Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

21. Opskrba toplinskom energijom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Dolac 14
51000 Rijeka
99393766301 040013290 040013290-0018-18/03-I/18 07.11.2018. 7 godina    
HEP-Toplinarstvo d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Miševečka 15/a
10000 Zagreb
15907062900 080396278 080396278-0033-18/03-I/18 12.12.2018. 15 godina    
TEHNOSTAN d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom
Dr. Franje Tuđmana 23
32000 Vukovar
91347134540 030065911 030065911-0054-18/04-I/08-II/11-III/19 08.01.2019. 7 godina    
INAS-INVEST d.o.o. za usluge i trgovinu
Slavonska avenija 22c
10000 Zagreb
11042950364 080098106 080098106-0079-18/04-I/08-II/11-III/19 12.03.2019. 7 godina    
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
20183823241 050008858 050008858-0137-18/04-I/10-II/12-III/20 08.07.2019. 7 godina    
GTG VINKOVCI d.o.o.
Blok tržnica 21
32100 Vinkovci
10215081461 030110949 030038269-0213-18/06-I/20 13.01.2021. 15 godina    
Brod-plin d.o.o.
Trg pobjede 5
35000 Slavonski Brod
93572453653 050000030 50000030-331-19/07-I/10-II/15-III/22 30.08.2022. 7 godina    
KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.
Vukovarska 8
34000 Požega
99740428762 030141269 050029429-0402/08-I/11-II/16-III/23 12.10.2023. 7 godina    
TOP-TERME d.o.o.
Trg Josipa Bana Jelačića 16
44415 Topusko
93566581281 020032190 120007218-0407/08-I/11-II/16-III/23 01.12.2023. 7 godina    
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb
69693144506 080251008 080251008-0469/09-I/12-II/17 26.07.2017. 7 godina    
GRADSKA TOPLANA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
Tina Ujevića 7
47000 Karlovac
84300617934 080799600 080799600-0636/12-I/15-II/20 29.07.2020. 5 godina    
VARTOP d.o.o. za održavanje, upravljanje i toplinarstvo
Stanka Vraza 6
42000 Varaždin
91016122289 070117395 070117395-0692/14-I/17-II/22 06.02.2022. 7 godina    
SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o. za proizvodnju i usluge
Industrijska 24
34000 Požega
46390555097 050045574 050045574-0735/15-I/18 04.09.2018. 5 godina    
DRVNI CENTAR GLINA d.o.o.
Žrtava Domovinskog rata 71
44400 Glina
70940620184 120003661 120003661-0745/15-I/18-II/23 29.10.2023. 7 godina    
POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. za obavljanje uslužnih djelatnosti
Trg bana Josipa Jelačića 21/III
33000 Virovitica
03136769948 010070337 010070337-0776/16-I/19 30.09.2019. 5 godina    
ELEMENT ENERGETIKA, d.o.o. za usluge i trgovinu
Šetalište Nikole Fallera 14
10000 Zagreb
48169772340 080634384 080634384-0835/18-I/21 12.05.2021. 5 godina    
RESALTA d.o.o. za savjetovanje i usluge
Zagrebačka avenija 104
10000 Zagreb
05240563443 080933691 080933691-0858/18-I/21 18.12.2021. 5 godina    
BIO ENERGANA BJELOVAR d.o.o.
Pakračka 12
43000 Bjelovar
22842839903 010078866 010078866-0865/19-I/21 13.02.2022. 5 godina    
Toplota Slatina d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Trg Sv. Josipa 10
33520 Slatina
65341591192 010107026 010107026-0870/19-I/22 22.03.2022. 5 godina    
Elektrana Grubišno Polje d.o.o.
Poduzetnička cesta I. 4
43290 Grubišno Polje
18885958586 010076123 010076123-0876/19-I/22 01.06.2022. 5 godina    
Energija Gradec d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 5
10360 Sesvete
83373928482 080761705 080761705-0888/19-I/22 22.10.2022. 5 godina    
Biomasa Vukovar d.o.o.
Gospodarska zona Vukovar 17
32000 Vukovar
07791884968 030158799 030158799-0889/19-I/22 30.11.2022. 5 godine    
A&A BIOENERGY VIRO d.o.o.
Ulica Antunovac 11A
33000 Virovitica
26840224577 030148467 030148467-0893/19-I/22 07.12.2022. 5 godina    
UNI VIRIDAS d.o.o.
Ulica Franje Petračića 4
10000 Zagreb
60213573960 080766514 080766514-0904/20-I/23 14.03.2023. 5 godina    
MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o.
Žakanje 58
47276 Žakanje
35758881045 020048225 020048225-0914/20-I/23 26.05.2023. 5 godina    
CEP Vrpolje d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
92507785585 030122281 030122281-0925/20-I/23 10.07.2023. 5 godina    
SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina
Svetog Lovre 75
35000 Slavonski Brod
80256482551 030126814 030126814-0935/20-I/23 28.07.2023. 5 godina    
RENETEH OGULIN d.o.o.
Otok Oštarski 4e
47300 Ogulin
31296566610 020047708 020047708-0967/21 08.04.2021. 3 godine    
BIOEL d.o.o.
Velika Maslenjača 46
43531 Maslenjača
07396240233 010079449 010079449-0971/21-I/24 23.04.2024. 5 godina    
ENERGANA BENKOVAC d.o.o.
Poslovno industrijska zona Šopot 28
23420 Benkovac
39497681306 0810044554 081004454-0978/21-I/24 01.06.2024. 5 godina    
DIN ENERGO d.o.o.
Park hrvatskih mučenika 4
10315 Novoselec
94858707430 080986982 080986982-1005/22 09.03.2022. 3 godine    
KIRCEK ENERGY d.o.o.
Ivanovo polje 1D
42222 Ljubešćica
14220388881 070093415 070093415-1012/22 04.04.2022. 3 godine    
MIAGRO ENERGO d.o.o.
Ribnjak, Stjepana Radića 1
31500 Našice
21305249328 030145761 030145761-1015/22 26.04.2022. 3 godine    
PANA ENERGY d.o.o.
Ulica Ivana Mažuranića 2
40000 Čakovec
49769402242 070093659 070093659-1017/22 11.05.2022. 3 godine    
ENERGANA ŽUPANJA d.o.o.
Industrijska 7
32270 Županja
85159321317 081004500 081004500-1042/22 07.09.2022. 3 godine    
PELET GRUPA d.o.o.
Vlaška ulica 9
10000 Zagreb
81393241090 080632586 080632586-1045/22 16.09.2022. 3 godine    
LIKA ENERGO EKO d.o.o.
Podudbina 15
53234 Udbina
84637584071 020045232 020045232-1050/22 28.09.2022. 3 godine    
NOVPROS d.o.o.
Frankopanska 99
31000 Osijek
67995376750 030080613 030080613-1060/22 04.11.2022. 3 godine    
CEP Belišće 2 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
76386801400 080985830 080985830-1091/23 26.04.2023. 3 godine    
CEP Belišće 1 d.o.o.
Ilica 164
10000 Zagreb
39177179536 081271268 081271268-1095/23 24.05.2023. 3 godine    
SLK PROJEKT d.o.o.
Ulica kneza Domagoja 14
10000 Zagreb
62803266687 080523183 080523183-1098/23 19.06.2023. 3 godine    
UNIVERZAL d.o.o.
Cehovska ulica 10
42000 Varaždin
71843925886 070023583 070023583-1106/23 27.07.2023. 3 godine    
AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.
Strojarska cesta 11
10361 Sesvete
90174095121 080758522 080758522-1113/23 05.09.2023. 3 godine    
STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
Ivana Gorana Kovačića 8
47300 Ogulin
26211106548 020032462 020032462-1125/23 27.12.2023. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji