Savjetovanje o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima sukladno članku 28. Uredbe (EU) 2017/460

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi (for English version of the consultation click here)

18. prosinca 2018. - HERA obavještava nacionalna regulatorna tijela svih izravno povezanih država članica i svu zainteresiranu javnost o početku savjetovanja koje se provodi u skladu sa člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Uredba 2017/460), a o razini izračunatih i predloženih popusta, množitelja i sezonskih faktora. Savjetovanje će se održati u razdoblju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019. godine.

Nakon završetka savjetovanja HERA će donijeti utemeljenu odluku o stavkama iz članka 28. stavka 1. Uredbe 2017/460 koja će se objaviti na internet stranici HERA-e.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. veljače 2019. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-17"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-17 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke

Copyright © 2005-2019 HERA. Sva prava zadržana. ISSN 1334-4129 –