Savjetovanje o Prijedlogu Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

22. veljače 2019. - Na 4. sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesena je Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. O Prijedlogu Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 18. siječnja do 18. veljače 2019. godine.

Tijekom javne rasprave pristiglo je jedno anonimno očitovanje te očitovanja sljedećih energetskih subjekata:

 • PETROL d.o.o., Zagreb
 • CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

18. siječnja 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 18. siječnja do 18. veljače 2019.

HERA donosi Metodologiju temeljem članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12 i 68/18), a u svezi s člankom 49. stavkom 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13, 102/15 i 68/18).

Prijedlogom Metodologije određuju se:

 1. Tarifni modeli i tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom,
 2. Način određivanja udjela opskrbljivača koji nisu pod obvezom javne usluge,
 3. Način određivanja referentne cijene električne energije,
 4. Način izračuna iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom,
 5. Način dostave podataka,
 6. Postupak za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 18. veljače 2019. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-01"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-01 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke