Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

30. Skladištenje nafte i naftnih derivata

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
JADRANSKI NAFTOVOD d.d.
Miramarska 24
10000 Zagreb
89018712265 080118427 080118427-0020-15/03-I/18 11.12.2018. 15 godina    
TIFON d.o.o. za trgovinu i usluge
Zadarska ulica 80
10000 Zagreb
77607495225 080259504 080259504-0057-15/04-I/09-II/11-III/19 08.01.2019. 9 godina    
NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o. za uskladištenje, špediciju, vanjski i unutrašnji promet
Trg kralja Tomislava 2
20340 Ploče
75346152368 060148841 060148841-0060-15/04-I/08-II/11-III/19 11.01.2019. 9 godina    
INA MAZIVA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu mazivima i srodnim proizvodima
Radnička cesta 175
10000 Zagreb
63988426425 080422876 080422876-0101-15/04-I/19 04.05.2019. 15 godina    
NAUTICA VUKOVAR d.o.o. za lučku djelatnost
Priljevo 14
32000 Vukovar
22814072175 030063924 030063924-0122-15/04-I/09-II/12-III/19 17.06.2019. 7 godina    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Savska Opatovina 36
10090 Zagreb
75550985023 040156017 040156017-0157-14/04-I/08-II/12-III/19 05.08.2019. 9 godina    
Adriatic Tank Terminals d.o.o.
Cesta B1 5
20340 Ploče
18102992360 060161142 060161142-0232-15/06-I/09-II/14-III/21 24.04.2021. 9 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-283-18/06-I/21 28.12.2021. 15 godina    
LUKOIL Croatia d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim derivatima
Capraška ulica 6
10000 Zagreb
84740716328 080100007 030083257-0438/09-I/12-II/19 27.04.2019. 9 godina    
BIOTRON d.o.o. za proizvodnju biogoriva
Karlovačka cesta 124
47280 Ozalj
17525141953 080655688 080655688-0555/10-I/15-II/21 04.11.2020. 5 godina    
SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o. za prijevoz
Trg Oluje 1
22300 Knin
26394582461 100008221 100008221-0708/14-I/19 23.09.2019. 5 godina    
RIJEKA TRANS d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama
Kukuljanovo 337
51227 Kukuljanovo
08418011938 040247648 040247648-0732/15-I/20 29.07.2020. 7 godina    
AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge
Zagrebačka avenija 100 A
10000 Zagreb
47227514767 080778735 080778735-0757/16-I/21 15.03.2021. 7 godina    
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar
58292277611 030070559 030070559-0863/19-I/24 12.02.2024. 7 godina    
DELTA TERMINALI d.o.o.
Kaptol 19
10000 Zagreb
64384739827 081386088 040022635-0958/21 01.02.2021. 5 godina    
Terminal Slavonski Brod d.o.o.
Ulica 108. brigade ZNG 96D
35000 Slavonski Brod
61003373920 050038997 050038997-0991/21 29.10.2021. 5 godina    
  FUEL trading d.o.o. u stečaju
Amruševa ulica 5
10000 Zagreb
85760885912 081225807 081225807-0942/20 02.09.2020. 5 godina 19.03.2024. Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole  
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji