Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

24. Trgovina na veliko biogorivom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Težačka međa 2
32000 Vukovar
25923991936 030087197 030087197-0500/09-I/12-II/17 27.11.2017. 5 godina    
VITREX d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Zbora Narodne Garde 3
33000 Virovitica
78047300881 010018752 010018752-0557/10-I/13-II/18 04.11.2018. 5 godina    
BIOTRON d.o.o. za proizvodnju biogoriva
Karlovačka cesta 124
47280 Ozalj
17525141953 080655688 080655688-0558/10-I/13-II/18 19.11.2018. 5 godina    
Coral Croatia d.o.o.
Budmanijeva 5
10000 Zagreb
72594208197 080698261 080698261-0727/15-I/18 07.05.2018. 5 godina    
ADRIA OIL d.o.o. za prodaju naftnih derivata
Spinčići 38
51215 Kastav
03004159051 040189189 040189189-0842/18-I/19-II/22 03.08.2022. 3 godine    
RIJEKA TRANS d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama
Kukuljanovo 337
51227 Kukuljanovo
08418011938 040247648 040247648-0850/18-I/19 07.11.2019. 3 godine    
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
Savska Opatovina 36
10090 Zagreb
00865396224 040022635 040022635-0874/19-I/20 16.05.2020. 3 godine    
DELTA OIL-INTERNATIONAL d.o.o.
Kaptol 19
10000 Zagreb
01941808177 081354938 081354938-1003/22 22.02.2022. 1 godina    
AGS HRVATSKA d.o.o.
Zagrebačka avenija 100A
10000 Zagreb
47227514767 080778735 080778735-1009/22 18.03.2022. 1 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji