Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

25. Skladištenje biogoriva

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Težačka međa 2
32000 Vukovar
25923991936 030087197 030087197-0501/09-I/14-II/19 27.11.2019. 5 godina    
VITREX d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Zbora Narodne Garde 3
33000 Virovitica
78047300881 010018752 010018752-0551/10-I/15-II/20 27.10.2020. 5 godina    
BIOTRON d.o.o. za proizvodnju biogoriva
Karlovačka cesta 124
47280 Ozalj
17525141953 080655688 080655688-0554/10-I/15-II/21 04.11.2020. 5 godina    
DELTA TERMINALI d.o.o.
Kaptol 19
10000 Zagreb
64384739827 081386088 040022635-0959/21 01.02.2021. 5 godina    
Adriatic Tank Terminals d.o.o.
Cesta B1 5
20340 Ploče
18102992360 060161142 060161142-0975/21 13.05.2021. 5 godina    
AGS HRVATSKA d.o.o.
Zagrebačka avenija 100 A
10000 Zagreb
47227514767 080778735 080778735-1008/22 18.03.2022. 5 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji