Savjetovanje o Prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

28. prosinca 2020. - Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 20. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. rujna 2020. donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. O Prijedlogu općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom je prethodno provedeno javno savjetovanje u trajanju od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje sljedećih subjekata:

 • GEN-I Hrvatska d.o.o.,
 • INA d.d.
 • Petrol d.o.o.,
 • ENCRO d.o.o.,
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
 • Grad Pakrac,
 • E.ON Energija d.o.o.,
 • HEP d.d. (objedinjeno s HEP ELEKTRA d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP Proizvodnja d.o.o., i HEP Trgovina d.o.o.),
 • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju


31. prosinca 2019. - HERA obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.

Postupak savjetovanja

 1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
 2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu najkasnije do 14. veljače 2020. godine. Pri tome molimo:
  • u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2019-08"
  • obrazac imenujte "Savjetovanje-2019-08 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke