Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

23. Proizvodnja biogoriva

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
VITREX d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Zbora Narodne Garde 3
33000 Virovitica
78047300881 010018752 010018752-313-12/07-I/10-II/15-III/20 14.05.2020. 5 godina    
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Težačka međa 2
32000 Vukovar
25923991936 030087197 030087197-0488/09-I/14-II/19 04.10.2019. 5 godina    
ADRIATIC BIODIZEL d.o.o.
Kukuljanovo 387
51227 Kukuljanovo
26634596361 040165181 040165181-1107/23 28.07.2023. 5 godina