Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

20. siječnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 20. siječnja do 20. veljače 2014.

Prijedlogom Metodologije se određuje:

 • model regulacije energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije,
 • tarifne grupe, tarifni modeli i tarifne stavke,
 • podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun dozvoljenog prihoda,
 • formula za izračun ukupnog prihoda putem tarifnih stavki,
 • postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,
 • podaci koje je proizvođač toplinske energije dužan svake godine dostaviti Agenciji.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 20. veljače 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-02"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-02 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke