Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

27. Transport nafte naftovodima

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
Miramarska 24
10000 Zagreb
89018712265 080118427 080118427-0019-11/03-I/18 11.12.2018. 15 godina