Savjetovanje o Prijedlogu izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom

11. ožujka 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije je na sjednici donijelo Izmjenu Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Izmjena Metodologije). O Prijedlogu izmjene Metodologije je prethodno provedena javna rasprava u trajanju od 1. ožujka do 10. ožujka 2019. godine.

Tijekom javne rasprave nisu pristigla očitovanja energetskih subjekata i predstavnika zainteresirane javnosti.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 1. do 10. ožujka 2019. godine.

HERA je, sukladno odredbama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12 i 68/18) i Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 18/18), donijela Metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom ("Narodne novine", broj 48/18) (dalje: Metodologija). U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjene Metodologije zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog izmjene Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.

Postupak savjetovanja

  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 10. ožujka 2019. godine. Pri tome molimo:
    • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-02"
    • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-02 IME.docx" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke