Savjetovanje o prijedlogu Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014. - 2023.

25. srpnja 2014. - Na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e odobren je Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014. - 2023. O prijedlogu Desetogodišnjeg plana je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. lipnja do 3. srpnja 2014. godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:

 1. PLINARA d.o.o., Pula
 2. PETROKEMIJA d.d., Kutina
 3. INA d.d., Zagreb
 4. PRIRODNI PLIN d.o.o., Zagreb

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. lipnja 2014. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014. - 2023. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. lipnja do 3. srpnja 2014.

HERA odobrava Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 28/13 i 14/14), a savjetovanje se provodi temeljem članka 27. stavka 4. navedenog Zakona.

Prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2014. - 2023. razrađen je u sljedećim poglavljima:

 1. Uvod
 2. Okolnosti i polazišta izrade Plana
 3. Trenutno stanje razvijenosti i iskoristivosti plinskog sustava
 4. Osnove daljnjeg razvoja plinskog transportnog sustava
 5. Plan razvoja plinskog transportnog sustava
 6. Usklađenost s neobvezujućim Desetogodišnjim planom razvoja plinskog transportnog sustava Europske unije
 7. Financiranje
 8. Zaključak

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 3. srpnja 2014. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-09"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-09 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke