Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

32. Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom

Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji
BUTAN PLIN d.o.o. za trgovinu nafte i naftnim derivatima na veliko i na malo
Ulica rijeke Dragonje 23
52466 Novigrad
80051835685 040173797 040173797-0392/08-I/13-II/20 01.08.2020. 9 godina    
PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata
Savska Opatovina 36
10090 Zagreb
75550985023 040156017 060114373-0479/09-I/14-II/21 02.09.2021. 9 godina    
ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD d.o.o.
Ljubljanska avenija 1
10000 Zagreb
68849995685 080513984 080513984-0482/09-I/12-II/17-III/20-IV/24 29.09.2023. 3 godine    
ISTRABENZ PLINI proizvodnja i distribucija industrijskih plinova d.o.o.
Pristanište Podbok 3, Bakar-dio
51222 Bakar
98426608580 040055842 040055842-0677/13-I/16-II/19 20.10.2019. 5 godina    
GAS OIL d.o.o. za prodaju naftnih derivata
Liburnijska 6
51414 Ičići
86918255783 040290145 040290145-0701/14-I/17-II/20 18.06.2020. 5 godina    
PROPAN-BUTAN d.o.o. za usluge
Put sv. Jurja 74
21217 Kaštel Novi
59019466919 060279630 060279630-0714/14-I/17-II/22 12.11.2022. 7 godina    
BRALA d.o.o. za trgovinu i usluge
Ulica braće Dežmalj 26
23242 Posedarje
88011419576 110004490 110004490-0771/16-I/19 28.05.2019. 5 godina    
ADRIA OIL d.o.o. za prodaju naftnih derivata
Spinčići 38
51215 Kastav
03004159051 040189189 040189189-0797/17-I/18-II/21-III/24 05.02.2024. 5 godina    
ZAMAX PLIN d.o.o. za opskrbu plinom
IV. Trnjanski nasip 18
10000 Zagreb
68036413773 080744700 080744700-0831/18-I/21 24.03.2021. 5 godina    
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10
10000 Zagreb
27759560625 080000604 080000604-0046-21/03-I/18 14.12.2018. 15 godina    
G.S. PLIN d.o.o. za punjenje i distribuciju plina
Bast 10 A
21320 Baška Voda
49343760077 060190730 060190730-0862/19-I/19-II/23 03.02.2023. 5 godina    
Roguljić d.o.o.
Koče Popovića 2
31215 Divoš
82425133390 030000129 030000129-0911/20-I/23 05.05.2023. 5 godina    
Continental Dynamics d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269G
10000 Zagreb
96646476239 081175599 081175599-0932/20-I/23 28.07.2023. 5 godina    
Marco Polo International d.o.o.
Radnička cesta 21
10000 Zagreb
26925267270 081069378 081069378-1064/22-I/23 23.11.2023. 3 godine    
Coral Croatia d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 5
10000 Zagreb
72594208197 080698261 080698261-1136/24 16.04.2024. 1 godina    
DOLČIĆ d.o.o.
Žarka Pezelje 26
51221 Kostrena
22796835943 040071512 040071512-1137/24 18.04.2024. 1 godina    
Red. broj Naziv, sjedište i adresa pravne osobe OIB Matični broj Registarski broj dozvole Datum izdavanja / produženja dozvole Razdoblje za koje se izdaje / produžuje predmetna dozvola Datum izdavanja rješenja o oduzimanju dozvole Datum izdavanja rješenja po čl. 18. st. 2. Zakona o energiji