Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

21. Skladištenje biogoriva

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Težačka međa 2
32000 Vukovar
25923991936 030087197 030087197-0501/09-I/14-II/19 27.11.2019. 5 godina    
VITREX d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Zbora Narodne Garde 3
33000 Virovitica
78047300881 010018752 010018752-0551/10-I/15 26.10.2015. 5 godina    
BIOTRON d.o.o. za proizvodnju biogoriva
Karlovačka cesta 124
47280 Ozalj
17525141953 080655688 080655688-0554/10-I/15 03.11.2015. 5 godina    
MEBU d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju
Ivana pl. Zajca 17
40000 Čakovec
06939724713 080252765 080252765-0762/16 29.03.2016. 5 godina    
TANKERKOMERC d.d. za trgovinu, turizam i usluge
Obala Kneza Trpimira 2
23000 Zadar
89372508525 060002123 060002123-0869/19 11.03.2019. 5 godina