
31224 Niza
97184913351 050010811 050010811-1002/22 17.02.2022. 5 godina    
DIN ENERGO d.o.o.
Park hrvatskih mučenika 4
10315 Novoselec
94858707430 080986982 080986982-1004/22 09.03.2022. 5 godina    
KIRCEK ENERGY d.o.o.
Ivanovo polje 1D
42222 Ljubešćica
14220388881 070093415 070093415-1010/22 29.03.2022. 5 godina    
PANA ENERGY d.o.o.
Ulica Ivana Mažuranića 2
40000 Čakovec
49769402242 070093659 070093659-1018/22 11.05.2022. 5 godina    
PELET GRUPA d.o.o.
Vlaška ulica 9
10000 Zagreb
81393241090 080632586 080632586-1046/22 16.09.2022. 5 godina    
LIKA ENERGO EKO d.o.o.
Podudbina 15
53234 Udbina
84637584071 020045232 020045232-1051/22 28.09.2022. 5 godina    
CEP Belišće 2 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
76386801400 080985830 080985830-1056/22 14.10.2022. 5 godina    
NOVPROS d.o.o.
Frankopanska 99
31000 Osijek
67995376750 030080613 030080613-1059/22 04.11.2022. 5 godina    
Drava Pulp d.o.o.
Ulica Matije Gupca 254
33000 Virovitica
31894462365 010124954 010124954-1086/23 03.04.2023. 5 godina    
CEP Belišće 1 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
39177179536 081271268 081271268-1094/23 24.05.2023. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji